HP Sprout Pro

$$list_links_tagline$$

Intel log
Intel log
Opplev intuitiv oppslukende teknologi

Sprout Pro hjelper til med omformingen av forskjellige industrier

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.
Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.


1. WorkTools er for øyeblikket bare tilgjengelig på Sprout Pro G2 og nyere. Internett-tilgang kreves. Enkelte apper som refereres til igjennom WorkTools må kanskje kjøpes.


Sprout Pro som en kiosk er valgfritt og krever en tilpasset applikasjon som er skreddersydd for behovene til hver enkelt kunde.


3. Light Guide Systems er en valgfri app for Sprout Pro, den er tilgjengelig igjennom en OEM-partner og spesifikke kanalpartnere for produksjonsarbeidsflyt. Den muliggjør tilpasning av lysguidet montering for de spesifikke monteringsprosessene.


© 2017 HP Development Company, L.P.


Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og brukes av HP, Inc. på lisens. Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Intel, Intel-logoen, Intel Core og Core Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land. NVIDIA og GeForce er varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land.