FINN KOMPATIBLE KASSETTER OG PATRONER TIL HP-SKRIVEREN DIN

package
 

1. I en studie bestilt av HP og utført av Buyers Laboratory Inc. i juli 2017 sammenlignet man originale HP-blekkpatroner (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) med 21 andre merker (ikke HP) etterfylte og gjenbrukte blekkpatroner solgt i EMEA-markeder. Detaljer: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf ( PDF 4,5 MB). Toner basert på SpencerLabs fargepålitelighetstudie fra 2014, bestilt av HP for kassetter solgt i Europa, Midtøsten og Afrika, CE400A/X, CE401A, 02A og 03A; spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf ( PDF 2.46 MB) og svart-hvitt-studie av HP 83A og 80A; spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf ( PDF 2.65 MB)

2. Tilgjengelighet av Planet Partner-programmet varierer. Du finner mer informasjon på www.hp.com/recycle. Hvis du vil vite mer om resirkulert materiale i kassettene, kan du gå til www.hp.com/go/recycledcontent.