HP DesignJet T830 36 tommers flerfunksjonsskriver

#F9A30A

Kommuniser mer effektivt – ingen læringskurve involvert – med muligheter for utskrift, skanning og kopiering

  • 914 mm
  • Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct; USB Type-A vertsport
  • Arkmating, rullmating, innskuff, medieskuff og automatisk kutter
  • Skriv ut, kopier, skann

Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare beregnet på bruk med kassetter som bruker en original HP-brikke. Kassetter som bruker brikker fra andre produsenter enn HP, vil muligens ikke fungere, og selv om de fungerer i dag, vil de kanskje ikke fungere i fremtiden.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HP DesignJet T830 36 tommers flerfunksjonsskriver

#F9A30A

Kommuniser mer effektivt – ingen læringskurve involvert – med muligheter for utskrift, skanning og kopiering

  • 914 mm
  • Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct; USB Type-A vertsport
  • Arkmating, rullmating, innskuff, medieskuff og automatisk kutter
  • Skriv ut, kopier, skann

Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare beregnet på bruk med kassetter som bruker en original HP-brikke. Kassetter som bruker brikker fra andre produsenter enn HP, vil muligens ikke fungere, og selv om de fungerer i dag, vil de kanskje ikke fungere i fremtiden.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Beskrivelse

Gi partnere oppdateringer om prosjektgjennomgangsrapporter umiddelbart med den meste kompakte flerfunksjonsskriveren i storformat[1]. Intuitiv, hendig utskrift/skanning/kopiering og HP DesignJet-utskriftskvalitet bidrar til mer effektiv kommunikasjon og driver prosjektet fremover.

Utskrift og skanning av CAD-materiell og generelle materialer, inkludert tegninger, prosjekttidsplaner, gjengivelser, presentasjoner med mer.

Funksjoner

Den mest kompakte flerfunksjonsskriveren[1] med et slankt, integrert design er ideell for kontoret og byggeplassen, og forenkler utskrift med HP Click-utskriftsprogramvare. Skriv ut fra smarttelefoner og nettbrett med HP Mobile Printing.[2]

Denne forsterkede alt-i-ett-skriveren med smart skanning takler all dokumenthåndteringen fra kontoret til byggeplassen. Få HP DesignJet-utskriftskvalitet på dokumenter i halv størrelse med A4/A3-innskuff. Oppnå +/-0,1 % linjenøyaktighet.[3]

Forbedre kommunikasjonen med kolleger/partnere. Med en intuitiv, enkel berøringsskjerm kan du skanne, kopiere og dele tegninger umiddelbart. Skann / send e-post via frontpanelet. Bruk HP Smart-appen[4] til å sende e-post til kontakter eller publisere til skyen fra smarttelefonen eller nettbrettet.

Spesifikasjoner

Modellstørrelse
Funksjoner
Utskriftshastighet, strektegning (økonomimodus, vanlig A1-papir)
Print speed, maximum
Lineær skannehastighet
Minne, standard
Harddisk
Utskriftskvalitet, farger (best)
Utskriftsteknologi

[1] HP DesignJet T830 24-tommers (619 mm) og 36-tommers (914 mm) flerfunksjonsskrivere er de mest kompakte storformatsenhetene som utfører utskrifts-/skannings-/kopieringsfunksjoner basert på spesifikasjoner for H x B x L publisert per mai 2017.

[2] Lokal utskrift krever at mobilenheten og skriveren er på samme nettverk (vanligvis kobles Wi-Fi-tilgangspunkter trådløst til kablede tilkoblinger), eller at de har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Fjernutskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se http//www.hp.com/go/designjetmobility for mer informasjon.

[3] ±0,1 % av den angitte vektorlengden eller ±0,2 mm (det som er størst) ved 23 °C, 50–60 % relativ fuktighet, på A1/D HP-utskriftsmateriale i Best- eller Normal-modus med HP Heavyweight Coated-rullmating og originalt HP Bright Office-blekk.

[4] HP Smart-appen er tilgjengelig for Apple® iPad, iPhone og iPod Touch med iOS v7.0 eller nyere og for Android™-mobilenheter med Android™ v4.4 eller nyere. HP Smart-appen er tilgjengelig uten kostnad fra Apple® App Store for Apple®-mobilenheter og fra Google Play Store for Android™-mobilenheter.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency. Windows er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation. Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

[1] ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av Environmental Protection Agency i USA.

[2] EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på http://www.epeat.net.

[3] Programtilgjengelighet varierer. Se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon.

[4] BMG-varemerkelisenskode FSC®-C115319, se http://www.fsc.org. HP-varemerkelisenskode FSC®-C017543, se http://www.fsc.org. Ikke alle FSC®-sertifiserte produkter er tilgjengelig i alle regioner.

[5] Mye av HPs utskriftsmateriell kan resirkuleres gjennom vanlige resirkuleringsprogrammer. Se http://www.HPLFMedia.com for å finne informasjon om HPs utskriftsmateriell for storformat.

[1] Mechanical printing time. Printed in Fast mode with Economode on, using HP Bright White Inkjet Paper (bond) and Original HP inks.

[2] ±0.1% of the specified vector length or ±0.2 mm (whichever greater) at 23ºC (73ºF), 50-60% relative humidity, on A0/E printing material in Best or Normal mode with HP Heavyweight Coated roll feed and Original HP inks.

[3] With HP Premium Instant Dry Photo Gloss media with Original HP inks.