bli kjent med windows 10

$$list_links_display_name$$

HP ELITESTASJONÆR BEDRIFTS-PC

$$list_links_display_name$$

HP ELITESTASJONÆR BEDRIFTS-PC

Tastatur og mus selges separate

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

1. Basert på HPs unike og omfattende sikkerhetsfunksjoner (som tilbys uten ekstra kostnader) og administrasjon med HP Manageability Integration Kit av alle aspektene til en PC, inkludert maskinvare, BIOS og programvare ved hjelp av Microsoft System Center Configuration Manager blant leverandører med årlig salg av > 1 mill. enheter per november 2016 av HP Elite PC-er med 7. generasjons Intel® Core®-prosessorer, Intel®-integrert grafikk og Intel® WLAN.

$$list_links_display_name$$

HP STASJONÆRE BEDRIFTS- PC’er I PROSERIEN

Tastatur og mus selges separate

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

$$list_links_display_name$$

HP-WORKSTATIONS

$$list_links_display_name$$

HP-WORKSTATIONS

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

1. Basert på HPs interne analyser av ISV-sertifiserte tårnarbeidsstasjoner per juli 2018, og kraft basert på maksimal prosessor, grafikk og minne.

2. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon om konkurrerende produsenter av arbeidsstasjoner per 3. oktober 2016 med et årlig produksjonsvolum på minst 1 million enheter 3. oktober 2016 med < 3 liters volum, profesjonell grafikk, Intel® Xeon® firekjernet prosessor, ISV-sertifiserte programmer, ECC-minne.

3. Basert på arbeidsstasjoner per 14. juni 2017, og strøm basert på prosessor, grafikk, minne og strømforsyning.