OMEN SEQUENCER

Bytt til optisk.
Slå til.

Makrotaster

MAKROTASTER

Få fordelen av å tilpasse fem dedikerte makrotaster til favoritthandlingene dine.
Bakgrunnsbelyste fargede tastaturtaster

ALUMINIUMSRAMME

Føl hvor slitestyrken til den den lette, anodiserte aluminiumsrammen.
rødt rullehjul for lydstyrke

RULLEHJUL FOR LYDSTYRKE

Ta kontroll over medier i spillet, med dedikerte taster for spill av, pause, hopp over og demp, i tillegg til en stor ruller i metall for å justere lydstyrken.
spillmodusnøkler i grønt

GAMINGMODUS

Forhindrer alle avbrudd fra systemet, slik at du kan fokusere på å vinne.
Innebygd USB-hjørnebilde og bakgrunnsbelyst tastaturvisning

INNEBYGD USB-PORT

Organiser kabler effektivt og nyt maksimal bekvemmelighet med en innebygd USB-port.
Makrotaster

MAKROTASTER

Få fordelen av å tilpasse fem dedikerte makrotaster til favoritthandlingene dine.
ALUMINIUMSRAMME

ALUMINIUMSRAMME

Føl hvor slitestyrken til den den lette, anodiserte aluminiumsrammen.
rødt rullehjul for lydstyrke

RULLEHJUL FOR LYDSTYRKE

Ta kontroll over medier i spillet, med dedikerte taster for spill av, pause, hopp over og demp, i tillegg til en stor ruller i metall for å justere lydstyrken.
spillmodusnøkler i grønt

GAMINGMODUS

Forhindrer alle avbrudd fra systemet, slik at du kan fokusere på å vinne.
Innebygd USB-hjørnebilde og bakgrunnsbelyst tastaturvisning

INNEBYGD USB-PORT

Organiser kabler effektivt og nyt maksimal bekvemmelighet med en innebygd USB-port.

1. Test for bryterresponstid utført, sammenlignet optisk-mekaniske brytere med tradisjonelle mekaniske brytere.

2. Alle ytelsesspesifikasjonene representerer de som typisk gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.