Utskiftingsprogrammer og tilbakekalling av produkter

0

Utskiftingsprogrammer

HP deltar i frivillige utskiftingsprogrammer for komponenter eller produkter som kan forårsake funksjonalitetsproblemer, men som ikke utgjør noen fare for sikkerheten.


1

Tilbakekallinger

I samarbeid med den amerikanske Consumer Product Safety Commission deltar HP i frivillige tilbakekallingsprogrammer når en defekt del viser seg å utgjøre en mulig fare for sikkerheten.


11

Tilbakekallings- og erstatningsprogram for batterisikkerhet for bærbare datamaskiner og arbeidsstasjoner fra HP

Tilbakekallings- og erstatningsprogram for batterisikkerhet for bærbare datamaskiner og arbeidsstasjoner fra HP

I januar 2018 kunngjorde HP et verdensomspennende, frivillig tilbakekallings- og erstatningsprogram for batterisikkerhet vedrørende enkelte bærbare datamaskiner og mobile arbeidsstasjoner. De potensielt påvirkede batteriene ble levert med spesifikke HP ProBook (64x G2- og G3-seriene, 65x G2- og G3-seriene), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 bærbare datamaskiner og HP ZBook (17 G3, 17 G4, og Studio G3) mobile arbeidsstasjoner solgt over hele verden fra og med desember 2015 til og med desember 2017. Disse batteriene kan også ha blitt solgt som tilbehør eller erstatningsbatterier for HP ZBook Studio G4 mobile arbeidsstasjoner eller for noen av produktene oppført over fra HP eller autoriserte tjenestetilbydere. Disse batteriene kan overopphetes og utgjør dermed en fare for brann eller brannskader for forbrukere.

Kunder må avslutte bruk av alle påvirkede batterier umiddelbart. Siden mange av disse batteriene er bygget inn i systemene og ikke kan byttes av kunden, tilbyr HP en BIOS-oppdatering som utlader batteriet og deaktiverer fremtidig lading frem til batteriet byttes. HP-kunder som påvirkes av dette programmet har rett på gratis erstatningsbatteritjenester for hvert kvalifiserte, påvirkede batteri.


Les mer

10

Januar 2017, utvidelse av sikkerhets- og erstatningsprogram for batterier til bærbare datamaskiner fra HP fra 2016 – ytterligere påvirkede batterier

Januar 2017, utvidelse av sikkerhets- og erstatningsprogram for batterier til bærbare datamaskiner fra HP fra 2016 – ytterligere påvirkede batterier

HP ber alle kunder om å sjekke potensielt påvirkede produkter på nytt


I januar 2017, annonserte HP en utvidelse av det pågående verdensomspennende og frivillige sikkerhets- og erstatningsprogrammet for visse batterier til bærbare PC-er, som ble annonsert i juni 2016. Programmet har blitt utvidet til å omfatte ytterligere batterier som ble sendt med de samme PC-produktene. De påvirkede batteriene ble sendt med spesifikke bærbare HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- og HP Pavilion-datamaskinersom er solgt rundt om i verden fra mars 2013 til oktober 2016, og/eller som ble solgt som tilleggsutstyr eller reservedeler, eller tilbudt som erstatning via kundestøtte. Disse batteriene kan overopphetes og utgjør en fare for brann eller forbrenningsskader.

Det er viktig at kunder sjekker batteriene sine på nytt, selv om de allerede har gjort det tidligere og ble informert om at de ikke var påvirket. Merk: Kunder som allerede har mottatt et erstatningsbatteri er IKKE påvirket av denne utvidelsen. Kunder må avslutte bruk av alle påvirkede batterier umiddelbart. HP-kunder som påvirkes av dette programmet har rett på et gratis erstatningsbatteri for hvert kvalifiserte, tilbakekalte batteri.


Les mer

2

Program for sikkerhetstilbakekalling og -utskifting av strømledning for HP bærbar PC

Program for sikkerhetstilbakekalling og -utskifting av strømledning for HP bærbar PC

Den 26. august 2014 kunngjorde HP, i samarbeid med ulike statlige forskriftsbyråer, et verdensdekkende, frivillig tilbakekallings- og utskiftingsprogram for visse strømledninger brukt med strømadaptere som ble distribuert over hele verden sammen med HP og Compaq bærbare PCer og bærbare mini-PCer, og sammen med strømadaptere som ble levert sammen med tilbehør som dokkingstasjoner. Disse strømledningene kan potensielt bli overopphetet og føre til brann eller brannskade. De aktuelle vs-strømledningene ble levert sammen med produkter og tilbehør som ble solgt fra september 2010 til og med juni 2012. HP-kunder som er berørt av dette programmet, er berettiget til å motta en ny strømledning kostnadsfritt for hver verifiserte, tilbakekalte strømledning.


Les mer

6

Relaterte lenker