Pressemeldinger: 02.04.2013

Adm.dir Krohn Traaseth får internasjonalt verv i HP

Anita Krohn Traaseth blir president for EMEA Womens' Council

Fornebu, 2. april 2013

1.april overtok Anita Krohn Traaseth (41), adm. direktør i Hewlett-Packard Norge AS, som President for HP EMEA (Europa, Midtøsten, Afrika) Womens Council.

Rådet, som ble etablert i 2010, har 17 medlemmer fra ulike nasjoner, med mål om å utvikle initiativer og programmer for å fremme kvinnelige talenter i Hewlett-Packards virksomheter i Europa, Midtøsten og Afrika. 

-Det er på tide å gi noe tilbake, sier Anita Krohn Traaseth. - Etter 17 år i IT bransjen, og snart fire år i HP, har jeg erfart at dersom man rekker opp hånden, så er begrensingene få for de fleste, også for kvinner. Imidlertid erfarer vi dessverre at kvinner generelt er mer tilbakeholdne og søker større trygghet før de rekker opp hånden. Tallenes tale er også klar, det er rom for et større kjønnsmangfold i nøkkelroller i HP og i IT bransjen generelt sier Krohn Traaseth. 

Krohn Traaseth påpeker også at Hewlett-Packard står ovenfor en massiv transformasjon som skal gjennomføres med færre ressurser. - Gitt at 30 prosent av de ansatte i HP EMEA er kvinner, vil jeg som leder av Rådet jobbe for at selskapet vårt blir bedre på å kapitalisere på våre kvinnelige HP kolleger som har ambisjoner, at kvinnen selv tar ansvar og går etter større oppgaver, både lederjobber og fagansvar, at HP-ledelsen øker fokus på å utvikle og å velge kvinnelige talenter til nøkkelroller, samt å arbeide for tilrettelegging av det nye arbeidslivet og neste generasjons ledere, for menn og kvinner avslutter Krohn Traaseth.

Om HP

HP, verdens største IT-selskap, tilbyr utskrifts- og personlige dataprodukter, IT-tjenester, programvare og løsninger som forenkler teknologiopplevelsen for forbrukere og virksomheter. For mer informasjon om HP besøk www.hp.com.           

HP i Norge, hovedkontor på IT Fornebu i Bærum, rundt 400 ansatte og 4mrd i omsetning.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i denne pressemeldingen er ikke fastsatt og kan endres uten videre beskjed. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller eller redaksjonelle feil eller unnlatelser i dette dokumentet.

Pressekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.