0

Påstander om brudd på HPs websted

HP respekterer andres intellektuelle eiendomsrettigheter, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Derfor har HP retninglinjer for fjerning av Brukerinnsendinger som overtrer andres intellektuelle eiendomsrettigheter, for avbrytelse av tilgang til Dette webstedet (eller en del av denne) til alle brukere som bruker Dette webstedet i uoverensstemmelse til andres intellektuelle eiendomsrettigheter, og/eller avslutning av enhver brukers konto i passende forhold hvis denne bruker Dette webstedet med overtredelse av noens intellektuelle eiendomsrettigheter.

I henhold til tittel 17 til USAs lovverk, avsnitt 512, har HP implementert prosedyrer for å motta skriftlig varsel om påstått overtredelse på opphavsrettigheter og for å behandle slike krav i henhold til slike lover. Hvis du mener at din opphavsrett eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter brytes av en bruker av denne nettsiden, ber vi om at du gir skriftlig varsel til følgende HP-representant for å varsle om påstanden om overtredelse:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


For å forsikre at saken håndteres umiddelbart, må ditt skriftlige varsel:


 • Ha din fysiske eller elektroniske signatur;
 • Spesifisere materialet beskyttet av opphavsrett eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som du mener har blitt overtredt;
 • Identifisere materialet som menes å utgjøre en overtredelse på en tilstrekkelig presis måte slik at HP kan finne igjen dét materialet;
 • Inneholde tilstrekkelig informasjon som HP kan kontakte deg på (inkludert adresse, telefonnummer og e-post-adresse);
 • Inneholde en bekreftelse på at du har en ærlig og oppriktig mening om at bruken av det opphavsrettbeskyttede materialet eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter ikke er autorisert av eieren, en representant for eieren eller loven;
 • Inneholde en uttalelse om at informasjonen i det skriftlige varselet er nøyaktig; og
 • Inneholde en uttalelse, under ed, om at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter.

Med mindre varselet dreier seg om opphavsrett eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter, vil ikke representanten kunne behandle oppgitt anliggende.

Innsending av et DMCA-motvarsel

Vi vil varsle deg hvis vi har fjernet eller deaktivert tilgang til overtredelser av det opphavsrettbeskyttede materialet du har innsendt, hvis slik fjerning er i henhold til et gyldig DMCA-varsel om stenging som vi har mottatt. Hvis du mottar et slikt varsel fra oss, kan du gi oss et skriftlig motvarsel til vår dedikerte agent, med alt av følgende informasjon:


 • Din fysiske eller elektroniske signatur;
 • Identifisering av materialet som har blitt fjernet eller som tilgangen til ble deaktivert, og stedet hvor materialet vistes før det ble fjernet eller tilgangen til det ble deaktivert;
 • En uttalelse fra deg under ed, om at du har en ærlig og oppriktig mening om at materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feiltakelse eller misforståelse av materialet som ble fjernet eller deaktivert; og
 • Ditt navn, fysisk adresse og telefonnummer, og en erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til en rett for rettsdistriktet hvor du har fysisk adresse, eller om din fysiske adresse er utenfor USA, for et juridisk distrikt som vi måtte befinne oss i, og at du vil akseptere prosesstjenester fra personen som varslet om materialet som menes å utgjøre en overtredelse eller en representant for denne.

Avslutning av gjentatte overtredere

Vi forbeholder oss retten, etter eget forgodtbefinnende, å avslutte kontoen eller tilgangen til enhver bruker av Dette webstedet og/eller en tjeneste som er utsatt for gjentatte DMCA eller andre overtredelsesvarsler.

Tilbake til toppen