HP installasjonstjeneste av arbeidsgruppeskriver innen neste uke

#U9JT2E

  • Tjenesteplanlegging
  • Tjenesteutplassering
  • Installasjonsverifiseringstester (IVT)
kr 2 569

HP installasjonstjeneste av arbeidsgruppeskriver innen neste uke

#U9JT2E

  • Tjenesteplanlegging
  • Tjenesteutplassering
  • Installasjonsverifiseringstester (IVT)
kr 2 569

Spesifikasjoner

Støttetype
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
UNSPSC-kode
Servicefunksjoner, topptekst

Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.