HP 3 år service neste virkedag med DMR for Digital Sender N9120fn2

#U9TX1E

  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Maskinvarestøtte på stedet – Neste virkedag[1]
  • Behold defekte medier
  • Inkluderte erstatningsdeler og -materiell

HP 3 år service neste virkedag med DMR for Digital Sender N9120fn2

#U9TX1E

  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Maskinvarestøtte på stedet – Neste virkedag[1]
  • Behold defekte medier
  • Inkluderte erstatningsdeler og -materiell

Spesifikasjoner

Støttetype
Ekstra støttealternativ
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
Care Pack-type

[1] Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.