HP tilgjengelighetssett

#2TD64A

HPs tilgjengelighetssett kan forbedre den tilgjengelige utskriftsopplevelsen for personer med behov for assistanse.

  • HP tilgjengelighetssett
  • 2TD64A

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HP tilgjengelighetssett

#2TD64A

HPs tilgjengelighetssett kan forbedre den tilgjengelige utskriftsopplevelsen for personer med behov for assistanse.

  • HP tilgjengelighetssett
  • 2TD64A

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HPs tilgjengelighetssett integrerer tilpassede etiketter for blindeskrift og berøring, et tilgjengelighetshåndtak og BigKeys LX-tastaturet i én løsning som legger til rette for bedre kommunikasjon mellom personer med behov for assistanse og HPs flerfunksjonsskrivere og skannere.

Ideelt for å forbedre den tilgjengelige utskriftsopplevelsen for blinde, synshemmede, personer med begrenset finmotorikk og/eller som bruker rullestol.

Bruk HPs gjennomsiktige etiketter med blindeskrift og "Unified English" slik at både ansatte uten synshemninger og blindeskriftlesere kan bruke tastaturet. Tilleggsstøtte for blinde brukere kan oppnås ved å plassere etiketter på viktige punkter på en HP-MFP.

Opplev et brukervennlig tilgjengelighetstastatur som kan kobles til HPs flerfunksjonsskrivere og skannere via USB.

Utformet for å bistå personer i rullestol med å heve og senke det automatiske dokumentmaterlokket eller manøvrere dokumenter på skannerglasset.