Samsung 3 års hente- og returtjeneste for farge MFP lav

#U9SJ2E

  • Tidsriktig henting, reparasjon og retur av PC
  • Ekstern støtte 7 dager i uken
  • Erstatningsdeler og -materiell

Samsung 3 års hente- og returtjeneste for farge MFP lav

#U9SJ2E

  • Tidsriktig henting, reparasjon og retur av PC
  • Ekstern støtte 7 dager i uken
  • Erstatningsdeler og -materiell

Spesifikasjoner

Støttetype
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Logistikkalternativer
Garantidekning
Care Pack-type

[1]Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.