HP 5 års 4 timers maskinvarestøtte for gjenoppretting av operativsystem for HP bærbare PC-er

#UB1J1E

  • Gjenvinning utenom stedet
  • Gjenoppretting av operativsystem på stedet
  • Ekstern feilsøking og -problemløsing
  • Eskaleringshåndtering for komplekse hendelser

HP 5 års 4 timers maskinvarestøtte for gjenoppretting av operativsystem for HP bærbare PC-er

#UB1J1E

  • Gjenvinning utenom stedet
  • Gjenoppretting av operativsystem på stedet
  • Ekstern feilsøking og -problemløsing
  • Eskaleringshåndtering for komplekse hendelser

Spesifikasjoner

Støttetype
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
UNSPSC-kode
Servicefunksjoner, topptekst

HPs tjenester er underlagt gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten eller som forklart for kunden på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha andre lovbestemte krav i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår og -betingelser eller HP-garantien som følger med HP-produktet.