HP 4 års maskinvarestøtte m/hente- og returtjeneste m/ADP-G2 for HP bærbare PC-er

#UB0H1E

  • Ekstern problemdiagnostikk og telefonstøtte
  • Forhåndsbetalt forsendelse til HP reparasjonssenter
  • Ekstern reparasjon innen 3–5 virkedager [1]
  • Forhåndsbetalt porto for returfrakt

HP 4 års maskinvarestøtte m/hente- og returtjeneste m/ADP-G2 for HP bærbare PC-er

#UB0H1E

  • Ekstern problemdiagnostikk og telefonstøtte
  • Forhåndsbetalt forsendelse til HP reparasjonssenter
  • Ekstern reparasjon innen 3–5 virkedager [1]
  • Forhåndsbetalt porto for returfrakt

Spesifikasjoner

Støttetype
Ekstra støttealternativ
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Logistikkalternativer
Garantidekning

[1] Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.