HP 5 year Premier Care Essential Hardware Support for Notebooks

#UB5H6E

  • Next Business Day Onsite Response
  • Travel Support
  • Defective Media Retention

HP 5 year Premier Care Essential Hardware Support for Notebooks

#UB5H6E

  • Next Business Day Onsite Response
  • Travel Support
  • Defective Media Retention

Spesifikasjoner

Støttetype
Ekstra støttealternativ
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
UNSPSC-kode

[1]Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit www.hp.com/go/cpc. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws, and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.

[2]HP Premiere Care Solutions are available for HP EliteBooks and HP ZBooks only.

[3]Restrictions and limitations apply. For details, visit www.hp.com/go/cpc.

Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.