HP 3 år Premier Care utvidet maskinvarestøtte for bærbare PCer (ekskludert ADP)

#UB5H9E

  • Respons neste virkedag på stedet
  • Reisestøtte
  • Beholde defekte medier
  • Datagjenoppretting og opperativsystemgjenoppretting

HP 3 år Premier Care utvidet maskinvarestøtte for bærbare PCer (ekskludert ADP)

#UB5H9E

  • Respons neste virkedag på stedet
  • Reisestøtte
  • Beholde defekte medier
  • Datagjenoppretting og opperativsystemgjenoppretting

Støttetype
Ekstra støttealternativ
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
UNSPSC-kode

[1]Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.

[2]HP Premiere Care-løsninger er kun tilgjengelig for HP Elitebooks og HP ZBooks.

[3]Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/cpc.

Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.