HP 3 år service, utskifting neste arbeidsdag for ScanJet 82xx/N6350/45xx

#U4939E

  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Erstatningen ankommer neste virkedag[1]
  • Fraktkostnader inkludert
  • Komplett tjenestedekning
kr 1 220

HP 3 år service, utskifting neste arbeidsdag for ScanJet 82xx/N6350/45xx

#U4939E

  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Erstatningen ankommer neste virkedag[1]
  • Fraktkostnader inkludert
  • Komplett tjenestedekning
kr 1 220

Spesifikasjoner

Støttetype
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Logistikkalternativer
Garantidekning
Care Pack-type

[1] Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.