HP 3 år maskinvaretjeneste utskifting neste virkedag på stedet ScanJet 82xx/N6350/45xx

#UH361E

  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Maskinvarestøtte på stedet – Neste virkedag[1]
  • Behold defekte medier
  • Inkluderte erstatningsdeler og -materiell
kr 1 521

HP 3 år maskinvaretjeneste utskifting neste virkedag på stedet ScanJet 82xx/N6350/45xx

#UH361E

  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Maskinvarestøtte på stedet – Neste virkedag[1]
  • Behold defekte medier
  • Inkluderte erstatningsdeler og -materiell
kr 1 521

Spesifikasjoner

Støttetype
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
Care Pack-type
Dekningsperiode (måned)

[1] Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.