HP Engage One 2D-strekkodeskanner Funksjoner
Klar for den digitale tidsepoken
Upåklagelig design
Enkel å konfigurere
Støttet av HP

Du kan være trygg på at IT-investeringen støttes med en treårig begrenset standardgaranti.

[1] Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Gå til www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

Red Hat er et registrert varemerke for Red Hat, Inc. i USA og andre land.