HP Z38c 37,5-tommers buet skjerm Tilbehør

1-0 av 0 elementer

[1] Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

[2] Monteringsarmer er tilleggsutstyr og selges separat.

[3] HP B500 PC-monteringsbrakett selges separat.

[1] Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

[2] Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.