Engage One alt-i-ett-system, modell 141 Tilbehør

1-0 av 0 elementer

[1] Tilleggsfunksjoner selges separat eller som påbyggingsfunksjoner.

[2] 1- eller 3-års begrenset garanti, avhengig av land.

[3] HP Care-tjenester er valgfrie. Servicenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere avhengig av geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

[4] Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til http://www.windows.com

[5] MIL-STD-testing pågår, men er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Erstatning for utilsiktet skade krever skadeforsikring fra HP Care Pack (ekstra).

[6] HP BIOSphere Gen3 krever Intel® eller AMD® 7. generasjon prosessorer.

[7] Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgjengelig med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB levert fra HP eller til kunder med en volumlisens for bruk av Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard og Credential Guard er ikke tilgjengelig med Windows 10 Pro. Installering av Windows 10 Enterprise og Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgjengelig via HPs konfigurasjons- og distribusjonstjenester.

[8] Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig.

Ta kontakt med din HP-representant eller en autorisert HP-forhandler for å få mer informasjon. Enhetsstøtte kan variere fra land til land. Funksjonene varierer mellom HP DaaS-abonnementstypene Standard, Forbedret og Premium. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

[1] Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com/.

[2] Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.

[3] Produktet støtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I samsvar med Microsofts støttepolicy, støtter ikke HP Windows 8 eller Windows 7-operativsystem på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra syvende generasjon og fremover og leverer ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.

[4] Vi anbefaler HP-merket minne for å sikre kompatibilitet, da noen minnemoduler fra tredjepart ikke følger bransjestandarden. Systemet vil kjøre med lavere minnehastighet hvis du blander minnehastigheter.

[5] For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.

[6] Trådløskort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner som krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

[7] Intel® HD Graphics 610: integrert på Celeron™ G3965U; Intel® HD Graphics 620: integrert i 7. generasjon Core™ i7/i5/i3-prosessorer

[8] Ekstra MSR er integrert direkte i skjermhodeenhet.

[9] HP BIOSphere med Sure Start kun tilgjengelig på kontor-PC-er med HP BIOS. HP BIOSphere Gen 3 krever 7. generasjon Intel®-prosessorer.

[10] EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Søk etter generator på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeratorer på www.hp.com/go/options

[11] Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige. Standardkonfigurasjoner oppfyller lavhalogenspesifikasjonene, men noen tilpassede funksjonskomponenter gjør det kanskje ikke. En standardkonfigurasjon inkluderer skjermhode, stativ for rotering/vipping eller fast posisjon, stabilitetsplate og I/U-tilkoblingsbase.

[12] Device Guard er bare tilgjengelig med Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail. Device Guard er ikke tilgjengelig med Windows 10 Pro.

[13] Spesifikasjoner for valgfri HP Engage Go avansert I/U-tilkoblingsbase vises. Valgfri HP Engage Go enkel I/U-hub og HP USB-C-hub er også tilgjengelig. Se systemets hurtigspesifikasjoner for full I/U-spesifikasjon http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s.

[14] LAN – i Retail I/U-tilkoblingsbase.

[15] Du finner mer informasjon i dokumentet for hurtigspesifikasjoner.

[16] HP Sure Click støttes bare på Intel Core i3-, i5-, i7- og i9-prosessorer.

[17] vPRO-støtte krever enten en Intel Core i5- eller Core i7-prosessor

[18] vPRO-støtte krever også et vPRO WLAN-kort for disse produktene

[19] vPRO-aktivering er et separat alternativ på enkelte produkter.

[20] Nedlasting av Android-bilde støttes bare på modell 141.