HP LaserJet-skrivere og MFP-er for bedrifter

 

1. Basert på gjennomgang av data internt i HP. Høyest andel i sitt segment, 2019.

2. Basert på gjennomgang av data internt i HP, 2019.

3. Basert på en HP-vurdering av sikkerhetsfunksjoner fra 2019 for konkurransedyktige skrivere i sin klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å automatisk registrere og stoppe angrepet, og så selv-validere programvarens integritet ved omstart. Gå til https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: https://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

4. Utskriftshastigheter: Målt med ISO/NEC 24734, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på https://www.hp.com/go/printerclaims. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.

5. Basert på det reduserte energiforbruket til HP LaserJet-skrivere og -kassetter med JetIntelligence introdusert siden 2015, sammenlignet med tidligere toner-versjoner uten JetIntelligence, målt ved hjelp av EnergyStar-metoden.

6. Skannehastigheter målt fra automatisk dokumentmater (ADM). Faktisk behandlingshastighet kan variere, avhengig av skanneoppløsningen, nettverksforhold, datamaskinytelse og programvare.

7. Wireless Direct, NFC. Mobilenheten må være koblet direkte til WiFi Direct®-støttet MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Se https://www.hp.com/go/mobileprinting for mer informasjon. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

8. BLI-pålitelighetspris basert på enheter testet fra januar 2012 til mai 2018.

9. Inkluderer HPs ettårige begrensede garanti (HP Limited Warranty) og to ytterligere år med støtte, når man registrerer seg og godtar HPs vilkår og betingelser. For nærmere informasjon kan du se vilkår og betingelser på https://www.hp.com/go/3yearextendedservices.

10. Bruk av ikke-HP eller etterfylte kassetter påvirker ikke HPs standard ettårige begrensede garanti, men (a) tilleggsgebyr kan påløpe i henhold til innholdet i HPs begrensede garanti og (b) det vil ugyldiggjøre den utvidede toårige støtten (Se vilkår og betingelser på https://www.hp.com/go/3yearextendedservices).