Bruk det fargede utskriftskvalitetskortet

Hver pakning med HP Sprocket- eller HP Sprocket Plus-papir har et spesielt blått eller oransje kort.

Deaktiver Avslør innhold

Prøv å slå av Avslør innhold på sprocket-utskriftene. De skannbare utskriftene våre avslører artige AR-opplevelser. For å skape disse overlegger vi informasjon på hver utskrift, som telefonen din kan «lese» ved skanning. Denne funksjonen kan endre hvordan utskriftene dine ser ut. Prøv å skru den av og på, for å endre hvordan du samhandler med sprocket-utskrifter. Trykk på Hovedmenyen, deretter «sprocket» og «app-innstillinger». Slå på/av «Aktiver Avslør for utskrifter».

REDIGER BILDER

Bruk redigeringsegenskapene i sprocket-appen for justering av farge, lysstyrke, kontrast og andre variabler ved utskriftene. Du kan også bruke Autofiks-egenskapen til å forbedre bilder med ett enkelt trykk.

BRUK HP-PAPIR

Bruk ekte HP Sprocket, HP Sprocket Plus eller HP Sprocket Studio blekk og fotopapir (som passer til skrivermodellen).

AVKJØLING

Støtte for HP Sprocket