HP ScanJet Pro 3500 f1 planskanner

#L2741A

Få rask, tosidig skanning med opptil 50 bilder per minutt.[1] HP EveryPage bidrar til å unngå feilmating.[2]

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HP ScanJet Pro 3500 f1 planskanner

#L2741A

Få rask, tosidig skanning med opptil 50 bilder per minutt.[1] HP EveryPage bidrar til å unngå feilmating.[2]

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Få pålitelig, høyhastighets skanning for komplekse prosjekter – denne skanneren kan håndtere 3000 ark per dag. Skann begge sider av arket ved opptil 50 bilder (25 sider) i minuttet.[1] HP EveryPage bidrar til å unngå feilmating og forenkler arbeidsflyten.[2]

Ideell for små og mellomstore bedrifter som ønsker allsidig, fullfunksjons skanning for alt fra raske målrettede oppgaver til kompliserte prosjekter.

Skann begge sider av arket – selv blandede medier – på en gang, ved opptil 50 bilder (25 sider) på minutt. Håndter 3000 ark per dag fra den automatiske dokumentmateren på 50-ark.[1]

Forenkle arbeidsflyten og spar tid. Både dagligdags skanning og komplekse prosjekter er raskere og enklere med LCD-kontrollpanel, ett-trykks skanning, tilpassede profiler og skann-til-sky-verktøy.

Sørg for at skanningene dine kommer ut med utmerket kvalitet. Automatisk registrering, redigering og behandling av tekst fra dokumenter – unngå forvrengt tekst når du skanner fra bøker.

Skannertype
Standardfunksjoner for digital sending
Skanneoppløsning, optisk
Kapasitet (daglig)
Bitdybde
Nivåer av gråtoner
Oppdaging av flermating
Maksimum skannestørrelse
Medietyper

[1] Skannehastigheter på opptil 50 bpm (25 spm), målt ved 300 dpi (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

[2] HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP Scanjet-enheter som ble lansert før mai 2013.

[1] Skannehastigheter på opptil 50 bpm (25 spm), målt ved 300 dpi (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

[2] HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP Scanjet-enheter som ble lansert før mai 2013.

[3] Internett-tilgang er nødvendig for å utnytte alle delefunksjonene (ikke inkludert).

[1] Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skanneren ble solgt. Ikke konverter driftsstrømmen. Dette vil skade skanneren og gjøre produktgarantien ugyldig.

[2] Faktiske hastigheter kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstype, datamaskinytelse og programvare.