HP Services

I dag trenger alle bedrifter en teknologipartner. Gjør HP Services til din.

Kontakt oss

Et fullt utvalg av administrerte tjenesteløsninger tilpasset din bedrifter

Enten det gjelder å reparere utstyr eller gjenopprette viktige data, er du alltid på trygg grunn med HP Services – i hele verden, hele døgnet, syv dager i uken. Oppdag de mange måtene tjenestene våre kan bidra til å beskytte investeringen din og løse forretningsutfordringer på,
slik at du kan bevare fokuset på å stadig fornye forretningsvirksomheten din.

Våre kunder sier det best

Hvis jeg ikke hadde hatt HP Configuration Services, måtte jeg ha brukt en ekstern konsulent, som kunne kostet meg rundt 500 euro om dagen.
Ivan Hislaire, Client Systems Manager (klientsystemsjef), GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$

Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk plassering. Tjenesten starter på datoen for maskinvarekjøpet. Begrensninger og restriksjoner gjelder. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

1. Inkluderer telefon, selvbetjening, nettbilletter, e-post og chat

HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.