HP Secure Managed Print Services

SELV BARE ÉN ENESTE USIKRET SKRIVER KAN GJØRE HELE BEDRFTEN SÅRBAR.

Tenk nytt om sikkerhet
 

Explore the risks and independent advice on secure printing

1. Inkluderer sikkerhetsordninger fra ledende leverandører innen administrerte skriversikkerhetstjenester, for enhets-, data- og dokumentsikkerhet. Basert på en undersøkelse av konkurrerende skrivere i samme klasse, gjort av HP med offentlig tilgjengelig informasjon i perioden 2015-2016, om sikkerhetstjenester, sikkerhet og administrerte programvarer og sikkerhetsordninger bygget inn i enheter. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/MPSsecurityclaims eller www.hp.com/go/mps.

2. Mer informasjon om TSIA STAR Award finner du på http://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html.