• Windows 10 Pro banner
  • Windows 10 Pro banner

Z DESKTOPS

HPs KRAFTIGSTE PC-ER

Opplev hva ytelsen til HPs sikreste arbeidsstasjon1 kan gjøre for dine visjoner.

BYGGET FOR DE MEST KRAVSTORE
PROGRAMMENE

Velg arbeidsstasjonen som passer de profesjonelle programmene dine.

FINN DIN ARBEIDSSTASJON

BRANSJER OG PARTNERE

Vi samarbeider med maskinvare- og programvarepartnere over hele verden for å optimalisere vår teknologi
slik at du får mest og best ut av de programmene du bruker hver dag.

1. Basert på HPs interne analyse av originale produsenters listepriser på ISV-sertifiserte stasjonære PC- er og HP EliteDesk 705 arbeidsstasjon med valgfri WX3100-grafikk per september 2018.

2. Basert på HPs interne analyse av originale produsenters listepriser på ISV-sertifiserte stasjonære PCer og HP EliteDesk 800 arbeidsstasjon med valgfri P400-grafikk per juli 2018.

3. Basert på HPs interne analyser av ISV-sertifiserte miniarbeidsstasjoner per februar 2018, og kraft basert på maksimal prosessor, grafikk og minne.

4. Basert på HPs interne analyser av ISV-sertifiserte liten formfaktorarbeidsstasjoner per juli 2018, og kraft basert på maksimal prosessor, grafikk og minne.

5. Basert på HPs interne analyser av ISV-sertifiserte entry tårnarbeidsstasjoner per juli 2018, og kraft basert på maksimal prosessorytelse, grafikk og minne.

6. Basert på arbeidsstasjoner per 14. juni 2017, og kraft basert på prosessor, grafikk minne og strømforsyning.


© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.