Produkty dla graczy

1. Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Quad High Definition (QHD) wymagane są treści w rozdzielczości QHD.

2. Dołączone tylko do wybranych jednostek SKU.

3. Produkt zgodny z komputerami z systemem Windows® i portem Thunderbolt™ 3.

4. Dostępność funkcji zależy od danego produktu.

5. Wymaga urządzenia sprzętowego OMEN Accelerator.

6. Tylko w wybranych modelach. Zmiana częstotliwości taktowania i/lub napięcia może: (i) zmniejszyć stabilność i żywotność systemu, procesora oraz innych podzespołów systemu; (ii) spowodować usterkę procesora i innych podzespołów systemu; (iii) spowodować spadek wydajności systemu; (iv) spowodować wzrost temperatury i inne szkody; oraz (v) wpłynąć na integralność danych systemowych. Firmy HP oraz Intel nie testowały i nie gwarantują działania procesora w warunkach przekraczających jego specyfikację. Firmy HP oraz Intel nie testowały i nie gwarantują działania pozostałych podzespołów systemu w warunkach przekraczających ich specyfikacje. Firmy HP oraz Intel nie gwarantują przydatności procesora i pozostałych podzespołów systemu do żadnego określonego celu. Dotyczy to również sytuacji, w których dokonano zmiany częstotliwości taktowania i/lub wartości napięcia.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi oraz Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

NVIDIA®, GeForce® i logo NVIDIA® są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA® Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.