Produkty dla graczy

$$list_links_tagline$$

1. Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Quad High Definition (QHD) wymagane są treści w rozdzielczości QHD.

2. Dołączone tylko do wybranych jednostek SKU.

3. Produkt zgodny z komputerami z systemem Windows® i portem Thunderbolt™ 3.

4. Dostępność funkcji zależy od danego produktu.

5. Wymaga urządzenia sprzętowego OMEN Accelerator.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi oraz Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

NVIDIA®, GeForce® i logo NVIDIA® są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA® Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.