Centrum drukowania bezprzewodowego

Podłączanie swojej drukarki bezprzewodowej

Podłączanie swojej drukarki bezprzewodowej
 1. Odpakuj swoją drukarkę.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć opakowanie.
 3. Podłącz przewód zasilania, włącz drukarkę i zamontuj pojemniki z tuszem. Poczekaj aż drukarka przejdzie przez procedury startowe i wydrukuje stronę wyrównania (jeśli dotyczy).
 4. Wybierz jedną z metod łączenia opisaną poniżej. Jeśli wybrano połączenie Ethernet (kablowe), a Twoja drukarka je obsługuje, podłącz ją teraz, a następnie przejdź do instalowania oprogramowania drukarki. Uwaga: w czasie korzystania z połączenia Ethernet łączność bezprzewodowa drukarki jest wyłączona.

Jeśli chcesz drukować bezprzewodowo bez użycia routera, kliknij tutaj.

Twoja drukarka będzie obsługiwała co najmniej jedną z tych metod łączenia bezprzewodowego:

HP Auto Wireless Connect

HP Auto Wireless Connect - HP Auto Wireless Connect to technologia, która umożliwia Ci automatyczne łączenie drukarki z siecią bezprzewodową bez potrzeby stosowania jakichkolwiek kabli lub podawania ustawień sieci, jak jej nazwy lub hasła. Wiele nowszych drukarek HP będzie oferowało taką możliwość w czasie standardowej instalacji oprogramowania.

Aby użyć tej opcji, zainstaluj oprogramowanie swojej drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jako rodzaj połączenia wybierz „Sieć (Ethernet/Bezprzewodowa)”, gdy pojawi się takie pytanie, a następnie kliknij „Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki (zalecane)”. To wszystko! Oprogramowanie HP samo dokończy konfigurację.

Nie wszystkie komputery lub konfiguracje sieciowe są kompatybilne z HP Auto Wireless Connect. W takich wypadkach zostanie zaoferowana alternatywna metoda konfiguracji. Aby urządzenie było kompatybilne z HP Auto Wireless Connect, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. Twój komputer posiada system Windows Vista (oraz nowsze) lub Mac OS X 10.5 (oraz nowsze).
 2. Twój komputer łączy się z siecią bezprzewodowo, a system operacyjny posiada kontrolę nad adapterem bezprzewodowym, dzięki czemu oprogramowanie HP może uzyskać aktualne ustawienia sieciowe komputera.
 3. Twój komputer jest połączony z siecią za pomocą pasma 2,4 GHz. UWAGA: Drukarki HP nie są kompatybilne z sieciami 5 GHz. Wciąż może być możliwe podłączenie drukarki do swojej sieci za pomocą innych metod konfiguracji, jeśli tylko router obsługuje pasmo 2,4 GHz (jak większość tego typu urządzeń). Przejdź do sekcji Routery, aby dowiedzieć się więcej. Dodatkowe metody konfiguracji zostały pokazane na tej stronie.
 4. Twój komputer nie korzysta ze statycznego adresu IP.
 5. Twoja drukarka posiada włączony tryb HP Auto Wireless Connect. Drukarka będzie w tym trybie przez pierwsze dwie godziny od pierwszego uruchomienia, w czasie instalacji, przed podłączeniem do sieci. WSKAZÓWKA: Jeśli Twoja drukarka była uruchomiona przez ponad dwie godziny, a oprogramowanie nie spróbowało jeszcze nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową, możesz zresetować ten tryb za pomocą opcji „Przywróć ustawienia sieci” lub „Przywróć domyślne ustawienia sieci” w panelu sterowania drukarki. Zazwyczaj można się do nich dostać przechodząc do menu Sieć lub dotykając ikonę połączenia bezprzewodowego (lub wciskając przycisk), a następnie wybierając „Ustawienia” lub ikonę trybu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji swojej drukarki.

Inne środowiskowe i techniczne czynniki również mogą wpłynąć na dostępność funkcji HP Auto Wireless Connect.

Jeśli funkcja HP Auto Wireless Connect została zaoferowana w czasie instalowania Twojej drukarki, jest ona zalecaną metodą konfiguracji. Jeden z etapów procesu konfiguracji wymaga tymczasowego odłączenia komputera od sieci bezprzewodowej. W tym czasie nie będzie dostępne połączenie z Internetem. Pamiętaj, aby zapisać wszelką pracę online i/lub pobierane pliki przed kontynuowaniem konfiguracji z użyciem tej metody.

Jeśli HP Auto Wireless Connect nie zostanie zaoferowane w czasie instalacji oprogramowania lub zostanie ukończone niepomyślnie, zostaną wyświetlone instrukcje alternatywnych metod konfiguracji.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) - WPS oferuje dwa tryby łączenia urządzeń w sieci bezprzewodowej. Jednym z nich jest „przycisk”, a drugim „PIN”. Korzystanie z przycisku jest zdecydowanie łatwiejszą metodą. Opiszemy sposób łączenia WPS z wykorzystaniem przycisku, ale pominiemy metodę PIN.

Instrukcje na temat uruchamiania WPS w swojej drukarce można znaleźć w jej instrukcji obsługi. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione przed możliwością użycia przycisku WPS:

 • Zarówno Twoja drukarka oraz router bezprzewodowy muszą obsługiwać tryb przycisku WPS. Odnieś się do instrukcji obsługi tych urządzeń.
 • Drukarka musi posiadać fizyczny przycisk WPS.
 • Twoja sieć musi być zabezpieczona przez szyfrowanie WPA lub WPA2. Większość routerów bezprzewodowych WPS nie będzie się w stanie wykorzystać metody WPS, gdy będzie stosowane szyfrowanie WEP lub nie będzie go w ogóle.
 • Większość routerów bezprzewodowych WPS nie połączy się z wykorzystaniem metody WPS, jeśli korzystasz z ustanowione przez producenta nazwy sieci, która dodatkowo nie jest zabezpieczona.

Aby połączyć swoją bezprzewodową drukarkę z routerem za pomocą WPS:

 • Wciśnij przycisk trybu WPS na drukarce.
  Instrukcje na temat uruchamiania trybu WPS można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
 • W ciągu 2 minut wciśnij przycisk WPS na routerze.

Kreator komunikacji bezprzewodowej (produkty z wyświetlaczem)

Kreator komunikacji bezprzewodowej , którego można uruchomić z poziomu panelu sterowania drukarki. (Niedostępny w przypadku drukarek bez dotykowego wyświetlacza)

 1. Upewnij się, że znasz nazwę i hasło zabezpieczeń swojej sieci (WEP, WPA lub WPA2).
 2. Będąc w panelu sterowania drukarki przejdź do menu Sieć lub dotknij ikony łączności bezprzewodowej, a następnie wybierz ustawienia. Przejdź do Kreatora komunikacji bezprzewodowej. Zostanie wyświetlona lista sieci bezprzewodowych w zasięgu.

  Uwaga: Do ustawień można przejść dotykając ikony klucza, w zależności od modelu produktu.

 3. Zaznacz na liście nazwę swojej sieci.
 4. Jeśli nie widzisz nazwy swojej sieci bezprzewodowej, możesz ją wprowadzić ręcznie przewijając listę na sam dół. Jeśli zdecydujesz się na taką metodę, musisz wprowadzić dokładną nazwę, łącznie z dużymi i małymi literami.
 5. Wprowadź swój klucz WEP lub hasło WPA. Musi się ono w pełni zgadzać, łącznie z małymi i dużymi literami. Drukarka powinna się połączyć z siecią bezprzewodową. Jeśli do tego nie doszło, zostanie zaoferowana możliwość wydrukowania raportu Testu sieci bezprzewodowej, który pomoże w zidentyfikowaniu problemu.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej z użyciem USB (produkty bez wyświetlacza)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej z użyciem USB - Drukarki nie posiadające dotykowego wyświetlacza mogą skorzystać z tej metody w czasie instalowania oprogramowania.

Proces ten wymaga tymczasowego połączenia komputera i drukarki kablem USB. Należy pamiętać, aby podłączać i odłączać kabel tylko wtedy, gdy poprosi o to oprogramowanie, które przeprowadzi Cię przez cały proces konfigurowania bezprzewodowego połączenia drukarki.

W niektórych przypadkach oprogramowanie może automatycznie znaleźć ustawienia Twojej sieci bezprzewodowej.

Aby połączyć drukarkę bezprzewodową z routerem za pomocą USB, przejdź do Instalowanie oprogramowania drukarki