poznaj windows 10 pro

$$list_links_display_name$$

KOMPUTERY BIURKOWE HP ELITE DLA FIRM

$$list_links_display_name$$

KOMPUTERY BIURKOWE HP ELITE DLA FIRM

Podstawa All-in-One sprzedawana oddzielnie.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

1. Na podstawie unikatowych i kompleksowych funkcji zabezpieczeń HP bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz funkcji zarządzania wszystkimi elementami komputera, w tym sprzętem, w narzędziu HP Manageability Integration Kit oraz funkcji zarządzania systemem BIOS i oprogramowaniem przy użyciu menedżera konfiguracji Microsoft System Center Configuration Manager w komputerach HP Elite z procesorami Intel® Core® 7. generacji, zintegrowanymi kartami graficznymi Intel® i kartami sieciowymi WLAN Intel® wśród dostawców z roczną sprzedażą powyżej miliona sztuk według stanu na listopad 2016 r.

$$list_links_display_name$$

POLECANE KOMPUTERY BIURKOWE HP PRO DLA FIRM

Prezentowany z opcjonalną klawiaturą i podstawą.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

$$list_links_display_name$$

STACJE ROBOCZE HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

1. Źródło: Publikacja IDC WW WS Historical Tracker z 4. kwartału 2015 r. dla stacji roboczej HP Z230.

2. Na podstawie publicznie dostępnych na dzień 3 października 2016 r. informacji dotyczących konkurencyjnych stacji roboczych o wielkości sprzedaży wynoszącej przynajmniej milion urządzeń rocznie (zgodnie ze stanem na 3 października 2016 r.). Porównanie dotyczy urządzeń o objętości poniżej 3 litrów wyposażonych w profesjonalną kartę graficzną, czterordzeniowy procesor Intel® Xeon®, aplikacje z certyfikatami ISV oraz pamięć ECC.

3. Na podstawie informacji o biurkowych stacjach roboczych, stan na 14 czerwca 2017 r.; dane dotyczące możliwości na podstawie informacji na temat procesora, karty graficznej, pamięci i zasilacza.