HP 641A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet

#C9722A

Użytkownicy w małych i średnich firmach oraz w środowiskach dużych przedsiębiorstw, wymagający dokumentów kolorowych profesjonalnej, laserowej jakości.

  • ok. 8000 stron

Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

HP 641A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet

#C9722A

Użytkownicy w małych i średnich firmach oraz w środowiskach dużych przedsiębiorstw, wymagający dokumentów kolorowych profesjonalnej, laserowej jakości.

  • ok. 8000 stron

Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

Opis

Wykorzystaj w pełni możliwości systemu druku HP Color LaserJet. Formuła wykorzystująca chemicznie hodowane cząsteczki tonera w kasetach HP 641A LaserJet współpracuje z drukarką, zapewniając precyzyjnie odwzorowane, jednolite kolory i niezawodny, ekonomiczny druk.

Użytkownicy w małych i średnich firmach oraz w środowiskach dużych przedsiębiorstw, wymagający dokumentów kolorowych profesjonalnej, laserowej jakości.

Dane techniczne

Numer wyboru
Kolory wkładów
Przypis dotyczący obliczania wydajności druku
Zawartość opakowania
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
Zakres temperatur podczas eksploatacji
Zakres temperatur składowania
Wilgotność przechowywania
Gwarancja

[1] Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP

[2] Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje pełne wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP

[3] Zasady i dostępność programu mogą być różne dla poszczególnych krajów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/learn/suresupply

Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych załączanych do każdego produktu i usługi. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.