Wkład z czarnym tonerem Samsung ML-3560D6
Specjalnie zoptymalizowane pod kątem bezkonkurencyjnej jakości
Ufaj tylko oryginalnym tonerom Samsung

[1] Copyright © 2017 Samsung Electronics Co. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co. Ltd. Specyfikacje i konstrukcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Masy i inne wartości niemetryczne są przybliżone. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w momencie tworzenia publikacji. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani braki. Wszystkie marki, produkty, nazwy usług i logotypy są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznane i potwierdzone.

[2] Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO / IEC 19752. Na liczbę wydrukowanych stron może mieć wpływ środowisko operacyjne, przerwy w drukowaniu, grafika, rodzaj nośnika i format nośnika.