Materiały firmy HP do druku 3D

Dołączając do Programu certyfikacji materiałów 3D firmy HP, partnerzy w innowacji materiałów pomagają w rozpowszechnianiu materiałów do druku 3D z myślą o coraz to nowszych zastosowaniach – ulepszając wydajność i oferując nowe konfiguracje właściwości części, odpowiadające konkretnym gałęziom przemysłu – oraz umożliwiając takie zastosowania.

Firma HP zaprasza partnerów do wprowadzania innowacji w materiałach dla określonych potrzeb klientów/zastosowań, co pozwoli poszerzyć ich dostępność na rynku, jak i zaspokoić określone potrzeby producentów. Partnerzy w zakresie materiałów zainteresowani współpracą z HP mogą:

  1. 1. Wypełnić formularz Skontaktuj się z nami.
  2. 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza zainteresowany współpracą partner otrzyma kwestionariusz, wewnętrznie nazywany „Materials PQD”, który pomoże nam lepiej zrozumieć jego potrzeby i oczekiwania.
  3. 3. Zespół ds. materiałów odbierze kwestionariusz, oceni możliwe obszary współpracy i skontaktuje się z potencjalnym partnerem w celu omówienia kolejnych kroków.

Narzędzia MDK umożliwiają firmom zainteresowanym w certyfikowaniu własnych materiałów szybkie testowanie stopnia dyspersji i zgodności proszku 3D z drukarkami HP Multi Jet Fusion 3D, jeszcze przed przekazaniem materiałów do firmy HP w celu ich zbadania. Liderzy na rynku, jak DSM czy Dow Chemical, znajdują się pośród ponad 50 firm, które zaangażowały się w stworzenie pierwszych w branży narzędzi MDK firmy HP.

Vision System Accessory współpracuje z narzędziami MDK i umożliwia testowanie nowych, rozwijanych materiałów. Umożliwiają one dostawcom materiałów łatwy dostęp do oceny i pomiaru właściwości nowych materiałów poprzez automatyzację analizy z użyciem próbek wyciętych.

„Firma HP jest pionierem w rozwoju druku 3D, od tworzenia prototypów urządzeń po produkcję, a SIGMADESIGN rozumie, że na tej drodze istotny jest każdy etap procesu produkcji. Materiały są podstawowym elementem udanej produkcji, a połączenie otwartej platformy firmy HP z możliwością sterowania na poziomie wokseli pomaga przyspieszyć transformację cyfrową tego rynku, wartego biliony dolarów.

Wiele przedsiębiorstw, zarówno małych, jak i dużych, nie posiada wewnętrznych możliwości do realizacji swojej wizji druku 3D w tak krótkim czasie lub w takim zakresie, jaki ich interesuje. Z dumą udostępniamy światowej klasy narzędzia takie jak MDK i szeroką wiedzę ekspercką dla organizacji, które już teraz są gotowe do wprowadzania innowacji z użyciem technologii HP Multi Jet Fusion”.

Bill Huseby, prezes i dyrektor generalny, SIGMADESIGN

Ten liczący 325 metrów kw. obiekt oferuje partnerom technologii 3D szereg urządzeń i własnej wiedzy eksperckiej, dzięki którym będą mogli sprawnie rozpocząć lub przyspieszyć rozwijanie materiałów z myślą o nowych zastosowaniach. Jest to kluczowe z perspektywy ewolucji i powszechnego wdrożenia technologii druku 3D.

Gromadzimy dostawców materiałów z całego świata, umożliwiając im rewolucjonizowanie i unowocześnianie technologii”.

Dr Tim Weber, kierownik laboratorium Open Applications and Materials Lab

1. W oparciu o korzystanie z zalecanych gęstości upakowania oferuje wysoki stopień ponownego użycia nadmiarowego proszku. Litry odnoszą się do rozmiaru pojemnika materiału, nie zaś rzeczywistej objętości materiału. Materiał mierzy się w kilogramach.

2. W oparciu o korzystanie z zalecanych gęstości upakowania i w porównaniu do technologii selektywnego spiekania laserem (SLS) oferuje doskonały stopień ponownego użycia bez utraty właściwości mechanicznych. Testowanie zgodnie z ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 oraz ASTM D648, a także przy użyciu skanera 3D dla uzyskania dokładności wymiarowej. Test monitorowany za pomocą statystycznej kontroli procesu.

3. Na podstawie wewnętrznych testów i opublikowanych danych dla rozwiązań dostępnych na rynku w kwietniu 2016 r. Analiza kosztów uwzględnia: standardową cenę konfiguracji rozwiązania, cenę materiałów eksploatacyjnych oraz koszty konserwacji zalecanej przez producenta. Wspólne kryteria kosztowe: stosowanie materiału HP 3D High Reusability PA 12 i współczynnika ponownego użycia proszku zalecanego przez producenta. Średni koszt druku części przy użyciu rozwiązania HP Jet Fusion 3D 4200 jest o 50% niższy niż średni koszt druku metodami osadzania topionego materiału (FDM) oraz selektywnego spiekania laserem (SLS) w przedziale cenowym od 100 000 USD do 300 000 USD. Kryteria kosztowe: druk 1 komory części o powierzchni 30 cm³ na dzień / 5 dni w tygodniu przez 1 rok przy gęstości upakowania 10%. Średni koszt druku części przy użyciu rozwiązania HP Jet Fusion 3D 4210 jest o 65% niższy niż średni koszt w przypadku porównywalnych rozwiązań do druku metodami osadzania topionego materiału (FDM) i selektywnego spiekania laserem (SLS) w przedziale cenowym od 100 000 USD do 300 000 USD oraz o 50% niższy niż średni koszt w przypadku porównywalnych rozwiązań druku SLS w przedziale cenowym od 300 000 USD do 450 000 USD. Kryteria kosztowe: druk 1,4 pełnej komory części o powierzchni 30 cm³ na dzień / 5 dni w tygodniu przez 1 rok przy gęstości upakowania 10% w trybie szybkiego wydruku.

4. Jak wykazano w wewnętrznych testach HP z czerwca 2017 roku, substancje łączące i detalujące HP 3D600 Fusing and Detailing Agents oraz materiał HP 3D High Reusability PA 12 spełniają wymagania wyrażone w wytycznych amerykańskiej agencji FDA oraz SP klasa I-VI dla urządzeń bezpiecznych dla skóry. Poddano badaniom zgodnie z wytycznymi USP klasa I—VI, w tym badaniom dotyczącym działania drażniącego, ostrej toksyczności ogólnoustrojowej i implantów; cytotoksyczność zgodnie z normą ISO 10993-5, biologiczna ocena wyrobów medycznych – część 5: Badania cytotoksyczności in-vitro; oraz działanie uczulające zgodnie z normą ISO 10993-10, biologiczna ocena wyrobów medycznych – część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego. Obowiązkiem użytkownika pozostaje określenie, czy korzystanie z substancji łączących i detalujących oraz proszków jest bezpieczne i technicznie odpowiednie dla docelowych zastosowań oraz zgodne z obowiązującymi przepisami (w tym wymogami agencji FDA), którymi objęte są końcowe produkty użytkownika. Więcej informacji: hp.com/go/biocompatibilitycertificate/PA12PDF

5. Jedyne warunki i postanowienia dotyczące sprzedaży rozwiązań HP do druku 3D są określone w pisemnej umowie sprzedaży. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących tych produktów i usług. Żadne z przedstawionych tu informacji nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja ani dodatkowe wiążące warunki i postanowienia. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne czy edycyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. Ponadto zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Materiały certyfikowane do użycia z rozwiązaniem do druku HP Jet Fusion 3D nie zostały opracowane, wyprodukowane ani przetestowane przez firmę HP pod kątem zgodności z wymogami prawnymi. Odbiorcy są odpowiedzialni za własną ocenę zgodności materiału Vestosint 3D Z2773 z ich własnymi celami produkcyjnymi, między innymi zastosowaniami obejmującymi bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością.

6. Wyniki testu przeprowadzonego zgodnie z ASTM D638, typ próbki V.

7. Przedstawione dane techniczne należy rozumieć jako wartości typowe lub uśrednione, dlatego nie należy ich wykorzystywać do specyfikacji Wartości te odnoszą się do trybu druku zrównoważonego z użyciem FW TATDAG_15_18_11.69.

8. Przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie i należy rozumieć jako wartości typowe lub uśrednione, dlatego nie należy ich wykorzystywać do specyfikacji. Wartości te odnoszą się do trybu druku zrównoważonego z użyciem FW TATDAG_15_18_11.69.

9. Jak wykazano na podstawie wewnętrznych testów i symulacji, średni czas druku 3D w technologii HP Jet Fusion jest nawet 10-krotnie krótszy od średniego czasu druku metodami osadzania topionego materiału (FDM) oraz selektywnego spiekania laserem (SLS) w przedziale cenowym od 100 000 USD do 300 000 USD, dostępnych na rynku w kwietniu 2016 r. Parametry testowe dla rozwiązań druku HP Jet Fusion 4210/4200: Liczba części: 1 komora wydruku części uzyskanych przy użyciu rozwiązania HP Jet Fusion 3D przy gęstości upakowania 20% w porównaniu do takiej samej liczby części uzyskanych przy użyciu wspomnianych powyżej urządzeń konkurencyjnych; Rozmiar części: 30 cm³; Grubość warstwy: 0,08 mm/0,003 cala.