Oświadczenie firmy HP o ochronie prywatności

 •  

  Zasady dotyczące ochrony prywatności

   

  Firma HP posiada program oparty na odpowiedzialności i jej zadaniem jest przestrzeganie następujących zasad, które opierają się na programach oraz zasadach prywatności i ochrony danych uznawanych na całym świecie:

 •  

  Przekazywanie danych za granicę

   

  Firma HP jest globalną organizacją, a jej jednostki globalne mogą otrzymywać jakiekolwiek informacje przekazywane przez klientów lub mieć do nich dostęp na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz następujących międzynarodowych programów ochrony danych osobowych.


  PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI PRIVACY SHIELD UE-USA

  HP przestrzega Zasad ochrony prywatności (Privacy Shield Framework) UE-USA określonych przez Departament Handlu USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. HP oświadcza, że przestrzega zasad zawartych w porozumieniu z programem Privacy Shield odnośnie do informowania, wybierania, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności i dostępu do danych, oraz egzekwowania prawa i odpowiedzialności. W przypadku niezgodności między zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności a zasadami programu Privacy Shield, wiążące będą postanowienia programu Privacy Shield. Więcej informacji na temat programu Privacy Shield można znaleźć w witrynie www.privacyshield.govWitryny innych firm.


  Zgodnie z zasadami programu Privacy Shield UE-USA firma HP zobowiązuje się reagować na wszelkie zażalenia dotyczące prywatności klientów i gromadzenia lub wykorzystywania ich danych osobowych. Wszelkie zapytania lub zażalenia składane przez obywateli Unii Europejskiej w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności należy w pierwszej kolejności kierować do działu ochrony danych osobowych HP PRIVACY OFFICE.


  Firma HP zobowiązuje się również do przekazywania nierozwiązanych zażaleń dotyczących danych osobowych zgodnie z zasadami Privacy Shield UE-USA do niezależnej organizacji zajmującej się rozwiązywaniem sporów, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – BBB EU PRIVACY – nadzorowanej przez Radę Biur Lepszego Biznesu (Council of Better Business Bureaus). Jeśli klient nie otrzyma na czas potwierdzenia złożenia zażalenia lub jeśli HP nie rozwiąże problemu w sposób zadowalający, może on uzyskać więcej informacji lub złożyć zażalenie pd adresem: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Witryny innych firm.


  W przypadku gdy zażalenie nie zostanie rozpatrzone za pośrednictwem jednego z powyższych kanałów, można w niektórych okolicznościach domagać się jego rozstrzygnięcia przed wiążącym arbitrażem panelu Privacy Shield.


  HP podlega przepisom Federalnej Komisji Handlu USA lub jakiemukolwiek organowi statutowemu w USA w zakresie prowadzenia dochodzeń oraz egzekwowania prawa.

  *Do poszczególnych firm HP mających siedzibę w USA oraz uczestniczących w programie Privacy Framework UE-USA należą: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Ochrona prywatności BBB OnLineWitryny innych firm


  WIĄŻĄCE REGUŁY KORPORACYJNE

  Przyjęte przez firmę HP Wiążące Reguły Korporacyjne („BCR”) zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) przy przetwarzaniu przez dowolny podmiot zależny firmy HP mieszczący się w dowolnej części świata. Dane osobowe użytkowników z Unii Europejskiej są przesyłane przez firmę HP zgodnie z poniższymi zatwierdzonymi regułami BCR.

  • Przyjęte przez firmę HP reguły BCR dla administratora danych („BCR-C”) – reguły zatwierdzone przez większość organów regulacyjnych w zakresie ochrony danych w EOG oraz przez Szwajcarię i obowiązujące od 2011 roku. Reguły BCR-C dotyczą przekazywania danych osobowych istniejących i potencjalnych klientów indywidualnych firmy HP, jak również pracowników firmy HP i osób ubiegających się o zatrudnienie w jej strukturach. Więcej informacji na temat reguł BCR-C można znaleźć tutaj (w języku angielskim). 
  • Przyjęte przez firmę HP reguły BCR dla podmiotu przetwarzającego dane („BCR-P”) – reguły zatwierdzone przez większość organów regulacyjnych w zakresie ochrony danych w EOG oraz przez Szwajcarię i obowiązujące od 2018 roku. Reguły BCR-P dotyczą danych osobowych klientów instytucjonalnych, które firma HP przekazuje poza obszar EOG. Szczegółowe informacje na temat reguł BCR-P znajdują się tutaj (w języku angielskim).
  ZASADY DOTYCZĄCE TRANSGRANICZNEJ OCHRONY DANYCH WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ AZJI I PACYFIKU (APEC)

  Praktyki dotyczące ochrony prywatności w firmie HP opisane w niniejszej polityce są zgodne z międzynarodowym systemem reguł ochrony prywatności dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku („CBPR”), w tym reguł dotyczących przejrzystości, odpowiedzialności i wyboru przysługującego w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Certyfikat CBPR nie obejmuje informacji, które mogą być gromadzone z użyciem pobieranego oprogramowania lub platform innych producentów.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych w związku z certyfikatem firmy HP dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, na które nie udzielono zadowalającej odpowiedzi, należy skontaktować się z organizacją TRUSTArc (za darmo).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Wykorzystywanie danych

   

  Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, aby umożliwić obsługę użytkowników i podnieść poziom Usług HP poprzez ich spersonalizowanie i odpowiednie dostosowanie. Przykłady wykorzystania przez HP zebranych danych:


  OBSŁUGA KLIENTA

  Zapewnianie niezakłóconej obsługi poprzez aktualizowanie danych kontaktowych i rejestracyjnych, gwarantowanie kompleksowej obsługi klientów, oferowanie im produktów, usług, subskrypcji i funkcji zgodnie z ich zainteresowaniami oraz umożliwianie im uczestnictwa w konkursach i ankietach. Dane można również wykorzystać, aby dopasować je do potrzeb klientów, zindywidualizować usługi oraz informacje otrzymywane od HP, a także przedstawić rekomendacje w oparciu o wykorzystanie usług HP przez klientów.


  POMOC DOT. TRANSAKCJI

  Wsparcie klientów w zakresie realizacji transakcji oraz zamówień produktów lub usług firmy, zarządzanie kontem, obsługa płatności, organizacja wysyłek i dostaw, a także ułatwianie napraw i zwrotów.


  POMOC TECHNICZNA I ULEPSZANIE PRODUKTU

  Ulepszanie obsługi oraz działania produktów HP, rozwiązania, usługi oraz wsparcie, w tym wsparcie gwarancyjne oraz terminowe aktualizacje i alerty dotyczące sprzętu oraz oprogramowania, które mają zagwarantować nieprzerwane działanie urządzenia lub usługi. Szczegóły można znaleźć w sekcji Automatycznie gromadzone informacje dotyczące używanych Usług HP.


  KOMUNIKACJA ADMINISTRACYJNA

  Przesyłanie wiadomości klientom w związku z usługami HP. Przykłady komunikatów administracyjnych mogą obejmować odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia klientów, komunikaty związane z realizacją usług lub gwarancją, powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku, komunikaty wymagane przepisami prawa oraz stosowne powiadomienia odnośnie do fuzji, przejęć lub zbyć.


  BEZPIECZEŃSTWO

  Utrzymanie integralności oraz bezpieczeństwa witryn, produktów, funkcji oraz usług, a także ochrona przed zagrożeniami, oszustwami i pozostałą działalnością przestępczą oraz w złej wierze i ich wykrywanie, mogących naruszyć dane klientów. Podczas kontaktu użytkownika z firmą HP podejmiemy również uzasadnione kroki zmierzające do weryfikacji tożsamości, np. podanie hasła i identyfikatora przed udostępnieniem użytkownikowi danych. HP może również podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, tj. zamontować kamery CCTV w celu ochrony budynków firmy.


  OPERACJE BIZNESOWE

  Prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej obejmującej weryfikację tożsamości, podejmowanie decyzji kredytowych dla klientów ubiegających się o kredyt, przeprowadzanie badań i analizowanie działalności, sprawozdawczość przedsiębiorstwa oraz zarządzanie nim, szkolenie personelu i zapewnianie jakości (w tym monitorowanie lub nagrywanie rozmów z działem obsługi klienta HP) oraz kontakty.


  BADANIA I INNOWACYJNOŚĆ

  Tworzenie nowych produktów, funkcji oraz usług przy użyciu narzędzi w zakresie badań i rozwoju oraz przeprowadzanie analizy danych.  REKLAMA

  Przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych (w oparciu o Wybór preferencji klientów w zakresie prywatności) dotyczących usług HP oraz wybranych witryn partnerskich (np. na witrynie partnerskiej można znaleźć reklamę produktu, którą klient widział już na witrynie HP). HP może również udostępnić informacje dostarczone przez klientów firmom świadczącym usługi marketingowe oraz sieciom marketingu cyfrowego w celu przedstawienia reklam, które mogą zainteresować klientów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego gromadzenia danych.


  PRZESTRZEGANIE PRAWA

  Zgodność z obowiązującym prawem, regulacjami, wyrokami sądowymi, wnioskami rządu oraz organów ścigania w celu właściwego świadczenia produktów i usług HP oraz ochrony HP, użytkowników i klientów, a także rozwiązywania jakichkolwiek sporów z klientami.


  Skrócony przewodnik użytkownika przedstawiający, w jaki sposób HP wykorzystuje zgromadzone dane, i określający podstawę prawną do ich przetwarzania, można znaleźć w sekcji Tabela gromadzenia i wykorzystywania danych.

 •  

  Gromadzone dane

   

  Dane osobowe to wszelkie informacje służące do identyfikacji danej osoby lub za pomocą których można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować daną osobę. HP może gromadzić dane osobowe za pośrednictwem wykorzystywanych przez klientów Usług HP oraz podczas interakcji klientów z przedstawicielami HP.


  Rodzaje gromadzonych danych osobowych zależą od kontaktów klienta z HP lub użytkowanych usług HP i mogą obejmować:


  INFORMACJE PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ KLIENTÓW

  • Dane kontaktowe – HP może zbierać dane prywatne i/lub służbowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne podobne dane.
  • Dane płatnicze – HP zbiera dane niezbędne do obsługi płatności oraz ochrony przed oszustwami, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających i inne dane dotyczące rozliczeń.
  • Dane dotyczące konta – HP zbiera dane dotyczące sposobu zakupu usług HP oraz zarejestrowania się w nich, transakcji, historii rozliczeń oraz wsparcia, usług, z których korzystają klienci, a także wszelkich pozostałych informacji dotyczących tworzenia konta użytkownika.
  • Dane dotyczące lokalizacji – HP zbiera dane geolokalizacyjne w przypadku włączania usług wymagających określenia położenia lub wprowadzenia danych dotyczących położenia podczas rejestracji produktu albo korzystania z naszej witryny.
  • Dane uwierzytelniające zabezpieczeń – HP zbiera identyfikatory użytkowników, hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje zabezpieczające wymagane przy uwierzytelnianiu kont HP oraz dostępu do nich.
  • Dane demograficzne – HP zbiera lub pozyskuje od stron trzecich określone dane demograficzne, takie jak kraj, płeć, wiek, preferowany język czy ogólne zainteresowania.
  • Preferencje – HP zbiera dane dotyczące preferencji i zainteresowań klientów, które odnoszą się do Usług HP (gdy klient o tym informuje bądź gdy wynika to z posiadanych przez nas informacji) oraz preferowanych przez klientów sposobów otrzymywania wiadomości.
  • Dane dot. mediów społecznościowych – HP może przekazywać klientom funkcje sieci społecznościowych, dzięki którym mogą oni udostępniać informacje w portalach społecznościowych oraz komunikować się z HP w różnych witrynach mediów społecznościowych. Wykorzystywanie tych funkcji może spowodować pozyskanie przez HP danych klientów lub ich udostępnienie, w zależności od funkcji. HP zaleca klientom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności oraz ustawieniami w witrynach mediów społecznościowych, aby mogli w pełni zrozumieć informacje, które są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te witryny.
  • Inne unikalne informacje identyfikacyjne – do takich danych należą numery seryjne produktów, dane przekazywane centrom usług, wsparciu technicznemu lub innym kanałom obsługi HP przez klientów podczas kontaktu bezpośredniego, przez Internet, przez telefon bądź w wiadomości e-mail, w odpowiedziach udzielanych w ankietach lub konkursach, a także dodatkowe dane pozyskane przez HP, które mogą ułatwić świadczenie Usług HP i udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów. Klient, który wystąpi o kredyt, może zostać poproszony o podanie dodatkowych poufnych informacji na swój temat, takich jak wysokość wynagrodzenia, numer NIP, informacje bankowe/finansowe oraz inne informacje (np. od agencji sprawozdawczości kredytowej) potrzebne do uwierzytelnienia klienta i zweryfikowania jego zdolności kredytowej.

  AUTOMATYCZNIE GROMADZONE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYWANYCH USŁUG HP

  • Dane o wykorzystaniu produktu – HP zbiera dane dotyczące używanych produktów, tj. liczbę wydrukowanych stron, tryb wydruku, używane nośniki, tusz lub markę tonera, format drukowanego pliku (.pdf, .jpg itd.), aplikacje użyte do wydruku (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), rozmiar pliku, znacznik czasu oraz status pozostałych materiałów eksploatacyjnych drukarki. HP nie skanuje ani nie gromadzi treści jakichkolwiek plików lub informacji, które mogą być wyświetlane przez aplikację.
  • Dane urządzenia – HP zbiera informacje dotyczące komputerów, drukarek i/lub urządzeń klientów, takie jak system operacyjny, oprogramowanie układowe, ilość pamięci, region, język, strefa czasowa, numer modelu, data rozpoczęcia użytkowania, wiek urządzenia, data produkcji urządzenia, wersja przeglądarki, producent urządzenia, port połączenia, status gwarancji, unikatowy identyfikator urządzenia czy identyfikator reklamy, a także dodatkowe informacje techniczne, które różnią się w zależności od produktu.
  • Dane aplikacji – HP zbiera informacje dotyczące aplikacji HP, tj. lokalizacji, języka, wersji oprogramowania, możliwości udostępniania danych oraz szczegółów aktualizacji. W sytuacji, gdy są używane technologie innych firm, firma HP i firma trzecia mogą wymieniać się danymi, o czym informuje odpowiednie powiadomienie w aplikacji.
  • Dane dotyczące działania/wydajności – HP zbiera informacje dotyczące działania lub wydajności poszczególnych podzespołów urządzenia, oprogramowania układowego, programów i aplikacji. Oto przykłady gromadzonych danych: wydajność pamięci i procesora, warunki środowiskowe i awarie systemu, zdarzenia drukowania, używane funkcje, ostrzeżenia (takie jak „niski poziom atramentu”), wykorzystanie papieru fotograficznego, funkcje faksowania i skanowania, korzystanie z wbudowanego serwera internetowego, dodatkowe informacje techniczne zależne od rodzaju urządzenia.
  • Dane dotyczące przeglądania witryn – HP zbiera informacje dotyczące przeglądanych witryn HP, aplikacji oraz witryn utrzymywanych przez inne firmy na rzecz HP oraz wykonywanych w nich działań, w tym wyświetlanych i używanych treści (oraz wszelkich reklam), adresów witryn, z których przechodzą klienci, oraz innych działań związanych z przeglądaniem witryn (wyświetlanie witryn, klikanie łączy oraz dodawanie przedmiotów do koszyka zakupów). Pewne informacje są gromadzone podczas używania narzędzi do gromadzenia danych, w tym plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web oraz osadzonych łączy internetowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego gromadzenia danych.
  • Anonimowe lub zagregowane dane – HP zbiera anonimowe odpowiedzi w ankietach lub anonimowe oraz zagregowane dane na temat używanych Usług HP. W określonych przypadkach HP stosuje proces uniemożliwiania identyfikacji oraz pseudonimizowania danych klientów, aby utrudnić identyfikację ich tożsamości za pomocą danych i dostępnych technologii.

  INFORMACJE OD STRON TRZECICH

  Gromadzimy dane pochodzące od następujących stron trzecich:

  • Brokerzy baz danych, portale społecznościowe i sieci reklamowe – te podmioty oferują dostępne na rynku dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, preferencje, zainteresowania i określone informacje demograficzne. Dane osobowe mogą być gromadzone między innymi po zalogowaniu się do aplikacji HP przy użyciu loginu do któregoś z mediów społecznościowych (np. Facebooka). Podstawowe dane otrzymane przez HP mogą zależeć od ustawień prywatności w kontach portali społecznościowych klientów.
  • Partnerzy HP – w przypadku zakupu Usług HP za pośrednictwem partnera HP możemy otrzymać pewne informacje na temat tego zakupu.
  • Agencje informacji kredytowej lub zwalczające działania przestępcze – są to dane gromadzone w celu zapobiegania oszustwom albo na potrzeby oceny zdolności kredytowej.
  • Klienci korporacyjni HP – w celu świadczenia określonych Usług na szczeblu przedsiębiorstwa firma HP może otrzymać dane biznesowe klienta od wyznaczonej jednostki w jego firmie lub przedsiębiorstwie (np. od pracownika działu IT).
  • Dostawcy usług analitycznych – HP może również otrzymać dane nieosobowe, np. dane zagregowane lub dane demograficzne/profilowe uniemożliwiające identyfikację, z innych źródeł, takich jak firmy, które specjalizują się w dostarczaniu danych dotyczących przedsiębiorstw, analityce oraz oprogramowaniu oferowanym jako usługa.

  W celu świadczenia określonych usług HP na szczeblu przedsiębiorstwa firma HP może otrzymać dane biznesowe klientów od wyznaczonej jednostki w ich firmie lub przedsiębiorstwie (np. pracownika działu IT). Jeśli jest to konieczne, HP może również wykorzystywać informacje dostarczone przez klienta lub pracodawcę klienta (w połączeniu z informacjami ze źródeł ogólnie dostępnych oraz innych źródeł internetowych i nie tylko) w celu przeprowadzania kontroli w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kontaktów biznesowych w ramach antykorupcyjnego programu HP.


  HP może również otrzymać dane nieosobowe, tj. dane agregowane lub dane demograficzne/profilowe uniemożliwiające identyfikację, z innych źródeł, tj. firm, które specjalizują się w dostarczaniu danych dotyczących przedsiębiorstw, analityki oraz oprogramowania oferowanego jako usługa.


  W celu zapewnienia dokładnych danych oraz zaoferowania najwyższej jakości obsługi klienta za pomocą lepiej dobranych usług, treści, marketingu i reklam HP może powiązać lub połączyć informacje zebrane z różnych źródeł opisanych powyżej z informacjami pozyskanymi bezpośrednio od użytkownika. HP może np. porównywać informacje geograficzne uzyskane ze źródeł komercyjnych z adresem IP zapisanym przez narzędzia do automatycznego gromadzenia danych w celu określenia obszaru geograficznego, w którym znajduje się użytkownik. Informacje można również powiązać za pomocą unikatowego identyfikatora, takiego jak plik cookie lub numer konta.

  W razie potrzeby firma HP pozyskuje informacje w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kontaktów biznesowych w ramach swojego programu antykorupcyjnego i zgodnie z wymogami prawa.

  SKUTKI ODMOWY UDOSTĘPNIENIA DANYCH

  Nie trzeba przekazywać wymaganych danych osobowych. Jednak osoby, które zdecydują się nie przekazać tych informacji, w niektórych przypadkach mogą nie otrzymać dostępu do usług HP, niektórych specjalnych funkcji oraz nie będą mogły uzyskać odpowiedzi na wszelkie wysłane zapytania.

 •  

  Ochrona prywatności dzieci

   

  Zgodnie z lokalnymi przepisami firma HP świadomie nie gromadzi danych pochodzących od dzieci ani nie kieruje do nich witryn lub aplikacji mobilnych.

 •  

  Bezpieczeństwo przechowywanych danych

   

  Aby zapobiec utracie danych, nieuprawnionemu dostępowi do nich, użyciu ich przez osoby niepowołane lub ich ujawnieniu, a także zapewnić ich właściwe wykorzystanie, firma HP wdrożyła odpowiednie racjonalne procedury fizyczne, techniczne i administracyjne, których celem jest ochrona gromadzonych i przetwarzanych danych. HP zachowuje dane tylko w sposób wymagany i dopuszczalny przez prawo lokalne oraz wyłącznie do usankcjonowanych celów biznesowych.


  Podczas gromadzenia, przesyłania oraz przechowywania danych poufnych, tj. danych finansowych, HP korzysta z różnorodnych dodatkowych technologii bezpieczeństwa oraz procedur mających na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Poufne informacje (takie jak numery kart kredytowych lub hasła) przesyłane przez Internet są chronione za pomocą szyfrowania, np. przy użyciu protokołu TLS (Transport Layer Security, „TLS”).


  W związku z przetwarzaniem płatności w czasie rzeczywistym HP utrzymuje subskrypcję usługi zapobiegania oszustwom. Dzięki niej firma HP zapewnia dodatkową ochronę przed oszustwami związanymi z kartami kredytowymi, a dane finansowe użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi w branży standardami.


  Dokumenty przechowujemy zgodnie z prawem i naszymi zasadami przechowywania dokumentacji. Zgodnie z tymi zasadami, wszelkie dokumenty o charakterze niebiznesowym są typowo usuwane lub niszczone w ciągu roku do dwóch lat od dnia utworzenia. Okres przechowywania dokumentów biznesowych HP różni się w zależności od rodzaju dokumentu.


  Dokumenty dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, świadczeń i listy płac są przechowywane przez okres czynnego użytkowania, a następnie przez dodatkowy okres maksymalnie 10 lat. Dokumenty biznesowe, w tym dotyczące transakcji z klientami i dostawcami, są przechowywane przez czynnego użytkowania, a następnie przez dodatkowy okres maksymalnie 15 lat.


  Po upłynięciu okresu przechowywania dokumenty w formie elektronicznej są trwale usuwane w sposób uniemożliwiający odzyskanie, natomiast dokumenty fizyczne są niszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie (np. w niszczarkach).

 •  

  Udostępnianie danych osobowych

   

  Firma HP udostępnia dane osobowe tylko w sposób opisany poniżej i, o ile ma to zastosowanie, wyłącznie zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami umownymi:


  Udostępnianie danych firmom HP


  HP może przesłać dane osobowe użytkownika do innych jednostek biznesowych będących własnością HP w USA i innych krajach na całym świecie do celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych klientów i w ramach uczestnictwa HP w programach transgranicznych zasad ochrony prywatności APEC, Wiążących Reguł Korporacyjnych i Privacy Shield, podmioty HP są na mocy umów zobowiązane do przestrzegania wymogów firmy dotyczących prywatności. Dodatkowo pracownicy HP otrzymują co roku wskazówki dotyczące ochrony prywatności w ramach obowiązkowego szkolenia w zakresie uczciwości w biznesie.


  W przypadkach, w których nie mają zastosowania wymienione powyżej międzynarodowe programy ochrony prywatności i danych osobowych, użytkownik akceptujący Oświadczenie firmy HP o ochronie prywatności podczas rejestracji produktu lub usługi, tworzenia konta albo udostępniania nam w inny sposób swoich danych osobowych wyraża zgodę na przesyłanie tych danych przez ogólnoświatową sieć podmiotów zależnych firmy HP.


  UDOSTĘPNIANIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG I PARTNEROM


  Firma HP zleca dostawcom usług i partnerom zarządzanie określonymi aspektami swojej działalności biznesowej oraz ich wspieranie. Należą do nich firmy mające siedzibę w USA oraz w innych miejscach na świecie i świadczące usługi w zakresie przetwarzania płatności realizowanych przy użyciu kart kredytowych, zapobiegania oszustwom, obsługi klienta, maksymalizacji sprzedaży, realizacji zamówień, wysyłki produktów, personalizacji treści, reklamy i działalności marketingowej (w tym reklamy cyfrowej oraz zindywidualizowanej), pomocy technicznej, a także usług poczty e-mail, hostingu danych, wsparcia technicznego na żywo, windykacji należności oraz zarządzania witrynami HP i udzielaniem dla nich wsparcia. Dostawcy usług i partnerzy są na mocy umów zobowiązani do zachowania poufności informacji otrzymanych od HP i nie mogą ich używać w celach innych niż świadczenie usług w imieniu HP. Firma HP zapewnia również odpowiednią ochronę przekazywanych w jakikolwiek sposób danych osobowych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, takimi jak obowiązujące w Unii Europejskiej standardowe klauzule umowne, które dotyczą umowy zawartej z dostawcą usług lub partnerem, certyfikacja Privacy Shield, inne zatwierdzone kodeksy postępowania lub programy certyfikacyjne albo wiążące i obligatoryjne zobowiązania dostawcy usług. Więcej informacji na temat stosowanych środków zabezpieczających można uzyskać, kontaktując się z działem ochrony danych osobowych HP Privacy Office.


  UDOSTĘPNIANIE INNYCH INFORMACJI REKLAMODAWCOM


  Firma HP może również przekazywać informacje dotyczące użytkownika swoim partnerom reklamowym (w tym sieciom reklamowym, firmom reklamowym i innym dostawcom usług, z których pomocy korzysta partner reklamowy), aby umożliwić im rozpoznanie urządzenia użytkownika i dostosowanie treści oraz reklam do jego zainteresowań. Informacje te mogą zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, identyfikator urządzenia lub inny zaszyfrowany identyfikator. Dostawcy usług mogą przetwarzać te dane w formie mieszanej lub uniemożliwiającej identyfikację. Mogą także sami gromadzić dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, używana przeglądarka czy używany system operacyjny, i mogą łączyć informacje o użytkowniku z informacjami pozyskanymi od innych firm współpracujących ze sobą i z firmą HP przy wymianie danych.


  UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM STRONOM TRZECIM


  Firma może również udostępniać dane osobowe klientów: (i) agencjom informacji kredytowej lub zwalczającym działania przestępcze; (ii) agencjom windykacji należności (ściągającym zaległe należności klientów na poczet firmy); (iii) towarzystwom ubezpieczeń w przypadku polis ubezpieczeniowych zakupionych za pośrednictwem HP (np. pakietów serwisowych). W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się przekazać swoje dane osobowe innym firmom, będą one podlegać zasadom ochrony prywatności tychże firm. Trzeba pamiętać, że te zasady mogą różnić się od zasad i praktyk stosowanych przez HP.


  TRANSAKCJE KORPORACYJNE


  Określone okoliczności mogą spowodować, że ze względów strategicznych lub gospodarczych HP zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność biznesową. Takie transakcje mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobowych przyszłym lub obecnym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. W takich przypadkach HP stara się odpowiednio chronić informacje.


  PRZESTRZEGANIE PRAWA


  Firma HP może także udostępniać otrzymane dane osobowe, gdy uzna, w dobrej wierze, że jest zobligowana do: (i) udzielenia stosownej odpowiedzi na upoważnione zapytania o informacje ze strony organów ścigania, kontroli, sądów oraz innych organów władzy publicznej, w tym do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego oraz wymogów organów ścigania; (ii) podporządkowania się wszelkim prawom, regulacjom, wezwaniom do sądu lub nakazom sądowym; (iii) badania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych szkodliwych i przestępczych działań oraz zapobiegania im; (iv) egzekwowania/ochrony praw i własności firmy HP lub jej podmiotów zależnych; lub (v) ochrony praw albo bezpieczeństwa danych HP, pracowników firmy oraz innych firm korzystających z własności HP pod warunkiem posiadania zezwolenia i zgodnie z obowiązującym prawem.


  Więcej informacji na temat udostępniania danych klientów można znaleźć w sekcji Tabela gromadzenia i wykorzystywania danych.

 •  

  Używanie narzędzi do automatycznego gromadzenia danych

   

  HP używa plików cookie, śledzenia kliknięć, pikseli, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, formularzy gromadzenia danych i podobnych technologii (zwanych łącznie „Narzędziami do automatycznego gromadzenia danych”) oraz zezwala niektórym firmom na ich używanie w Usługach HP. Takie działanie firmy ma na celu poznanie wykorzystania usług HP przez klientów; ulepszenie ich obsługi oraz zaoferowanie im spersonalizowanych funkcji i treści; zoptymalizowanie reklamy oraz marketingu; oraz możliwość wsparcia HP przez inne firmy reklamowe w prezentowaniu reklam dopasowanych do zainteresowań klientów w Internecie.


  Więcej informacji na temat narzędzi do automatycznego gromadzenia danych można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org.


  NARZĘDZIA ONLINE DO AUTOMATYCZNEGO GROMADZENIA DANYCH


  Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę HP, może ona zapisywać w przeglądarce lub pobierać z niej określone informacje, zazwyczaj w postaci plików cookie, czyli plików tekstowych zawierających niewielkie ilości informacji. Informacje mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia oraz są wykorzystywane przede wszystkim do tego, aby witryna działała w sposób przez Ciebie oczekiwany. Te informacje zwykle bezpośrednio Cię nie identyfikują i pozwalają bardziej personalizować Twoje doznania związane z korzystaniem z Internetu.


  Poniżej wyjaśniono, jakich narzędzi do automatycznego gromadzenia danych używa firma HP, i dlaczego:

  • Absolutnie niezbędne narzędzia: Te narzędzia są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć.Bez nich nie bylibyśmy w stanie udostępniać witryn i świadczyć usług, ponieważ nie moglibyśmy dostosować treści do rodzaju urządzenia użytkownika.

  • Narzędzia do monitorowania wydajności i analityczne: Te narzędzia gromadzą zagregowane, anonimowe dane statystyczne, dzięki którym firma HP może oceniać, optymalizować i ulepszać treści w swoich witrynach, a także poprawiać jakość i sposób działania tych witryn.

   Firma HP stosuje narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, własne i/lub innych firm, aby monitorować korzystanie z witryn oraz Usług HP przez klientów. Ma to na celu poprawę działania witryn i Usług oraz dostosowywanie ich do preferencji klientów i użytkowników odwiedzających strony HP. Narzędzia do automatycznego gromadzenia danych mogą być używane np. do: testowania różnych projektów witryn, aby zadbać o ich spójny wygląd oraz wrażenia estetyczne; monitorowania wykorzystywania przez klientów witryn oraz informacji HP oraz wykonywania analizy trendów na tej podstawie; poszukiwania błędów oraz mierzenia skuteczności kampanii promocyjnych firmy. HP używa narzędzia Adobe Analytics i narzędzia Google Analytics firmy Google Inc. między innymi po to, żeby śledzić wykorzystanie witryn oraz aktywność na nich.

   Gromadzone dane będą na ogół agregowane w celu przedstawienia trendów oraz sposobów użytkowania do celów analizy biznesowej, ulepszenia witryn/platform oraz mierników wydajności. HP może udostępniać narzędzia do automatycznego gromadzenia danych lub wyniki analiz swoim partnerom biznesowym. Rodzaj gromadzonych informacji wskazuje liczbę osób odwiedzających witryny HP, liczbę zalogowanych klientów, czas logowania, długość użytkowania witryny oraz używane obszary witryn i usług, ale na ogół nie wykorzystuje się go do identyfikacji użytkowników.Firma HP może również otrzymywać podobne informacje o osobach odwiedzających witryny swoich partnerów biznesowych.

  • Narzędzia personalizacyjne: Dzięki nim można zapamiętać wybory na witrynach firmy (takie jak preferowany język lub region użytkownika) oraz oferować bardziej zaawansowane, spersonalizowane funkcje. Tych narzędzi używa się również do zapamiętywania zmian w rozmiarze tekstu, czcionkach i pozostałych obszarach stron internetowych, które można spersonalizować. Można ich także użyć do oferowania usług wybranych przez użytkownika, tj. oglądania filmu wideo lub komentowania na blogu. Gromadzone informacje mogą być anonimizowane, a ponadto za ich pomocą nie można śledzić działań użytkownika związanych z przeglądaniem innych stron internetowych.

   Firma HP używa również narzędzi do automatycznego gromadzenia danych w celu zmiany sposobu funkcjonowania i wyglądu stron, aby dopasować obsługę klientów w oparciu o informacje na temat ich zachowań w witrynach HP oraz o wcześniej uzyskane informacje, np. gdy dany użytkownik jest już klientem HP. Pozwala to m.in. dostosować usługi świadczone klientom przez HP lub treści, wygląd i walory estetyczne witryn podczas kolejnych sesji. Przykładowo jeśli klient personalizuje strony internetowe lub rejestruje się jako użytkownik danego produktu bądź danej usługi, narzędzia do automatycznego gromadzenia danych umożliwiają serwerowi strony HP zapisanie określonych informacji. Przy kolejnym wejściu na te strony można odzyskać wcześniej przekazane informacje, a klient może z łatwością skorzystać z poprzednio wybranych funkcji witryny. Jeśli klient regularnie korzysta z więcej niż jednego urządzenia lub komputera, HP może połączyć narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę online na tym samym poziomie co w przypadku pojedynczego urządzenia/komputera. Firma HP może również dostosować informacje klientów, na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, co oznacza, że klienci poświęcają mniej czasu na szukanie rzeczy.Dzięki wykorzystaniu narzędzi do automatycznego gromadzenia danych firma HP może zaoferować wyjątkową obsługę online każdemu użytkownikowi odwiedzającemu jej witrynę.

  • Narzędzia targetujące: Są to narzędzia opracowane przez firmę HP lub stronę trzecią (np. wybranego partnera handlowego albo reklamowego) w celu przygotowania profilu, który umożliwia dobór wyświetlanych w witrynach HP i zewnętrznych reklam lepiej dopasowanych do upodobań i potrzeb użytkownika. Mogą używać danych demograficznych w formie uniemożliwiającej identyfikację lub innych informacji powiązanych z danymi, które użytkownik dobrowolnie nam przekazał (takich jak adres e-mail).

   Dzięki tym narzędziom możemy gromadzić dane dotyczące sekcji witryny HP odwiedzonej przez użytkownika i aktywności użytkownika w witrynie. Przykładowo jeśli użytkownik odwiedza stronę poświęconą jednemu z naszych produktów, jesteśmy w stanie przygotować, w oparciu o pliki cookie i wspólnie z witrynami naszych partnerów, dodatkowe oferty i promocje prezentowane przez określony czas.

   Więcej informacji na temat niektórych partnerów oferujących reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników można znaleźć w następujących witrynach:

   Należy pamiętać, że ta lista nie jest kompletna i może być okresowo aktualizowana przez HP.

   W przypadku zarejestrowanych użytkowników zebrane informacje z witryn HP nie są anonimowe i mogą zostać przez firmę wykorzystane wraz z pozostałymi informacjami, które firma już posiada lub może wywnioskować, w tym preferencje użytkowników w zakresie dopasowania treści, usług, reklam i ofert.

  Niezbędne narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, jak również te używane do monitorowania wydajności, do celów analitycznych lub do personalizacji, samoczynnie wygasają po upływie 364 dni. Narzędzia do automatycznego gromadzenia danych używane do targetingu przestają działać po upływie 90 dni od ostatnich odwiedzin użytkownika.


  Kiedy osoba odwiedzająca witrynę HP udostępnia znajomym znalezione tam informacje, korzystając ze znajdującego się w witrynie przycisku udostępniania, portal społecznościowy rejestruje to działanie, a informacje mogą zostać powiązane z działaniami związanymi z kierowaniem do odbiorcy/reklamą. Rodzaje narzędzi używanych przez inne firmy i sposób wykorzystywania przez nie zgromadzonych informacji są regulowane przez zasady ochrony prywatności tych firm.

  POZOSTAŁE NARZĘDZIA DO AUTOMATYCZNEGO GROMADZENIA DANYCH

  Firma HP może także używać narzędzi do automatycznego gromadzenia danych takich jak sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są zazwyczaj przezroczystymi elementami graficznymi (najczęściej o wymiarach 1 × 1 piksel), w celu wykrycia sposobów interakcji użytkownika z wiadomościami e-mail i innymi. Sygnał nawigacyjny może być osadzony w materiałach HP subskrybowanych przez użytkownika lub wysyłanych mu materiałach marketingowych, a jego zadaniem jest określenie, czy wiadomość została otwarta i użyta, a także czy nasze narzędzia mailingowe działają poprawnie.

 •  

  Wybór preferencji w zakresie prywatności

   

  Wyboru dotyczącego narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, a także otrzymywania subskrybowanych materiałów lub komunikatów o charakterze ogólnym, można dokonać w punkcie gromadzenia danych lub przy użyciu metod opisanych w poniższych sekcjach. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji związanych z finalizacją zamówienia, umowami, pomocą techniczną, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, aktualizacjami sterowników ani innymi powiadomieniami administracyjnymi i związanymi z transakcjami, ponieważ ich głównym celem nie jest promocja.


  KOMUNIKATY MARKETINGOWE I SUBSKRYBOWANE


  Komunikaty marketingowe HP zawierają informacje o produktach, usługach i/lub pomocy technicznej. Użytkownik może wybrać preferowany sposób ich otrzymywania, np. pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub na urządzenie przenośne. Komunikaty marketingowe mogą zawierać informacje o nowych produktach lub usługach, oferty specjalne, spersonalizowaną treść, reklamy ukierunkowane albo zaproszenia do udziału w badaniu rynku bądź ocenie zgodności. Do subskrybowanych komunikatów należą m.in. biuletyny wysyłane pocztą e-mail, aktualizacje oprogramowania itp., które zostały przez klienta wyraźnie zamówione lub na których otrzymywanie wyraził on zgodę.


  Można zrezygnować z otrzymywania komunikatów ogólnych w jeden z następujących sposobów:


  • W wiadomości e-mail należy wybrać łącze zawierające tekst „Rezygnacja” lub „Anuluj subskrypcję” albo postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji przedstawionymi w każdej wiadomości e-mail z subskrybowanym komunikatem.
  • Aby anulować subskrypcję komunikatów dostarczanych na urządzenia mobilne, należy odpowiedzieć na nie, wysyłając wiadomość o treści „STOP” lub „KONIEC”.
  • Można także skontaktować się z działem ochrony danych osobowych HP Privacy Office. Należy podać swoje imię i nazwisko, odpowiednie dane kontaktowe i stosowne informacje dotyczące subskrypcji HP oraz informacji marketingowych, które mają zostać anulowane.

  REKLAMY I OFERTY HP W WITRYNACH INNYCH FIRM


  HP zawiera kontrakty z usługodawcami obejmujące umieszczanie reklam w witrynach będących własnością innych firm. Czasem można to osiągnąć przez udostępnienie niektórych danych osobowych opisanych w sekcji Reklamowe pliki cookie oraz pliki cookie w mediach społecznościowych innych firm.


  Ponadto używamy i możemy zezwolić sieciom reklamowym i innym stronom trzecim na wykorzystywanie plików cookie i innych zautomatyzowanych narzędzi gromadzenia danych w celu określenia sposobu interakcji z naszymi stronami internetowymi, komunikacją i usługami oraz wybranymi stronami partnerskimi oraz zidentyfikowania Twoich zainteresowań, Tworzenie profilów i segmentów zainteresowań w celu zapewnienia najbardziej trafnych i przydatnych reklam. Więcej informacji można znaleźć Jak firma HP wykorzystuje zautomatyzowane narzędzia do zbierania danych.


  NARZĘDZIA DO AUTOMATYCZNEGO GROMADZENIA DANYCH – ONLINE

  Kiedy użytkownik odwiedza witryny HP, ma możliwość zaakceptowania z góry plików cookie zapisywanych w swojej przeglądarce lub określenia dotyczących ich preferencji za pośrednictwem naszego Centrum preferencji w zakresie prywatności. Wybrane ustawienia można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji z ustawieniami plików cookie.

  Ustawienia plików cookie


  Aby całkowicie wyłączyć zapis plików cookie, należy skorzystać z ustawień dostępnych w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że wyłączenie pewnych kategorii plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji witryn HP lub określonych treści oraz funkcjonalności. W niektórych przeglądarkach jest dostępny tryb incognito lub prywatny. Jego wybranie powoduje zazwyczaj automatyczne usunięcie wszystkich zapisanych podczas sesji plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.


  Aby zrezygnować ze śledzenia przez narzędzie Google Analytics w witrynach HP, należy przejść na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Użytkownik, który wycofa swoją zgodę na używanie narzędzi monitorujących wydajność i działanie, narzędzi analitycznych oraz narzędzi targetujących, może nadal widzieć reklamy, teraz już niespersonalizowane, które w imieniu firmy HP prezentują jej partnerzy. Może się tak zdarzyć np. w przypadku odwiedzenia witryny internetowej zawierającej porównanie komputerów PC. Nasi partnerzy mogą wówczas wybrać dla użytkownika reklamę produktów HP w oparciu o jego zainteresowania.


  Klienci mieszkający w UE, którzy chcieliby zrezygnować z plików cookie innych firm dotyczących reklamy dostosowanej do zainteresowań, wytyczne znajdą na stronie www.youronlinechoices.eu.


  W USA i Kanadzie firma HP przestrzega norm branżowych organizacji Digital Advertising Alliance w odniesieniu do reklamy dostosowanej do zainteresowań. Więcej informacji na temat możliwości wyboru reklamy dla użytkowników zamieszkałych w USA można znaleźć tutaj, a w Kanadzie – tutaj. W USA program Network Advertising Initiative również przedstawia, w jaki sposób można zrezygnować z licznych reklamowych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.networkadvertising.org. Należy pamiętać, że taka rezygnacja nie oznacza, że użytkownik nie będzie już otrzymywać reklam internetowych. Oznacza to, że firmy, z których zrezygnowano, nie będą już wysyłać reklam dostosowanych do preferencji internetowych oraz sposobu użytkowania klientów.


  Niektóre przeglądarki internetowe posiadają funkcję „Do Not Track” (Nie śledź). Obecnie nie istnieją normy branżowe, które przeciwdziałają zgłoszeniom „Do Not Track”. Z tego powodu na tym etapie witryny HP mogą nie odpowiadać na tego typu zgłoszenia lub nagłówki z tych przeglądarek.


  NARZĘDZIA DO AUTOMATYCZNEGO GROMADZENIA DANYCH – KOMUNIKATY HP

  Użytkownik może wyłączyć narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, takie jak sygnały nawigacyjne znajdujące się w wiadomościach e-mail, nie pobierając plików graficznych zawartych w otrzymywanych wiadomościach (funkcja zależna od klienta pocztowego używanego na komputerze). Jednak w przypadku niektórych klientów pocztowych nie zawsze powoduje to wyłączenie narzędzi do automatycznego gromadzenia danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacjach dostarczonych przez dostawcę oprogramowania poczty e-mail lub usług klienta.

 •  

  Przestrzeganie praw klientów i kontakt z firmą

   

  Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas, na żądanie, kopii danych osobowych, które nam udostępnił lub które zgromadziliśmy, a także do wyjaśnień dotyczących ich przetwarzania. Ponadto użytkownik może cofnąć już udzieloną zgodę oraz zażądać korekty, zmiany, ograniczenia, anonimizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, jak również uzyskać kopię danych osobowych, które nam udostępnił, wyrażając jawną zgodę lub poprzez zawarcie umowy, w uporządkowanej, czytelnej dla urządzeń formie oraz wnioskować o przekazanie tych danych do innego administratora.


  Użytkownik może także sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, w szczególności w przypadku, gdy jego dane są używane do celów marketingu bezpośredniego lub do tworzenia profilu marketingowego. Informacje o tym, jak wyegzekwować swoje prawa w zakresie marketingu można znaleźć w sekcji Wybór preferencji w zakresie prywatności.


  W niektórych przypadkach te prawa mogą być ograniczone, np. gdy przychylenie się do wniosku użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych innej osoby albo gdy użytkownik wnioskuje o usunięcie informacji, które musimy przechowywać zgodnie z wymogami prawa lub które musimy zachować ze względu na ważne i uzasadnione przyczyny.


  Wszelkie wnioski związane z egzekwowaniem swoich praw, a także komentarze lub pytania dotyczące Oświadczenia firmy HP o ochronie prywatności, gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników albo ewentualnego naruszenia lokalnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, należy przesyłać do głównego inspektora HP ds. prywatności i ochrony danych lub na następujący adres:


  UE
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEKSYK
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  POZOSTAŁE
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Wszelkie informacje będą traktowane z należytą poufnością. Po otrzymaniu informacji od klienta przedstawiciel firmy skontaktuje się z nim w rozsądnym terminie, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zapytania lub wątpliwości. Celem firmy jest dopilnować, aby kwestie klientów zostały rozwiązane we właściwym czasie i w odpowiedni sposób.


  Jeśli firma HP nie jest w stanie odpowiedzieć na zastrzeżenia użytkownika, ma on prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym ds. ochrony prywatności i danych osobowych w kraju, w którym mieszka lub pracuje. Może także skontaktować się z tym organem w razie podejrzeń naruszenia zasad ochrony danych albo odwołać się do sądu. W razie pytań, wątpliwości lub skarg związanych z naszym uczestnictwem w programie Privacy Shield obejmującym USA i kraje Unii Europejskiej, z transgranicznymi zasadami ochrony prywatności (CBPR) APEC albo z przestrzeganiem przez firmę HP reguł BCR prosimy o zapoznanie się z sekcją Przekazywanie danych za granicę.

 •  

  Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

   

  Jeśli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie zmodyfikowane, jego poprawiona wersja zostanie opublikowana na tej stronie wraz z datą aktualizacji. Jeśli do treści Oświadczenia zostaną wprowadzone istotne zmiany, które zmienią praktyki firmy związane z ochroną prywatności, można powiadomić klientów również przy użyciu innych środków, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując powiadomienie na stronie głównej HP i/lub w sieciach społecznościowych, zanim zmiany te zaczną obowiązywać. To Oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w 25 maju 2018 roku. Określone w nim zasady wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty publikacji, o ile Oświadczenie firmy HP o ochronie prywatności nie zostanie wcześniej okazane użytkownikowi. W takiej sytuacji Oświadczenie zacznie obowiązywać od daty wcześniejszej.


  Data opublikowania: 25 maj 2018

Łącza do powiązanych witryn: