Usługi HP

Dzisiaj każda firma potrzebuje partnera technologicznego. Niech twoim będzie HP.

Skontaktuj się z nami

Pełen pakiet rozwiązań w zakresie usług zarządzanych dostosowany do potrzeb twojej firmy.

Usługi HP obejmują wszystko – od rozmieszczenia sprzętu po odzyskiwanie danych o kluczowym znaczeniu dla firmy – na całym świecie, 24/7. Dowiedz się, jak nasze usługi mogą pomóc w ochronie twojej inwestycji, rozwiązywaniu problemów firmy
i skupieniu uwagi na rozwoju firmy.

Najlepiej wyrażą to nasi klienci

Gdybym nie korzystał z Usług konfiguracyjnych HP, musiałbym zatrudnić zewnętrznego konsultanta, co kosztowałoby mnie 500 euro dziennie.
Ivan Hislaire, Menedżer ds. Systemów Klienta, GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$

Poziomy usług i czas odpowiedzi na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/cpc. Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.

1. W tym telefon, samoobsługa, zgłoszenia internetowe, e-mail i czat

Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.