HP Secure Managed Print Services

W 60% ATAKÓW HAKERZY WYKORZYSTUJĄ DRUKARKĘ, KTÓRA MOŻE DOPROWADZIĆ DO TWOJEGO KOMPUTERA.

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo
 

Rady i wskazówki dotyczące zabezpieczeń

1. W 60% badanych firm doszło do naruszeń poufnych danych przy użyciu drukarek. Więcej informacji na ten temat uzyskasz na stronie hp.com/go/SecurityClaims.

2. Więcej informacji na temat nagrody TSIA STAR można znaleźć na stronie http://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html.

3. W oparciu o przeprowadzoną przez firmę HP analizę publicznie udostępnionych w latach 2015–2016 informacji o usługach bezpieczeństwa, oprogramowaniu do zarządzania i zabezpieczania danych oraz wbudowanych funkcjach zabezpieczeń w drukarkach HP. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/mps.