HP Print Secuirty Services & Specialists

 

W oparciu o przeprowadzoną przez firmę HP analizę publicznie udostępnionych w latach 2015–2016 informacji o usługach bezpieczeństwa, oprogramowaniu do zarządzania i zabezpieczania danych oraz wbudowanych funkcjach zabezpieczeń w drukarkach HP. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/mps.