Nieograniczony dostęp + autentyczne przyswajanie wiedzy = wymierne rezultaty

Uczniowie angażują się i odnoszą sukcesy, gdy ich edukacja jest elastyczna i dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Nasze rozwiązania edukacyjne oferują uczniom stały dostęp z dowolnego miejsca do treści, programów nauczania i funkcji współpracy, których potrzebują do autentycznego przyswajania wiedzy i osiągania wymiernych rezultatów, zarówno indywidualnie, jak i w społecznościach.

1. Karta sieci bezprzewodowej Wireless 2x2 to opcjonalna funkcja urządzeń HP ProBook 11 EE G1 i G2 oraz HP Pro x360 310 EE G2. Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług internetowych. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Specyfikacje standardu WLAN 802.11ac mają charakter wstępny i nie są ostateczne. W przypadku różnic między specyfikacjami ostatecznymi a wstępnymi możliwości połączenia notebooka z innymi urządzeniami 802.11ac WLAN mogą się różnić.

2. Czas pracy akumulatora wg testu MM14 w systemie Windows 10 zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, załadowanych aplikacji, funkcji, obsługi, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność baterii w naturalny sposób maleje z upływem czasu i na skutek użytkowania. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.bapco.com Łącze zewnętrzne.

3. Testy przeprowadzone przez firmę HP przy użyciu narzędzia Google Chrome OS power LoadTest. Żywotność akumulatora może być różna, a maksymalna pojemność maleje z upływem czasu i na skutek użytkowania. Szczegółowe informacje na temat testu są dostępne pod adresem http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testingŁącze zewnętrzne.

4. Wymagane jest (sprzedawane osobno) oprogramowanie HP Classroom Manager dla nauczycieli, które umożliwia kontrolowanie i blokowanie urządzeń z poziomu systemu Windows na komputerze nauczyciela. Oprogramowanie HP Classroom Manager dla uczniów nie obejmuje funkcji blokowania i kontrolowania. Sterowanie funkcjami kontroli i blokowania urządzeń odbywa się za pośrednictwem konsoli nauczyciela w systemie Windows.

5. Testy MIL-STD 810G nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z Departamentem Obrony USA ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Uszkodzenie w warunkach testowych MIL STD oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony przed uszkodzeniami przypadkowymi HP.

6. Oczekuje na testy MIL-STD, które nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z Departamentem Obrony USA ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Uszkodzenie w warunkach testowych MIL STD oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony przed uszkodzeniami przypadkowymi HP.

7. Funkcja uwzględniana standardowo w urządzeniach HP Pro Tablet 10 EE, HP Pro Slate 10 EE i HP Chromebook 11 EE. Funkcja opcjonalna na innych platformach EE.

8. Wymaga opcjonalnej kamery tylnej tylko dla wybranych konfiguracji. Skierowana do przodu kamera jest standardowo dostępna we wszystkich modelach.

© 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi oraz Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje są niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 aktualizuje się automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Zobacz microsoft.com Łącze zewnętrzne.

Niektóre funkcje, w tym obsługiwany głosowy asystent Cortana, pokrywanie tuszem i Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Zobacz microsoft.com/en-us/windows/features Łącze zewnętrzne. Symulacja ekranów. Może ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows sprzedawane oddzielnie. Dostępność aplikacji i ich funkcje mogą być zależne od regionu.