Dokumentacja produktów HP

Wybierz swój język
Dostęp

Uzyskiwanie dostępu do dokumentacji produktów HP

Nastąpi przekierowanie do witryny internetowej usługodawcy firmy HP, gdzie znajduje się dokumentacja. W celu zamówienia dokumentów w formie papierowej konieczne będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu. Usługodawca firmy HP jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności przekazanych informacji i nie może wykorzystywać ich w żadnym innym celu niż świadczenie niniejszej usługi HP.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy HP można znaleźć w internetowym Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy HP i Informacjach dotyczących praw związanych z ochroną danych osobowych firmy HP.

DostępZa chwilę opuścisz witrynę firmy HP. Odnośnik zostanie otwarty w nowym oknie.