Warunki świadczenia usług z jednorazową opłatą ryczałtową

 

Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek w naprawionym urządzeniu w okresie 6 miesięcy od zakończenia przez Centrum Serwisowe (Warszawa, ul. Jagiellońska 78, tel. (22) 566 60 00) naprawy odpłatnej. Klient ma prawo do nieodpłatnego usuwania usterek w powyższym okresie pod warunkiem terminowego uiszczenia opłaty ryczałtowej.

Usługa ta nie obejmuje:
  • uszkodzeń rzeczy lub nieprawidłowego działania, wynikającego z niewłaściwego używania orginalnych materiałów eksploatacyjnych Hewlett Packard,

  • używania nieorginalnych materiałów eksploatacyjnych,

  • wypadków zaistniałych podczas transportu i przeładunku, ani wywołanych tym uszkodzeń.

Hewlett Packard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w rzeczy.

Prawo do nieodpłatnego usuwania usterek nie obejmuje prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych korzyści lub wszelkich kosztów pośrednich w związku z wadami rzeczy.

Powyższe warunki uzupełniają informacje dotyczące eksploatacji sprzętu zawarte w instrukcji obsługi danego urządzenia. Nieodpłatne usuwanie usterek będzie świadczone tylko w Centrum Serwisowym i wyłącznie na powyższych warunkach.

Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi za zryczałtowaną opłatą na powyższych warunkach w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach cena za wykonanie usługi zostanie ustalona na podstawie rzeczywistego czasu pracy oraz cen zużytych części zamiennych, o czym klient zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem naprawy.

Hewlett - Packard zastrzega sobie jako producent sprzętu wybór sposobu wykonania usługi serwisowej (np.: regulacja, wymiana uszkodzonych części lub podzespołów, wymiana urządzenia na sprawne technicznie). Po wykonaniu usługi wymienione, uszkodzone urządzenia, części i podzespoły stają się własnością Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o..