0

POLITICA PRIVIND UTILIZAREA ACCEPTABILĂ

Această Politică privind utilizarea acceptabilă („PUA”) este parte din termenii de utilizare („Termeni de utilizare ai site-ului Web”) care reglementează utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui site Web (un „Site Web”) controlat de HP Inc. şi de filialele şi entităţile afiliate acesteia (împreună, „HP”). Toate cuvintele care sunt scrise cu majuscule în PUA sunt definite în Termenii de utilizare ai site-ului Web, exceptând cazul în care compania HP vă furnizează o definiţie aici. PUA descrie modalităţile în care Dumneavoastră nu sunteţi autorizat să utilizaţi orice Site Web, orice Materiale (după cum sunt definite în Termenii de utilizare ai site-ului Web) care apar pe acele Site-uri Web şi orice servicii sau produse oferite de la orice Site Web („Servicii”).

Dacă nu aveţi o permisiune scrisă de la HP care să precizeze astfel, nu sunteţi autorizat să utilizaţi niciun Site Web în niciunul din următoarele moduri (acestea sunt doar exemple şi lista de mai jos nu este o listă completă cu tot ce nu aveţi voie să faceţi):


 • Încalcă orice statut, reglementare, regulă, hotărâre, acord sau altă lege locală, statală, naţională, străină sau internaţională (fiecare, o „Lege”);
 • Este abuziv, înşelător, pornografic, obscen, defăimător, calomniator, ofensator sau altfel inadecvat;
 • Violează sau abuzează în alt mod de drepturile altora, inclusiv, dar fără limitare la, încălcarea sau însuşirea pe nedrept a oricărei proprietăţi intelectuale sau a dreptului de proprietate al altora;
 • Sprijină sau induce activităţi ilegale;
 • Agresează, hărţuieşte sau dăunează cuiva;
 • Întruchipează altă persoană sau entitate sau reprezintă greşit afilierea Dumneavoastră cu o persoană sau entitate;
 • Modifică, transformă, falsifică, repară sau altfel creează lucrări derivate din software-uri incluse în Servicii (exceptând cazul în care software-ul inclus în Servicii este oferit Clientului în condiţiile unei licenţe separate care permite în mod expres crearea lucrărilor derivate);
 • Cu excepţia cazurilor permise de legislaţia locală, aplică ingineria inversă, dezasamblează sau decompilează Serviciile sau software-ul inclus în Servicii;
 • Interferează cu sau întrerupe orice Site Web sau orice Servicii sau servere sau reţele conectate la Servicii;
 • Utilizează mijloace automate de mare volum (inclusiv roboţi, păianjeni, script-uri sau metode similare de colectare sau extragere de date) pentru a accesa orice Site Web sau orice Servicii sau orice alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la Servicii (fiecare, un „Sistem”);
 • Încearcă să obţină accesul neautorizat la orice porţiune din Servicii sau din orice Sistem, prin atacuri de hacker, spargerea parolelor sau orice alte mijloace;
 • Încalcă securitatea sau integritatea unui Sistem.

1

MONITORIZARE ŞI PUNERE ÎN APLICARE

Deşi compania HP nu este obligată să efectueze investigaţii, aceasta poate:


 • Să investigheze încălcările acestei PUA sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui Site Web sau Serviciu;
 • Să investigheze şi să contribuie la prevenirea ameninţărilor de securitate, fraudei sau altei activităţi ilegale, răuvoitoare sau inadecvate;
 • Să elimine, să dezactiveze accesul la, sau să modifice orice conţinut sau resurse despre care HP crede că încalcă această PUA sau orice alt Acord pe care HP îl are cu Dumneavoastră; sau
 • Să suspende sau să termine furnizarea Serviciilor către Dumneavoastră pentru utilizări care încalcă această PUA sau orice alt Acord pe care HP îl are cu Dumneavoastră.

Este la latitudinea companiei HP să decidă dacă o Trimitere a utilizatorului corelată cu utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului Web sau a Serviciului este interzisă. Toate Trimiterile utilizatorilor care sunt furnizate către HP sau acţiunile care sunt efectuate prin intermediul contului Dumneavoastră, indiferent dacă sunt furnizate sau efectuate de Dumneavoastră sau de o persoană implicată în afacerea Dumneavoastră (precum angajaţii, furnizorii sau clienţii şi utilizatorii finali) cad în responsabilitatea Dumneavoastră.

HP poate raporta organelor corespunzătoare de aplicare a legilor sau de reglementare ori altor terţe părţi corespunzătoare orice activitate pe care o suspectează de încălcarea oricăror legi sau reglementări. Raportarea companiei HP poate include divulgarea informaţiilor corespunzătoare pe care le-aţi furnizat. De asemenea, HP poate să coopereze cu organele corespunzătoare de aplicare a legilor sau de reglementare ori cu alte terţe părţi corespunzătoare pentru a ajuta la investigarea şi urmărirea conduitelor ilegale, furnizând informaţii de reţea şi de sistem legate de pretinsele încălcări ale acestei PUA.

RAPORTAŢI ÎNCĂLCĂRILE

Clientul poate raporta abuzurile legate de această PUA la cloudsupport@hp.com.

CONTACTAŢI-NE

În cazul în care Clientul are întrebări sau sugestii referitoare la această PUA, poate contacta HP la cloudsupport@hp.com.

Înapoi la început
21

Related links: