Caracteristici
Numai imprimantele HP Enterprise se repară automat în urma atacurilor, în timp real, oferind în acelaşi timp o maniabilitate remarcabilă. Monitorizaţi ameninţările, detectaţi intruziunile, validaţi software-ul de operare în mod automat şi gestionaţi simplu flota de imprimante în mod centralizat.[1]
Graţie vitezelor de până la 47 de pagini pe minut [3], evacuării rapide a primei pagini şi unei varietăţi de opţiuni de manipulare a hârtiei, aveţi încrederea că angajaţii dumneavoastră pot accelera activităţile fără întreruperi.
Obţineţi mai multe pagini şi protejaţi imprimanta, utilizând cartuşe de toner originale HP cu JetIntelligence.[6]
Eliminaţi presupunerile din managementul activelor
Eliminaţi momentele de aşteptare din ziua de lucru

[1] Pe baza analizei HP a datelor publicate în 2016, referitor la caracteristicile de securitate ale imprimantelor HP din această clasă. HP oferă o combinaţie de caracteristici de securitate care pot să efectueze o monitorizare pentru a detecta şi a opri automat un atac, apoi să valideze automat integritatea software-ului printr-o reiniţializare.

[2] HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la hp.com/go/webjetadmin.

[3] Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Viteza exactă variază în funcţie de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.

[4] Măsurare efectuată după 15 minute în repaus. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver, de complexitatea documentului şi de timpul petrecut în modul de repaus.

[5] Afirmaţia privind energia se bazează pe datele TEC raportate pe energystar.gov în ianuarie 2017. Date normalizate pentru determinarea eficienţei energetice la imprimantele laser din această clasă cu viteze publicate de 50–60 ppm. În funcţie de setările dispozitivului. Rezultatele reale pot varia.

[6] Afirmaţia privind mai multe pagini faţă de cartuşele anterioare se bazează pe compararea capacităţii în pagini a cartuşelor de toner color LaserJet originale HP M647A şi HP 648A cu cartuşele de toner color LaserJet originale de capacitate extinsă HP 656X. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi hp.com/go/learnaboutsupplies

[7] Cartuşele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 656X nu sunt incluse; se cumpără separat.

[8] Referitor la emisii, un dispozitiv conform cu specificaţiile FCC clasa A îndeplineşte cerinţele cel mai puţin riguroase privind nivelurile (mai înalte) de emisii permise de FCC pentru funcţionarea produsului într-un mediu comercial. Un dispozitiv FCC clasa A nu poate fi comercializat pentru utilizare într-un mediu rezidenţial şi un dispozitiv FCC clasa A nu trebuie să fie achiziţionat pentru utilizare într-un mediu rezidenţial, datorită riscului crescut de interferenţe cu comunicaţiile radio.

[11] Plug-inul de dispozitiv universal este oferit cu HP Web Jetadmin 10.3 SR4 şi cu versiunile superioare. HP Web Jetadmin este gratuit şi disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.

[13] Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.

[20] Capabilităţile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.