Declaraţia de confidenţialitate a companiei HP

 •  

  Principiile noastre de confidenţialitate

   

  Avem un program bazat pe responsabilitate şi suntem angajaţi să respectăm următoarele principii, care se bazează pe cadre şi principii recunoscute pe plan internaţional privind confidenţialitatea şi protejarea datelor:

 •  

  Transferuri internaţionale de date

   

  Deoarece suntem o companie globală, este posibil ca orice informaţie pe care o furnizaţi să fie transferată către sau accesată de entităţi HP din întreaga lume, în conformitate cu această Declaraţie de confidenţialitate şi în baza următoarelor Programe internaţionale de confidenţialitate.


  SCUT DE CONFIDENŢIALITATE UE-SUA

  HP acceptă cadrul Scut de confidenţialitate UE-SUA, aşa cum a fost stabilit de către Departamentul comerţului din SUA în privinţa colectării, utilizării şi reţinerii de informaţii personale din ţările membre ale Uniunii Europene. HP a certificat că aderă la Principiile scutului de confidenţialitate privind Notificarea, Opţiunea, Răspunderea pentru transferul ulterior, Securitatea, Integritatea datelor şi Limitarea scopurilor, Accesul şi Recursul, Punerea în aplicare şi Răspunderea. Dacă există un conflict între politicile din această politică de confidenţialitate şi Principiile scutului de confidenţialitate, vor prevala Principiile scutului de confidenţialitate. Pentru a afla mai multe despre programul Scutului de confidenţialitate şi pentru a vizualiza pagina noastră de certificare, vizitaţi www.privacyshield.govsite non-HP.


  În conformitate cu Principiile scutului de confidenţialitate UE-SUA, HP se angajează să rezolve plângerile referitoare la confidenţialitate şi la colectarea sau utilizarea de către noi a informaţiilor personale care vă privesc. Persoanele din Uniunea Europeană care au întrebări sau plângeri referitoare la această politică de confidenţialitate trebuie mai întâi să contacteze BIROUL DE CONFIDENŢIALITATE HP


  HP s-a angajat în continuare să trimită plângerile nerezolvate privind confidenţialitatea, formulate în legătură cu Principiile scutului de confidenţialitate UE-SUA, către SCUTUL DE CONFIDENŢIALITATE BBB ÎN UE, o organizaţie non-profit care oferă o soluţie alternativă de rezolvare a divergenţelor, cu sediul în Statele Unite şi operată de Council of Better Business Bureaus (Consiliul birourilor pentru afaceri mai bune). Dacă nu primiţi la timp confirmarea înregistrării plângerii sau dacă plângerea nu este abordată în mod satisfăcător, vizitaţi www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/site non-HP pentru informaţii suplimentare şi pentru a înregistra o plângere.


  Dacă plângerea nu este rezolvată prin canalele de mai sus, în anumite circumstanţe limitate aveţi posibilitatea de a invoca arbitrajul obligatoriu înaintea unui Privacy Shield Panel (Juriu pentru scutul de confidenţialitate).


  HP se supune puterilor investigatorii şi executorii ale Comisiei federale de comerţ din SUA sau ale oricărui alt organism statutar autorizat din SUA.

  *Companiile HP specifice cu sediul în Statele Unite care participă la Cadrul de confidenţialitate UE-SUA cuprind: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Confidenţialitate BBB OnLinesite non-HP


  REGULI CORPORATIVE OBLIGATORII

  Regulile corporative obligatorii de la HP („RCO”) asigură faptul că datele personale transferate din Spaţiul economic european („EEA”) sunt protejate în mod corespunzător atunci când sunt procesate de către oricare dintre entităţile globale ale firmei HP. Transferul de date personale de la HP din EU sunt conduse în conformitate cu următoarele reguli RCO aprobate.

  • Reguli RCO pentru controlor („RCO-C”) de la HP - Aprobate de majoritatea Organismelor de reglementare pentru protecţia datelor din Spaţiul economic european şi Elveţia, în vigoare din 2011. Regulile RCO-C de la HP acoperă transferul datelor personale ale clienţilor HP existenţi şi potenţiali, precum şi ale angajaţilor HP şi candidaţilor la angajare. Informaţii suplimentare despre regulile noastre RCO-C pot fi găsite aici (în limba engleză).
  • Reguli RCO pentru Procesator („RCO-P”) de la HP – Aprobate de majoritatea Organismelor de reglementare pentru protecţia datelor din Spaţiul economic european şi Elveţia, în vigoare din 2018. Regulile RCO-P de la HP sunt disponibile pentru întreprinderile care sunt clienţi ai companiei HP, pentru a facilita transferul datelor lor personale din Spaţiul economic european. Informaţii suplimentare despre regulile noastre RCO-P pot fi găsite aici (în limba engleză).
  REGULI TRANSFRONTALIERE DE CONFIDENŢIALITATE PENTRU REGIUNEA DE COOPERARE ECONOMICĂ ASIA-PACIFIC (APEC)

  Practicile de confidenţialitate ale companiei HP descrise în această Declaraţie sunt în conformitate cu Sistemul de reguli de confidenţialitate transfrontaliere APEC (Cross Border Privacy Rules - „CBPR”), inclusiv transparenţa, responsabilitatea şi opţiunea referitoare la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale. Certificarea CBPR nu acoperă informaţiile care pot fi colectate prin intermediul unui software ce poate fi descărcat de pe platforme ale unor terţe părţi.

  Dacă aveţi o problemă nerezolvată privind confidenţialitatea sau utilizarea datelor şi legată de Certificarea APEC a companiei HP, pe care nu am abordat-o în mod satisfăcător, vă rugăm să contactaţi TRUSTArc (gratuit).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Modul în care utilizăm datele

   

  Noi colectăm şi utilizăm datele personale pentru a administra relaţia dumneavoastră cu HP şi pentru a vă servi mai bine când utilizaţi Serviciile HP prin personalizarea şi îmbunătăţirea experienţei dumneavoastră. Exemplele despre modul în care utilizăm datele includ:


  EXPERIENŢA CLIENŢILOR

  Vă oferim o experienţă perfectă de client, menţinând date de contact şi de înregistrare precise, asigurând clienţilor o asistenţă cuprinzătoare, oferind produse, servicii, abonamente şi caracteristici care vă pot trezi interesul, precum şi opţiunea de a participa la concursuri şi sondaje. De asemenea, utilizăm datele dumneavoastră pentru a oferi o experienţă adaptată, pentru a personaliza Serviciile şi comunicările pe care le primiţi şi pentru a crea recomandări pe baza modului în care utilizaţi Serviciile HP.


  SUPORT PENTRU TRANZACŢII

  Vă asistăm în legătură cu finalizarea tranzacţiilor şi comenzilor pentru produsele şi serviciile noastre, administrarea contului dumneavoastră, procesarea plăţilor, pregătirea expedierilor şi livrărilor şi facilitarea reparaţiilor şi returnărilor.


  ASISTENŢĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE PENTRU PRODUSE

  Îmbunătăţim performanţele şi funcţionarea produselor, soluţiile, serviciile şi asistenţa oferită de noi, inclusiv asistenţa în garanţie şi livrarea de actualizări şi alerte de firmware şi software la momentul oportun, pentru a asigura funcţionarea continuă a dispozitivului sau serviciului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea din Informaţii colectate automat despre utilizarea Serviciilor HP.


  COMUNICAŢII ADMINISTRATIVE

  Comunicăm cu dumneavoastră în legătură cu Serviciile HP. Exemplele de comunicări administrative pot include răspunsuri la întrebările şi solicitările dumneavoastră, comunicări legate de finalizarea serviciului sau de garanţie, notificări de rechemare în service din motive de siguranţă, comunicări cerute de lege sau informări corporative referitoare la fuziuni, achiziţii sau cesionări.


  SECURITATE

  Menţinem integritatea şi securitatea site-urilor web, a produselor, caracteristicilor şi serviciilor, detectăm şi împiedicăm ameninţări de securitate, fraude sau alte activităţi infracţionale sau dăunătoare care vă pot compromite informaţiile. Când interacţionaţi cu noi, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă verifica identitatea, cum ar fi solicitarea unei parole şi a unui identificator de utilizator, înainte de a permite accesul la datele dumneavoastră personale. De asemenea, este posibil să avem măsuri suplimentare de securitate, cum ar fi CCTV, pentru a proteja locaţiile noastre fizice.


  OPERAŢII DE AFACERI

  Realizăm operaţii comerciale obişnuite, verificarea identităţii, luarea deciziilor privind creditarea dacă solicitaţi un credit, realizarea de cercetări şi analize comerciale, raportarea şi administrarea corporativă, instruirea personalului şi urmărirea obiectivelor de asigurare a calităţii (care pot include monitorizarea sau înregistrarea apelurilor către asistenţa noastră pentru clienţi) şi altele.


  CERCETARE ŞI INOVAŢIE

  Inovăm oferind noi produse, caracteristici şi servicii, utilizând instrumente de cercetare şi dezvoltare şi încorporând activităţi de analiză a datelor.  PUBLICITATE

  Furnizăm oferte promoţionale personalizate (în conformitate cu Preferinţele dumneavoastră de confidenţialitate) pe Servicii HP şi pe unele site-uri web partenere selectate (de exemplu, puteţi vedea o reclamă pentru un produs pe un site partener, pe care l-aţi vizualizat recent pe un site HP). De asemenea, este posibil să partajăm unele dintre informaţiile dumneavoastră cu furnizorii de servicii de marketing şi cu reţelele digitale de marketing, pentru a prezenta reclame care s-ar putea să vă intereseze. Pentru a afla mai multe, citiţi Cum utilizează HP Instrumentele de colectare automată a datelor.


  RESPECTAREA LEGISLAŢIEI

  Acţionăm în conformitate cu legile, reglementările, ordinele judecătoreşti, hotărârile de guvern şi de aplicare a legii care sunt în vigoare, pentru a oferi serviciile şi produsele noastre într-un mod adecvat şi pentru a ne proteja pe noi, pe utilizatorii şi pe clienţii noştri şi pentru a rezolva orice divergenţe cu clienţii.


  Examinaţi Matricea noastră de colectare şi utilizare a datelor, care este un ghid de referinţe rapide despre modul în care utilizăm datele pe care le colectăm şi bazele legale pentru procesarea unor astfel de date.

 •  

  Ce date colectăm

   

  Datele personale sunt acele informaţii care ajută la identificarea dumneavoastră personală sau prin intermediul cărora puteţi fi identificat fie direct, fie indirect. Este posibil să colectăm datele dumneavoastră personale prin utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor HP sau în timpul interacţiunilor cu reprezentanţii HP.


  Datele personale pe care le colectăm sunt în funcţie de natura interacţiunii cu noi sau de Serviciile HP pe care le utilizaţi, dar pot include următoarele categorii:


  INFORMAŢII PE CARE LE FURNIZAŢI DIRECT

  • Date de contact – Putem colecta informaţii personale şi/sau informaţii de contact ale firmei, inclusiv prenumele, numele de familie, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi alte date similare.
  • Date de plată – Colectăm informaţiile necesare pentru procesarea plăţilor şi pentru prevenirea fraudelor, incluzând aici numerele cărţilor de credit/debit, numerele codurilor de securitate şi alte informaţii legate de facturare.
  • Date referitoare la cont – Colectăm informaţii precum modul în care aţi cumpărat sau v-aţi înscris la Serviciile HP, tranzacţia dumneavoastră, istoricul de facturare şi de asistenţă, Serviciile HP pe care le utilizaţi şi orice alte informaţii în legătură cu contul pe care îl creaţi.
  • Date de localizare – Colectăm date de localizare geografică atunci când activaţi servicii bazate pe locaţie sau atunci când alegeţi să furnizaţi informaţii în legătură cu locaţia în timpul înregistrării produsului sau când interacţionaţi cu site-ul nostru web.
  • Date referitoare la acreditări de securitate – Colectăm ID-uri de utilizator, parole, indicii de parole şi alte informaţii de securitate similare, necesare pentru autentificare şi acces la conturile HP.
  • Date demografice – Colectăm sau obţinem de la terţi anumite date demografice, inclusiv, de exemplu, ţara/regiunea, sexul, vârsta, limba preferată şi date de interes general.
  • Preferinţe – Colectăm informaţii despre preferinţele şi domeniile dumneavoastră de interes, în măsura în care au legătură cu Serviciile HP (atât atunci când ne spuneţi care sunt acestea, cât şi atunci când le deducem noi din ceea ce ştim despre dumneavoastră) şi despre modul în care preferaţi să primiţi comunicările din partea noastră.
  • Date din mediile de socializare – Putem să furnizăm caracteristici ale mediilor sociale, care vă permit să partajaţi informaţii cu reţelele dumneavoastră de socializare şi să interacţionaţi cu noi pe diferite site-uri ale mediilor sociale. Utilizarea acestor caracteristici poate duce la colectarea sau partajarea informaţiilor despre dumneavoastră, în funcţie de caracteristică. Vă încurajăm să examinaţi politicile şi setările de confidenţialitate ale site-urilor mediilor sociale pe care le utilizaţi, pentru a vă asigura că aţi înţeles informaţiile care sunt colectate, utilizate şi partajate de către acele site-uri.
  • Alte informaţii unice de identificare – Exemplele de alte informaţii unice pe care le colectăm de la dumneavoastră cuprind numerele de serie ale produselor, informaţiile pe care le furnizaţi atunci când interacţionaţi în persoană, online sau prin telefon sau e-mail cu centrele noastre pentru servicii, birourile de asistenţă sau prin alte canale de asistenţă pentru clienţi, răspunsurile dumneavoastră la sondaje şi concursuri pentru clienţi sau informaţiile suplimentare pe care ni le-aţi furnizat pentru a facilita livrarea Serviciilor HP şi pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Dacă solicitaţi un credit urgent, vă putem cere să furnizaţi date personale suplimentare cum ar fi salariul, numărul de identificare emis de autoritatea guvernamentală, informaţii despre contul bancar/financiar şi alte informaţii (de exemplu, de la agenţiile de raportare a creditelor) în scopul autentificării şi verificării bonităţii la creditare.

  INFORMAŢII COLECTATE ÎN MOD AUTOMAT DESPRE UTILIZAREA SERVICIILOR HP

  • Date privind utilizarea produsului – Colectăm date privind utilizarea produsului, cum ar fi numărul de pagini imprimate, modul de imprimare, suporturile utilizate, marca de cerneală sau de toner, tipul fişierelor imprimate (.pdf, .jpg etc.), aplicaţia utilizată pentru imprimare (Word, Excel, Adobe Photoshop etc), dimensiunea fişierelor, marcajul temporal, precum şi gradul de utilizare şi starea altor consumabile din imprimantă. Nu scanăm şi nu colectăm conţinutul niciunui fişier şi nici informaţiile care ar putea fi afişate de o aplicaţie.
  • Date despre dispozitiv – Colectăm informaţii despre computer, imprimantă şi/sau dispozitiv, cum ar fi sistemul de operare, firmware-ul, dimensiunea memoriei, regiunea, limba, fusul orar, numărul modelului, data primei porniri, vechimea dispozitivului, data de fabricaţie a dispozitivului, versiunea de browser, producătorul dispozitivului, portul conexiunii, starea garanţiei, identificatorii unici ai dispozitivului, identificatorii pentru reclamă şi informaţii tehnice suplimentare care diferă în funcţie de produs.
  • Date despre aplicaţii – Colectăm informaţii referitoare la aplicaţiile HP, cum ar fi locaţia, limba, versiunile de software, opţiunile de partajare a datelor şi detalii privind actualizările. În cazurile în care încorporăm tehnologii de la terţi, datele pot fi partajate între terţi şi HP, iar notificarea corespunzătoare va fi furnizată la nivelul aplicaţiei.
  • Date despre performanţe – Colectăm informaţii referitoare la performanţele componentelor hardware, firmware-ului, software-ului şi aplicaţiilor dispozitivului individual. Exemplele de date pe care le colectăm includ informaţii despre performanţa memoriei şi a procesorului, condiţiile de mediu şi erorile de sistem, evenimentele de imprimare, caracteristicile şi alertele utilizate, precum avertismentele de tip „Nivel scăzut de cerneală”, utilizarea cartelelor foto, a faxului, a scanării, a serverului web încorporat şi informaţii tehnice care variază în funcţie de dispozitiv.
  • Date privind navigarea pe site-uri web – Colectăm informaţii despre vizitele pe care le faceţi şi despre activitatea pe care o aveţi pe site-urile web ale companiei HP, despre aplicaţii şi site-uri web „susţinute de” o altă companie în numele nostru, inclusiv conţinutul (şi orice reclame) pe care le vizualizaţi şi cu care interacţionaţi, adresa site-ului web de la care aţi venit şi alte acţiuni de rutină în fluxul de clicuri (cum ar fi paginile pe care le vizualizaţi, linkurile pe care faceţi clic sau ce articole aţi adăugat în coşul propriu de cumpărături). Unele dintre aceste informaţii sunt colectate utilizând Instrumentele noastre de colectare automată a datelor, care includ module cookie, semnalizatoare web şi legături web încorporate. Pentru a afla mai multe, citiţi Cum utilizează HP Instrumentele de colectare automată a datelor.
  • Date anonime sau agregate – Colectăm răspunsuri anonime la sondaje sau informaţii anonime şi agregate despre modul în care sunt utilizate Serviciile HP. În cursul operaţiunilor noastre, în anumite cazuri, aplicăm un proces de anulare a posibilităţii de identificare sau o pseudo-anonimizare asupra datelor dumneavoastră, pentru a face în mod rezonabil improbabilă identificarea dumneavoastră prin utilizarea acelor date cu tehnologia disponibilă.

  INFORMAŢII DIN SURSE DE LA TERŢI

  Colectăm date de la următorii terţi:

  • Brokeri de date, reţele de medii sociale şi reţele de publicitate – Datele disponibile în mod comercial, precum numele, adresa, adresa de e-mail, preferinţele, domeniile de interes şi anumite date demografice. De exemplu, datele personale pot fi colectate atunci când accesaţi aplicaţiile noastre prin conectări la mediile sociale (adică, conectându-vă la aplicaţiile noastre prin utilizarea acreditărilor dumneavoastră la Facebook sau la un alt mediu de socializare). Detaliile de bază pe care le primim pot depinde de setările de confidenţialitate ale contului dumneavoastră la reţeaua socială.
  • Parteneri HP – Dacă achiziţionaţi Servicii HP de la un partener HP, putem primi anumite informaţii despre achiziţia pe care aţi făcut-o de la acel partener.
  • Agenţii anti-fraudă sau agenţii de raportare a creditelor – Date colectate pentru a preveni frauda şi în legătură cu analizele de creditare.
  • Întreprinderi care sunt clienţi ai companiei HP – Pentru a furniza anumite Servicii HP la nivel de întreprindere, datele de contact ale firmei dumneavoastră pot fi furnizate către HP de o entitate desemnată din cadrul firmei sau întreprinderii dumneavoastră (cum ar fi un membru al departamentului IT).
  • Furnizori de analize – De asemenea, primim date fără caracter personal, cum ar fi datele demografice/de profil agregate sau care au anulată posibilitatea de identificare, de la surse terţe, precum companii specializate în furnizarea de date, analize şi software ca serviciu pentru întreprinderi.

  Pentru a furniza anumite Servicii HP la nivel de întreprindere, datele de contact ale firmei dumneavoastră pot fi furnizate către HP de o entitate desemnată din cadrul firmei sau întreprinderii dumneavoastră (cum ar fi un membru al departamentului IT). Acolo unde este necesar, putem să utilizăm şi informaţii furnizate de dumneavoastră sau de angajatorul dumneavoastră, împreună cu informaţiile de la surse disponibile în mod public şi de la alte surse online şi offline, pentru a efectua verificări preventive rezonabile asupra persoanelor de contact din firmă, ca parte a programului nostru de conformare anti-corupţie.


  De asemenea, primim date fără caracter personal, cum ar fi datele demografice/de profil agregate sau care au anulată posibilitatea de identificare, de la surse terţe, precum companii specializate în furnizarea de date, analize şi software ca serviciu pentru întreprinderi.


  Pentru a asigura acurateţea datelor şi a vă oferi o experienţă de client superioară prin mai buna furnizare de servicii, conţinut, marketing şi publicitate personalizate, este posibil să legăm sau să combinăm informaţiile pe care le colectăm din diversele surse descrise mai sus cu informaţiile pe care le colectăm direct de la dumneavoastră. De exemplu, comparăm informaţiile geografice achiziţionate de la surse comerciale cu adresa IP colectată de Instrumentele de colectare automată a datelor, pentru a deduce zona geografică generală în care vă aflaţi. De asemenea, informaţiile pot fi legate prin intermediul unui identificator unic, cum ar fi un modul cookie sau un număr de cont.

  Acolo unde este necesar, obţinem informaţii pentru a efectua verificări preventive rezonabile asupra persoanelor de contact din firmă, ca parte a programului nostru de conformare anti-corupţie şi în conformitate cu obligaţiile noastre legale.

  DACĂ ALEGEŢI SĂ NU FURNIZAŢI DATE

  Nu este obligatoriu să partajaţi datele personale pe care le solicităm; totuşi, dacă alegeţi să nu partajaţi informaţiile, în unele cazuri nu vom putea să vă furnizăm Servicii HP, anumite funcţii specializate şi nu vom putea să răspundem eficient la problemele pe care este posibil să le aveţi.

 •  

  Intimitate pentru copii

   

  HP nu recurge în cunoştinţă de cauză la culegerea de informaţii de la copii, aşa cum este definită de legislaţia locală, şi nu îşi îndreaptă către copii site-urile web sau aplicaţiile pentru dispozitivele mobile.

 •  

  Cum păstrăm în siguranţă datele dumneavoastră

   

  Pentru a preveni pierderea, accesul neautorizat, utilizarea sau divulgarea şi pentru a asigura utilizarea adecvată a informaţiilor dumneavoastră, utilizăm proceduri rezonabile şi adecvate, fizice, tehnice şi administrative, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm şi le procesăm. HP reţine datele în conformitate cu sau după cum este permis prin lege şi atâta timp cât datele au un scop recunoscut ca fiind legal.


  Când se face colectarea, transferarea sau stocarea informaţiilor sensibile, cum ar fi informaţiile de ordin financiar, utilizăm o diversitate de tehnologii şi proceduri suplimentare de securitate, pentru a ajuta la protejarea datelor dumneavoastră personale faţă de accesul, utilizarea sau dezvăluirea lor neautorizată. Când transmitem informaţii cu grad ridicat de confidenţialitate (cum ar fi numărul cardului de credit sau parola) prin Internet, asigurăm protejarea acestora prin utilizarea criptării, de exemplu, cu versiuni recente ale protocolului TLS (Transport Layer Security - Securitatea nivelului de transport).


  În cadrul activităţii de prelucrare a plăţilor în timp real, noi suntem abonaţi la servicii de prevenire a fraudelor. Acest serviciu ne oferă un nivel suplimentar de securitate împotriva fraudelor cu cărţi de credit şi de protejare a datelor dumneavoastră financiare în conformitate cu standardele industriale.


  Înregistrările sunt păstrate în conformitate cu legislaţia şi cu politica noastră de reţinere a înregistrărilor. Conform acestei politici, toate înregistrările care nu ţin de afaceri sunt, de obicei, şterse sau distruse în termen de 1-2 ani de la data creării. În ceea ce priveşte înregistrările de afaceri HP, perioadele de reţinere variază în funcţie de tipul de înregistrare.


  Înregistrările legate de angajări, compensări, beneficii şi state de plată sunt păstrate cât timp sunt active şi apoi pe o perioadă suplimentară de 10 ani. Înregistrările de afaceri, inclusiv înregistrările legate de tranzacţiile clienţilor şi furnizorilor sunt păstrate cât timp sunt active şi pentru o perioadă de până la 15 ani.


  După expirarea perioadei de reţinere, înregistrările electronice sunt şterse definitiv, pentru a ne asigura că nu pot fi restaurate, iar înregistrările fizice sunt distruse prin metode care nu permit reconstituirea (de exemplu prin tocare).

 •  

  Cum partajăm noi datele

   

  Partajăm numai datele personale după cum urmează şi, după caz, numai cu obligaţiile contractuale corespunzătoare:


  Partajarea cu companiile HP


  Putem să transferăm datele dumneavoastră personale către alte entităţi HP din Statele Unite şi din întreaga lume, pentru scopurile evidenţiate în această Declaraţie de confidenţialitate. Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt sigure şi datorită faptului că participăm la programele Reguli de confidenţialitate transfrontaliere APEC (Cross Border Privacy Rules - „CBPR”), Reguli corporative obligatorii („RCO”) şi Scut de confidenţialitate, entităţile HP sunt obligate prin contracte să se conformeze cerinţelor noastre de respectare a confidenţialităţii. Mai mult, directivele noastre privind confidenţialitatea sunt comunicate angajaţilor HP anual, ca parte a instructajului nostru obligatoriu pe tema Integrităţii la HP.


  Acolo unde nu se aplică programele de confidenţialitate internaţionale de mai sus, când sunteţi de acord să acceptaţi Declaraţia de confidenţialitate de la HP când înregistraţi un produs sau vă înregistraţi pentru un serviciu, când creaţi un cont sau când ne furnizaţi pe alte căi datele personale, sunteţi de acord să transferaţi datele personale prin reţeaua HP globală de entităţi.


  PARTAJAREA CU FURNIZORII DE SERVICII ŞI CU PARTENERII


  Angajăm furnizori de servicii sau Parteneri pentru a gestiona sau a asista în numele nostru anumite aspecte ale operaţiilor noastre de afaceri. Aceşti furnizori de servicii sau parteneri pot fi situaţi în Statele Unite sau în alte locuri de pe glob şi pot furniza servicii precum servicii de procesare a cărţilor de credit şi de gestionare a fraudelor, asistenţă pentru clienţi, activităţi de vânzare în numele nostru, onorarea comenzilor, livrarea produselor, personalizarea conţinutului, activităţi de publicitate şi de marketing (inclusiv publicitate digitală şi personalizată), servicii IT, furnizarea de servicii pentru e-mail, găzduire de date, ajutor în direct, colectarea şi gestionarea creanţelor sau asistenţă pentru site-urile web HP. Furnizorii noştri de servicii şi partenerii sunt obligaţi prin contract să protejeze orice date personale pe care le primesc de la noi şi li se interzice să utilizeze datele personale în alt scop decât efectuarea serviciilor în modul indicat de HP. De asemenea, luăm măsuri pentru a furniza protecţia adecvată pentru orice transfer de date personale, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum semnarea Clauzelor standard contractuale UE cu furnizorul de servicii sau cu partenerul, bazându-ne pe certificarea acestora privind Scutul de confidenţialitate, pe alte coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate ori pe angajamentele obligatorii şi aplicabile ale furnizorului de servicii. Dacă doriţi să primiţi mai multe informaţii despre măsurile de siguranţă corespunzătoare, contactaţi Biroul de confidenţialitate HP.


  PARTAJAREA ALTOR INFORMAŢII CU AGENŢII DE PUBLICITATE


  Putem, de asemenea, să transferăm informaţii despre dumneavoastră către partenerii de publicitate (inclusiv reţele de publicitate, companii furnizoare de publicitate şi alţi furnizori de servicii pe care aceştia îi pot utiliza), astfel încât aceştia să vă poată recunoaşte dispozitivele şi să vă livreze conţinut şi reclame în funcţie de domeniul de interes. Informaţiile pot include numele dumneavoastră, adresa poştală, adresa de e-mail, ID-ul dispozitivului sau un alt identificator în formă criptată. Furnizorii pot procesa informaţiile în formă indexată sau fără posibilitate de identificare. Aceşti furnizori pot colecta de la dumneavoastră informaţii suplimentare, cum ar fi adresa IP şi informaţii despre browser sau despre sistemul de operare şi pot combina informaţiile despre dumneavoastră cu informaţiile de la alte companii din cooperativele de partajare a datelor la care participăm şi noi.


  PARTAJAREA CU ALTE TERŢE PĂRŢI


  De asemenea, putem partaja datele dumneavoastră personale cu: (i) agenţiile de raportare a creditelor şi cu cele anti-fraudă; (ii) agenţiile de colectare a creanţelor (pentru datorii mari către noi); sau (iii) furnizorii de asigurări, dacă aţi cumpărat o poliţă de asigurare prin noi (de exemplu, servicii Care Pack). Dacă alegeţi să furnizaţi date personale către alte companii, acele date personale vor fi tratate în conformitate cu politica de confidenţialitate a acelor companii, care poate fi diferită de politicile şi practicile companiei HP.


  TRANZACŢII CORPORATIVE


  Pot apărea circumstanţe în care, din motive strategice sau din alte motive comerciale, HP decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze în alt fel activităţile. În astfel de tranzacţii, este posibil să dezvăluim sau să transferăm datele dumneavoastră personale către cumpărătorii potenţiali sau efectivi sau să primim date personale de la vânzători. Practica noastră este să cerem protecţie adecvată pentru datele dumneavoastră personale în aceste tipuri de tranzacţii.


  RESPECTAREA LEGISLAŢIEI


  Este posibil să partajăm datele dumneavoastră personale atunci când considerăm, cu bună credinţă, că avem obligaţia: (i) să răspundem la solicitările autorizate pentru informaţii din partea agenţiilor, autorităţilor de reglementare, tribunalelor şi a altor autorităţi publice de aplicare a legii, inclusiv pentru a îndeplini cerinţele de securitate naţională sau alte cerinţe în aplicarea legii; (ii) să ne conformăm unei legi, reglementări, citaţii sau unui ordin judiciar; (iii) să investigăm şi să sprijinim prevenirea ameninţărilor de securitate, a fraudei sau a unei alte activităţi infracţionale sau dăunătoare; (iv) să impunem şi să protejăm drepturile şi proprietăţile companiei HP sau ale filialelor sale; sau (v) să protejăm drepturile sau siguranţa personală pentru compania HP, angajaţii noştri şi terţele părţi în privinţa sau în utilizarea proprietăţii HP, atunci când este permis şi pe linia cerinţelor legislaţiei aplicabile.


  Examinaţi Matricea noastră de colectare şi utilizare a datelor, pentru referinţe rapide despre modul în care partajăm datele dumneavoastră şi cu cine.

 •  

  Cum utilizăm Instrumentele de colectare automată a datelor

   

  Utilizăm şi permitem unor anumite companii să utilizeze module cookie, captura fluxului de clicuri, pixeli, semnalizatoare web, formulare de colectare web şi alte tehnologii similare (denumite colectiv „Instrumente de colectare automată a datelor”) în Serviciile noastre HP. Facem acest lucru pentru a înţelege modul în care utilizaţi Serviciile HP; pentru a vă îmbunătăţi experienţa ca utilizator şi a vă oferi caracteristici şi conţinut personalizate; pentru a optimiza activităţile noastre de publicitate şi marketing; pentru a permite unor terţe companii de publicitate să ne asiste în furnizarea de reclame specifice domeniilor dumneavoastră de interes pe Internet.


  Puteţi găsi mai multe informaţii despre Instrumentele de colectare automată a datelor la: www.allaboutcookies.org.


  INSTRUMENTE ONLINE DE COLECTARE AUTOMATĂ A DATELOR


  Când vizitaţi orice site web HP, acesta poate stoca sau prelua informaţii despre browserul dumneavoastră, mai ales sub formă de cookie-uri, care sunt fişiere de text care conţin cantităţi mici de informaţii. Aceste informații ar putea fi despre dumneavoastră, despre preferinţele sau despre dispozitivul dumneavoastră şi sunt folosite mai ales pentru a face site-ul să funcţioneze aşa cum vă aşteptaţi. Informaţiile nu vă identifică direct de obicei, dar vă pot oferi o experienţă web mai personalizată.


  Compania HP utilizează Instrumente de colectare automată a datelor pentru următoarele motive:

  • Instrumente strict necesare: Acestea sunt necesare pentru ca site-ul web să funcţioneze şi nu pot fi dezactivate. Fără aceste instrumente, site-ul web sau serviciul pe care îl solicitaţi va fi imposibil de furnizat, deoarece noi nu putem activa conţinutul corespunzător pe baza tipului de dispozitiv pe care îl utilizaţi.

  • Instrumente de performanţe şi de analiză: Aceste instrumente colectează informaţii agregate, anonime, de tip statistic pentru a-i permite companiei HP să măsoare, să optimizeze şi să îmbunătăţească conţinutul, calitatea şi performanţa site-urilor web ale acesteia.

   Utilizăm Instrumente de colectare automată a datelor, proprii şi/sau de la terţi, pentru a vedea modul în care utilizaţi site-urile web şi serviciile de la noi, pentru a îmbunătăţi performanţele acestora şi pentru a le dezvolta în conformitate cu preferinţele clienţilor şi vizitatorilor noştri. De exemplu, Instrumentele de colectare automată a datelor pot fi utilizate pentru: a testa diverse modele şi pentru a ne asigura că menţinem un aspect şi un stil consecvent pe toate site-urile noastre web; a urmări şi a furniza analiza tendinţelor privind modul în care utilizatorii noştri interacţionează cu site-urile web şi comunicările noastre; a urmări erorile şi a măsura eficacitatea campaniilor noastre promoţionale. Utilizăm Adobe Analytics şi Google Analytics, rulate de Google Inc., de exemplu, pentru a urmări utilizarea şi activitatea pe site-urile web.

   Datele colectate vor fi în general agregate, pentru a furniza tendinţe şi tipare de utilizare pentru analiza afacerilor, pentru îmbunătăţirea site-urilor/platformelor şi pentru măsurători de performanţă. Instrumentele de colectare automată a datelor sau analiza rezultată pot fi partajate şi cu partenerii noştri de afaceri. Tipurile de informaţii pe care le colectăm cuprind: câţi vizitatori accesează site-urile noastre web, câţi clienţi se conectează, când au făcut vizita, cât timp şi în ce zone din site-urile web şi serviciile noastre, dar în general acestea nu sunt utilizate pentru a vă identifica în mod individual. De asemenea, putem să primim informaţii similare despre vizitatorii site-urilor web ale partenerilor noştri.

  • Instrumente de personalizare: Aceste instrumente ne permit să memorăm opţiunile pe care le faceţi pe site-urile noastre web (cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflaţi) şi să vă oferim caracteristici îmbunătăţite, mai personalizate. De asemenea, aceste instrumente pot fi utilizate pentru a memora opţiunile pe care le-aţi făcut pentru dimensiunea textului, pentru fonturi şi pentru alte componente din paginile web pe care le puteţi particulariza. Acestea mai pot fi utilizate şi pentru a furniza servicii pe care le-aţi cerut, cum ar fi urmărirea unui videoclip sau comentarea pe un blog. Informaţiile colectate pot fi făcute anonime şi ele nu pot urmări activitatea dumneavoastră de navigare pe alte site-uri web.

   Mai utilizăm Instrumentele de colectare automată a datelor şi pentru a schimba modul în care se comportă sau arată site-urile noastre web, pentru a vă personaliza experienţa pe baza informaţiilor pe care le deducem din comportamentul pe care îl aveţi pe site-urile noastre web sau a informaţiilor pe care le ştim deja despre dumneavoastră deoarece, de exemplu, sunteţi un client înregistrat. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru a adapta serviciile pe care le primiţi din partea noastră sau conţinutul, aspectul şi stilul oferite dumneavoastră în cadrul sesiunilor ulterioare pe site-urile noastre web. De exemplu, dacă personalizaţi pagini web sau vă înregistraţi pentru produse sau servicii, Instrumentele de colectare automată a datelor ajută serverul paginii noastre web să regăsească informaţiile dumneavoastră specifice. La următoarea dumneavoastră vizită pe site-urile noastre web, informaţiile furnizate anterior pot fi regăsite, astfel că puteţi cu uşurinţă să utilizaţi acele caracteristici ale site-ului web pentru care aţi optat anterior. Dacă utilizaţi mai mult de un dispozitiv sau un computer în mod regulat, putem lega împreună Instrumentele de colectare automată a datelor, astfel încât să primiţi în continuare o experienţă online personalizată. De asemenea, putem personaliza informaţiile pe care le vedeţi, pe baza a ceea ce ştim deja despre dumneavoastră, astfel că veţi pierde mai puţin timp căutând anumite lucruri. Prin utilizarea Instrumentelor de colectarea automată a datelor, fiecare vizitator al site-ului nostru poate avea o experienţă web unică pentru el.

  • Instrumente de orientare: Aceste instrumente sunt setate de HP şi de alţi terţi (cum ar fi anumiţi parteneri de vânzări cu amănuntul şi de publicitate) şi sunt utilizate pentru a construi un profil, în vederea livrării de publicitate orientată atât pe site-urile web HP, cât şi în afara acestora, care este mai relevantă şi mai utilă pentru dumneavoastră. Acestea pot reflecta date demografice sau alte date care au anulată posibilitatea de identificare, legate de datele pe care ni le-aţi remis în mod voluntar (de exemplu, adresa dumneavoastră de e-mail).

   De asemenea, acestea ne permit să colectăm date referitoare la site-ul şi pagina HP pe care le-aţi vizitat şi la activităţile dumneavoastră de pe site-ul HP. De exemplu, dacă aţi vizitat una dintre paginile noastre cu produse, prin utilizarea cookie-urilor, noi putem să vă reorientăm pe site-urile partenerilor cu oferte şi promoţii suplimentare, pentru o anumită perioadă de timp.

   Puteţi afla mai multe despre unii dintre partenerii noştri de publicitate în funcţie de domeniul de interes, vizitând aceste site-uri web:

   Reţineţi că adresele de mai sus nu constituie o listă exhaustivă, iar lista poate fi actualizată de noi din timp în timp.

   Dacă sunteţi un utilizator înregistrat, informaţiile colectate de pe site-urile noastre web nu sunt anonime şi putem să utilizăm aceste informaţii împreună cu alte informaţii pe care le ştim sau pe care le deducem despre dumneavoastră, inclusiv preferinţele dumneavoastră, pentru a adapta conţinutul, serviciile, publicitatea şi ofertele pentru dumneavoastră.

  Instrumentele de colectare automată a datelor care sunt Strict necesare sau utilizate pentru Performanţe şi analiză sau Personalizare sunt setate astfel încât să expire după 364 de zile. Instrumentele de colectare automată a datelor utilizate pentru orientare sunt setate astfel încât să expire după 90 de zile de la ultima dumneavoastră vizită.


  Când partajaţi informaţii utilizând un buton de partajare pe mediile sociale de pe site-urile web HP, reţeaua socială va înregistra faptul că aţi făcut acest lucru. Aceste informaţii pot fi legate la activităţi de orientare/publicitate. Tipurile de instrumente utilizate de aceşti terţi şi modurile în care aceştia utilizează informaţiile generate de acestea vor fi guvernate de politicile de confidenţialitate ale acelor companii.

  ALTE INSTRUMENTE DE COLECTARE AUTOMATĂ A DATELOR

  Putem să utilizăm Instrumente de colectare automată a datelor precum semnalizatoare web, care sunt în mod obişnuit o imagine grafică transparentă (de obicei de 1 pixel x 1 pixel), pentru a compila informaţiile despre interacţiunea dumneavoastră cu comunicările prin e-mail sau prin alte mijloace. Un semnalizator web poate fi încorporat în comunicările pe bază de abonament sau de marketing HP pentru a determina dacă mesajele noastre au fost deschise sau s-a acţionat asupra acestora şi dacă instrumentele noastre de mesagerie funcţionează corect.

 •  

  Alegerea preferinţelor dumneavoastră de confidenţialitate

   

  Puteţi să selectaţi sau să modificaţi opţiunile referitoare la Instrumentele de colectare automată a datelor, precum şi la primirea unor comunicări de ordin general sau pe bază de abonament, la punctul de colectare a datelor sau utilizând alte metode, care sunt descrise în secţiunile care urmează. Aceste opţiuni nu se aplică la comunicările care sunt în primul rând pentru administrarea finalizării comenzilor, pentru contracte, asistenţă, avertizări referitoare la siguranţa produselor, actualizări pentru drivere sau alte notificări administrative şi tranzacţionale, acolo unde în esenţă scopul principal al acestor comunicări nu este cel de promovare.


  COMUNICĂRI DE MARKETING ŞI PE BAZĂ DE ABONAMENT


  Comunicările de marketing HP furnizează informaţii despre produse, servicii şi/sau asistenţă şi puteţi să selectaţi modul în care sunt livrate aceste comunicări – de exemplu, prin poştă, e-mail, telefon, fax sau dispozitiv mobil. Comunicările de marketing pot include informaţii despre produse sau servicii noi, oferte speciale, conţinut personalizat, publicitate orientată sau invitaţii de a participa la cercetarea pieţei sau la sondaje privind conformitatea. Comunicările pe bază de abonament cuprind buletine informative prin e-mail, actualizări de software etc., care pot fi solicitate în mod expres de către dumneavoastră sau pe care aţi consimţit să le primiţi.


  Puteţi anula opţiunea pentru primirea acestor comunicări de ordin general, utilizând una dintre următoarele metode:


  • Selectaţi linkul „Anulare opţiune” sau „Încetare abonament” din e-mail sau urmaţi instrucţiunile incluse în toate comunicările prin e-mail livrate pe bază de abonament.
  • Pentru anularea abonamentului la mesaje livrate către dispozitivele mobile, răspundeţi la mesaj prin cuvintele „STOP” sau „END”.
  • Contactaţi funcţionarul nostru care se ocupă de protecţia datelor, prin intermediul Biroului de confidenţialitate HP. Nu uitaţi să furnizaţi numele, informaţiile de contact şi anumite informaţii relevante despre abonamentele HP sau despre materialele de marketing pe care nu mai doriţi să le primiţi.

  RECLAME ŞI OFERTE HP PE SITE-URI WEB ALE UNOR TERŢE PĂRŢI


  HP are contracte cu furnizorii de servicii, pentru a plasa reclame pe site-urile web deţinute de terţe părţi. Uneori acest lucru poate fi realizat prin partajarea unor date personale, aşa cum s-a descris în secţiunea despre Module cookie pentru publicitate la terţe părţi şi Module cookie pentru mediile sociale.


  În plus, utilizăm şi putem permite reţelelor de anunţuri şi altor terţi să utilizeze cookie-uri şi alte instrumente automate de colectare a datelor pentru a determina modul în care interacţionaţi cu site-urile, comunicaţiile şi serviciile noastre şi site-urile Web partenere selectate şi pentru a vă identifica interesele, Creaţi profiluri şi segmente de interes pentru a oferi publicitate care este cel mai relevant şi util pentru tine. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi utilizează HP instrumente automate de colectare a datelor.


  INSTRUMENTE DE COLECTARE AUTOMATĂ A DATELOR – ONLINE

  Când vizitaţi site-uri HP, aveţi opţiunea de a accepta sau de a stabili ce cookie-uri ne permiteţi să punem pe browserul dumneavoastră prin Centrul nostru de preferinţe de confidenţialitate. Puteţi să modificaţi aceste setări oricând, vizitând Setări cookie.

  Setări cookie


  Dacă nu doriţi să permiteţi niciun modul cookie, consultaţi setările browserului. Reţineţi că prin dezactivarea anumitor categorii de module cookie, este posibil să fiţi împiedicat să accesaţi unele caracteristici de pe site-urile noastre sau ca un anumit conţinut sau funcţionalitate să nu vă fie disponibile. Anumite browsere vă permit să navigaţi pe site-urile web într-un mod incognito sau privat. După ce s-a închis o sesiune de browser, în mod obişnuit, toate cookie-urile colectate în timpul sesiunii sunt distruse automat.


  Pentru a anula opţiunea de a fi urmărit prin Google Analytics pe site-urile noastre web, vizitaţi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Chiar dacă anulaţi opţiunea de Urmărire şi orientare după performanţe şi analize, este posibil să vedeţi în continuare reclame nepersonalizate de la HP prin intermediul partenerilor noştri. De exemplu, să presupunem că vizitaţi un site web care conţine comparaţii ale caracteristicilor computerelor personale. Pe baza interesului dumneavoastră, partenerii noştri vă pot furniza reclame cu produse HP.


  Dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană şi doriţi să anulaţi opţiunea pentru modulele cookie de la terţi care se referă la reclame bazate pe domeniul de interes, accesaţi www.youronlinechoices.eu.


  În Statele Unite şi Canada, respectăm standardele din domeniu (Digital Advertising Alliance) referitoare la publicitatea bazată pe domeniul de interes. Pentru a afla mai multe despre opţiunile de publicitate, dacă sunteţi în Statele Unite, faceţi clic aici, iar dacă sunteţi în Canada, faceţi clic aici. În Statele Unite, Network Advertising Initiative oferă şi o modalitate de a retrage consimţământul pentru un număr de module cookie pentru publicitate. Vizitaţi www.networkadvertising.org pentru a afla mai multe. Reţineţi că retragerea consimţământului nu înseamnă că nu veţi mai primi niciodată reclame online. Înseamnă doar că acea companie sau companiile pentru care aţi retras consimţământul nu vă vor mai livra reclame bazate pe preferinţele dumneavoastră web şi pe tiparele dumneavoastră de utilizare.


  Unele browsere web mai noi încorporează caracteristicile „Fără urmărire”. În prezent, nu există niciun standard în domeniu pentru tratarea solicitărilor „Fără urmărire”, de aceea, în acest moment este posibil ca site-urile noastre să nu răspundă la solicitările „Fără urmărire” sau la anteturile din aceste browsere.


  INSTRUMENTE DE COLECTARE AUTOMATĂ A DATELOR – COMUNICĂRI HP

  Puteţi să dezactivaţi instrumentele de colectarea automată a datelor, precum semnalizatoarele web din mesajele de e-mail, nedescărcând imaginile conţinute în mesajele pe care le primiţi (această caracteristică diferă în funcţie de software-ul de e-mail utilizat pe computerul personal). Totuşi, această procedură nu duce întotdeauna la dezactivarea Instrumentelor de colectare automată a datelor din mesajul de e-mail, din cauza capacităţilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, consultaţi informaţiile oferite de software-ul de e-mail sau de furnizorul de servicii.

 •  

  Exercitarea drepturilor dumneavoastră şi modul în care ne puteţi contacta

   

  Aveţi dreptul de a ne cere o copie a datelor personale pe care ni le-aţi furnizat sau pe care le menţinem despre dumneavoastră şi de a solicita o explicaţie privind modul de procesare. În plus, aveţi dreptul să vă retrageţi orice consimţământ acordat anterior sau să solicitaţi corectarea, modificarea, restrângerea, anonimizarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale; şi să obţineţi datele personale pe care le furnizaţi cu consimţământul dumneavoastră sau în conexiune cu un contract într-un format structurat, care poate fi citit pe aparat şi să ne cereţi să transferăm aceste date unui alt controlor de date.


  De asemenea, aveţi dreptul de a obiecta împotriva procesării datelor personale în anumite circumstanţe, în special când utilizăm datele dumneavoastră pentru marketing direct sau pentru a crea un profil de marketing. Consultaţi Alegerea preferinţelor dumneavoastră de confidenţialitate pentru instrucţiuni despre cum să vă exercitaţi drepturile în ceea ce priveşte marketingul.


  În anumite cazuri, aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră va dezvălui date personale despre o altă persoană sau dacă ne cereţi să ştergem informaţii pe care suntem obligaţi prin lege să le păstrăm sau avem interese legitime riguroase de a le păstra.


  Pentru a vă exercita drepturile sau dacă aveţi întrebări sau nedumeriri în legătură cu Declaraţia noastră de confidenţialitate, cu colectarea şi utilizarea datelor dumneavoastră sau cu o posibilă încălcare a legislaţiei locale privind confidenţialitatea, puteţi să contactaţi Şeful responsabil cu confidenţialitatea şi protecţia datelor de la HP sau să ne scrieţi la adresa corespunzătoare de mai jos:


  UE
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXIC
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ÎN RESTUL LUMII
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  SUA


  Toate comunicările vor fi considerate confidenţiale şi tratate ca atare. La primirea comunicării, reprezentantul nostru vă va contacta într-un interval de timp rezonabil pentru a răspunde la întrebările şi nedumeririle dumneavoastră. Ţelul nostru este să ne asigurăm că nedumeririle dumneavoastră sunt rezolvate într-un mod adecvat şi la timp.


  Dacă nu putem să rezolvăm nedumeririle dumneavoastră, aveţi dreptul de a contacta o autoritate de supraveghere privind confidenţialitatea datelor din ţara/regiunea în care locuiţi sau în care lucraţi sau acolo unde consideraţi că regulile de protecţie a datelor au fost încălcate sau să cereţi un remediu prin intermediul tribunalelor. Pentru întrebări, nedumeriri sau plângeri în legătură cu participarea noastră la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, regulile APEC CBPR sau aplicarea regulilor RCO de la HP, vă rugăm să citiţi despre Transferuri internaţionale de date.

 •  

  Modificări la Declaraţia noastră de confidenţialitate

   

  În cazul în care vom modifica Declaraţia noastră de confidenţialitate, vom posta aici declaraţia revizuită, cu data actualizată a revizuirii. Dacă efectuăm modificări semnificative la Declaraţia noastră de confidenţialitate, care schimbă în mod esenţial practicile noastre referitoare la confidenţialitate, vă putem anunţa şi prin alte mijloace, cum ar fi trimiterea unui mesaj de e-mail sau postarea unui anunţ pe site-ul web al corporaţiei noastre şi/sau pe paginile mediilor sociale, înainte ca modificările să intre în vigoare. Această Declaraţie de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată în 25 mai 2018. Această politică intră în vigoare în 30 de zile după publicare, cu excepţia cazului în care vi se prezintă Declaraţia de confidenţialitate HP înainte de acea dată, caz în care această Declaraţie de confidenţialitate intră în vigoare de la data anterioară.


  Data publicării: 25 Mai 2018.

Linkuri referitoare la Confidenţialitate :