Soluţii software pentru imprimante – Securitatea datelor