OMEN laptop računari

OMEN laptop računari

1. Vrhunac ponude za model od 17 inča predstavlja NVIDIA® GeForce® GTX™ 1070. Vrhunac ponude za model od 15 inča predstavlja NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060.

2. Višejezgarni procesor je projektovan da poboljša performanse određenih softverskih proizvoda. Neće obavezno svi klijenti ili softverske aplikacije imati koristi od ove tehnologije. Performanse i frekvencija procesora razlikovaće se u zavisnosti od opterećenja aplikacija i hardverskih i softverskih konfiguracija. Numerisanje korporacije Intel nije mera boljih performansi.

3. Na osnovu internog testiranja kompanije HP pomoću softvera za merenje performansi CrystalDiskMark. Performanse su sekvencijalno brže (samo za čitanje) u poređenju sa standardnim čvrstim diskom od 5.400 o/min.

4. Za čvrste diskove, GB = 1 milijarda bajtova. Stvarni kapacitet formatiranog diska je manji. Do 35 GB na sistemskom disku rezervisano je za softver za oporavak sistema.

5. Količina memorije se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije.

6. Težina se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije.

7. Za prikaz pune 4K slike potreban je 4K sadržaj. Za prikaz pune HD slike potreban je sadržaj pune visoke definicije.

8. Sve specifikacije performansi predstavljaju tipične specifikacije koje su naveli proizvođači HP komponenti; stvarne performanse mogu da budu bolje ili lošije.

9. Potrebni su pristupna tačka za bežično povezivanje i internet. Dostupnost javnih pristupnih tačaka za bežično povezivanje je ograničena. Specifikacije za 802.11ac WLAN predstavljaju radnu verziju specifikacija i nisu konačne. Ako se konačne specifikacije razlikuju od radne verzije specifikacija, to može da utiče na mogućnost prenosivog računara da komunicira sa drugim 802.11ac WLAN uređajima.

10. USB Type-C sertifikovan za Thunderbolt 3 dostupan je na 15-inčnim modelima OMEN laptop računara koji su konfigurisani sa karticom NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060

11. USB Type-C sertifikovan za Thunderbolt 3 dostupan je na 17-inčnim modelima OMEN laptop računara koji su konfigurisani sa grafičkim karticama NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060, NVIDIA® GeForce® GTX™ 1070 i AMD Radeon™ RX580

12. Prikazan je sistem hlađenja kartice NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060. Stvarni sistem hlađenja razlikuje se u zavisnosti od konfiguracije.


Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel logotip, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logotip Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi i Xeon Inside predstavljaju zaštitne znake korporacije Intel u SAD i/ili drugim zemljama.

Informacije o DTS patentima potražite na adresi http://patents.dts.com Ikona za spoljašnju vezu. Proizvedeno pod licencom preduzeća DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno predstavljaju registrovane žigove, a HEADPHONE:X i DTS HEADPHONE:X logotipi predstavljaju žigove kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.

Sva prava zadržana.

NVIDIA, GeForce, Surround i NVIDIA logotip su zaštitni znaci i/ili registrovani zaštitni znaci korporacije NVIDIA u SAD i drugim zemljama.

DisplayPort™ i DisplayPort™ logotip su zaštitni znaci u vlasništvu organizacije Video Electronics Standards Association (VESA®) u SAD i u drugim zemljama.

USB Type-C™ i USB-C™ jesu zaštitni znaci organizacije USB Implementers Forum.