PRONAĐITE KOMPATIBILNE KERTRIDŽE ZA SVOJ HP ŠTAMPAČ

Skeniranje za zaštitu od falsifikovanog mastila Skeniranje za zaštitu od falsifikovanog mastila
Zaštitite se od falsifikata.
 
Recikliranje na Haitiju Recikliranje na Haitiju
Saznajte kako HP dizajnira kertridže vodeći računa o okruženju.

1. Mastilo zasnovano na studiji organizacije Buyers Laboratory Inc. iz jula 2017. po porudžbini kompanije HP za poređenje originalnih HP kertridža s mastilom (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) sa 21 brendom dopunjenih i prerađenih kertridža s mastilom koje nije proizveo HP koji se prodaju na tržištima u EMEA. Detalji: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf (pdf-download PDF 4,5 MB). Toner zasnovan na 2014 SpencerLab studiji pouzdanosti boja koju je HP poručio za kertridže koji se prodaju u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, CE400A/X, CE401A, 02A, 03A; spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf (pdf-download PDF 2.46 MB) i studiji crno-belih kertridža za HP 83A, 80A; spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf (pdf-download PDF 2.65 MB)


2. Dostupnost programa HP Planet Partners nije svuda ista. Detalje potražite na lokaciji www.hp.com/recycle. Informacije o recikliranim materijalima u kertridžima potražite na lokaciji www.hp.com/go/recycledcontent.