Serija HP Deskjet Ink Advantage 3700 štampača

$$list_links_tagline$$

Predstavljamo najmanji "sve u jednom" štampač na svetu

Kompaktan i bežičan, ovaj pristupačni štampač je dizajniran da se uklopi u vaš prostor i život.

Nove inovacije
MOĆ ŠTAMPAČA NA DLANU VAŠE RUKE
Štampajte fotografije sa društvenih mreža, skenirajte u pokretu, lako poručite mastilo i za tren oka sve podesite uz aplikaciju HP Smart.
   
Već u prodaji
 

© 2016 HP Development Company, L.P. Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP proizvode i usluge određene su u izjavama o izričitoj garanciji koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne može se tumačiti kao dodatna garancija. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške odnosno omaške u ovom dokumentu.


Najmanje zauzeće površine u toj klasi na svetu u poređenju samo sa dimenzijama većine višenamenskih inkjet štampača na svetu cene ispod 250 USD; HP interno istraživanje o objavljenim specifikacijama proizvođača štampača 1. jula 2018. i studija Keypoint Intelligence – Buyers Lab iz jula 2018. koju je poručio HP. Tržišni udeo na osnovu izveštaja IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Izmerene dimenzije za seriju štampača HP DeskJet 3700 iznose 403 mm x 177 mm x 141 mm (Š x D x V), a zapremina je 10.057.671 kubnih milimetara. Detalje potražite na adresama http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims ili http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.


Najlakši način za štampanje s vašeg smartfona ili tableta. Opšti uslovi za mobilno štampanje: Za lokalno štampanje mobilni uređaj i štampač moraju da budu na istoj bežičnoj mreži ili da imaju direktnu bežičnu vezu. Daljinsko štampanje zahteva internet vezu sa HP štampačem koji je povezan sa mrežom. Za detalje o načinu štampanja, kao i da li je potrebno imati aplikaciju, pogledajte hp.com/go/mobileprinting.


Kertridži s niskom cenom: U poređenju sa štampanjem sa drugim HP Deskjet kertridžima sa mastilom. Na osnovu poređenja HP objavljene dobiti po stranici od HP 302 / HP 123 u odnosu na HP 652 originalne kertridže i preporučenu maloprodajnu cenu. Stvarne cene se mogu razlikovati. Stvarne dobiti se razlikuju na osnovu korišćenog štampača, odštampanih slika i drugih činilaca. Više informacija potražite na adresi hp.com/go/learnaboutsupplies. Rezultati za druge kertridže će se razlikovati


Štampajte fotografije živopisnih boja i svakodnevne dokumente uz povoljne, originalne HP kertridže sa mastilom. Najlakši način štampanja: U poređenju sa većinom inkjet višefunkcijskih štampača jeftinijih od 399 EUR namenjenih korisnicima/kućnim kancelarijama od 3. kvartala 2015. na osnovu udela na tržištu koji prijavljuje IDC. Za podešavanje štampača neophodno je preuzimanje aplikacije. Možda će biti potrebna registracija za HP ePrint nalog. Bežične funkcije je moguće koristiti samo uz uređaje s frekvencijom od 2,4 GHz. Više detalja potražite na adresi www.hp.com/go/mobileprinting.


Najlakši način štampanja sa pametnog telefona ili tableta: U poređenju sa većinom inkjet višefunkcijskih štampača za korisnike/kućne kancelarije jeftinijih od 399 EUR od novembra 2014. na osnovu udela na tržištu koji prijavljuje IDC od 3. kvartala 2014. i tipičnog vremena potrebnog za podešavanje i/ili prisustvo unapred učitane dodatne komponente. Preuzimanje aplikacije je neophodno za podešavanje štampača. Lokalno štampanje zahteva da mobilni uređaj i štampač budu na istoj mreži ili da postoji direktna bežična veza sa štampačem. Bežične performanse zavise od fizičkog okruženja i udaljenosti od pristupne tačke. Bežične funkcije je moguće koristiti samo uz uređaje s frekvencijom od 2,4 GHz. Daljinsko štampanje zahteva internet vezu sa HP štampačem koji je povezan sa mrežom. Možda će biti neophodni i aplikacija ili softver, kao i registracija za HP ePrint nalog. Upotreba bežične veze širokog propusnog opsega zahteva i posebano ugovor za uslugu za mobilne uređaje. Obratite se dobavljaču usluga da biste saznali detalje o pokrivenosti i dostupnosti u vašoj oblasti. Više detalja potražite na adresi www.hp.com/go/mobileprinting” (Izvor: HP prodavnica)


MOOBE: Zahteva preuzimanje aplikacije All-in-One Printer Remote. Kompletnu listu podržanih operativnih sistema i štampača potražite na http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.


Wi-Fi Direct štampanje: Mobilni uređaj mora da bude povezan direktno sa Wi-Fi Direct® signalom AiO uređaja ili štampača koji podržava Wi-Fi Direct pre štampanja. Više detalja na adresi hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® je registrovani zaštitni znak Wi-Fi Alliance®


Aplikacija HP All-in-One Printer Remote: Kontrolisane funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema mobilnog uređaja. Kompletnu listu podržanih operativnih sistema i detalja potražite na http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.


Opšte štampanje s mobilnih uređaja, štampanje s mobilnih uređaja u operativnom sistemu i štampanje s mnoštva mobilnih uređaja: Detalje o zahtevima lokalnog štampanja potražite na hp.com/go/mobileprinting.


Aplikacija HP All-in-One Printer Remote: Kontrolisane funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema mobilnog uređaja. Kompletnu listu podržanih operativnih sistema i detalja potražite na http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Opšte štampanje s mobilnih uređaja, štampanje s mobilnih uređaja u operativnom sistemu i štampanje s mnoštva mobilnih uređaja: Detalje o zahtevima lokalnog štampanja potražite na hp.com/go/mobileprinting.


Zahteva preuzimanje aplikacije All-in-One Printer Remote. Kompletnu listu podržanih operativnih sistema i štampača potražite na http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640?openCLC=true. Kontrolisane funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema mobilnog uređaja. Kompletnu listu podržanih operativnih sistema i detalja potražite na http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640


Fotografija u boji je samo u svrhe ilustracije – štampanje bez ivica nije dostupno za štampač.


AirPrint je zaštitni znak kompanije Apple Inc.