Predstavljamo HP Smart Tank štampače

Vrhunska sloboda štampanja

Predstavljamo HP Smart Tank štampače

Vrhunska sloboda štampanja

Istražite funkcije nove HP Smart Tank serije.

Štampanje velike količine sadržaja u boji pri izuzetno niskoj ceni po stranici, uz #1 proizvođača štampača u svetu.1

POGLEDAJTE VIDEO

Izaberite odgovarajući HP Smart Tank štampač za svoje preduzeće.

1. Na osnovu proizvoda Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® preduzeća IDC, 4. kvartal 2018. za isporuke svih uređaja za štampanje (inkjet štampača, laserskih štampača, kopir-aparata i višefunkcionalnih uređaja, uključujući proizvodne jedinice).

2. Na osnovu korišćenja do 200 stranica mesečno. Stvarni broj odštampanih stranica znatno se razlikuje u zavisnosti od sadržaja odštampanih stranica i drugih faktora. Prosek zasnovan na standardu ISO/IEC 24711 ili HP metodologiji testiranja i neprekidnom štampanju. Određeni deo mastila iz uključenih bočica koristi se za pokretanje štampača. Detalje potražite na lokaciji www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Prosek za crnu i složenu boju po bočici (cijan/magenta/žuta) Svaka od dve uključene 32XL (EMEA DM) GT53XL (LAR) bočice sa crnom bojom štampa po najviše 6000 probnih stranica. Rezultati su zasnovani na HP metodologiji i neprekidnom štampanju ISO/IEC 24712 probnih stranica. Nije zasnovano na ISO/IEC 24711 procesu testiranja. Za štampanje 8000 probnih stranica u boji može da bude potrebna dodatna bočica sa crnim mastilom. Stvarni broj odštampanih stranica razlikuje se u zavisnosti od sadržaja odštampanih stranica i drugih faktora. Određeni deo mastila iz uključenih bočica koristi se za pokretanje štampača. Dodatne informacije o dopuni i broju odštampanih stranica potražite na lokaciji: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Najbolji kvalitet štampanja na običnom papiru i foto-papiru u klasi pomoću mastila proizvođača originalne opreme u poređenju sa većinom vodećih platformi CISS rezervoara za mastilo koje ne proizvodi HP, već drugi proizvođači originalne opreme sa cenom < 449,99 USD. Udeo na tržištu koji navodi Hardcopy Peripherals Tracker za 1. kvartal 2019, izdanje za 1. kvartal 2019. Rezultati testova trebalo bi da budu slični za istu platformu sa različitim brojevima modela koji koriste istu formulu mastila proizvođača originalne opreme. HP Smart Tank štampači brendirani su i kao HP Smart Tank Plus u nekim regionima. Detalji u praktičnom laboratorijskom izveštaju iz maja 2019. organizacije Keypoint Intelligence – Buyers Lab pomoću mastila proizvođača originalne opreme. Pogledajte lokaciju https://www.keypointintelligence.com (19,5 MB).

5. Isključuje prvi skup ISO probnih stranica. Detalje potražite na lokaciji hp.com/go/printerclaims.

6. Neophodno je preuzeti aplikaciju HP Smart. Detalje o lokalnim zahtevima za štampanje potražite na lokaciji hp.com/go/mobileprinting.

7. Bežične aktivnosti su kompatibilne samo sa aktivnostima na 2,4 GHz i 5,0 GHz. Saznajte više na lokaciji hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovani žig organizacije Wi-Fi Alliance®. Podržava 5,0 GHz i 2,4 GHz uz upotrebu do 12 kanala koji se ne preklapaju, u odnosu na samo 3 kanala koji se ne preklapaju samo za 2,4 GHz. Podržava opseg od 5,0 GHz (do 150 mb/s) u odnosu na opseg od 2,4 GHz (do 72,2 mb/s).