HP izjava o privatnosti

 •  

  Naši principi privatnosti

   

  Imamo program zasnovan na odgovornosti i posvećeni smo sledećim principima koji se zasnivaju na međunarodno priznatim okvirima i principima zaštite privatnosti i podataka:

 •  

  Prenos podataka među državama

   

  Moguće je da će sve informacije koje navedete biti prenete HP entitetima širom sveta ili će im oni pristupiti u skladu sa ovom izjavom o privatnosti i na osnovu sledećih međunarodnih programa privatnosti.


  ŠTIT PRIVATNOSTI IZMEĐU EU I SAD

  HP se slaže sa radnim okvirom štita privatnosti između EU i SAD koji je postavilo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih informacija iz zemalja članice Evropske unije. HP potvrđuje da se pridržava principa štita privatnosti kada su u pitanju principi obaveštavanja, izbor, odgovornost za dalji prenos, bezbednost, integritet podataka i ograničenje svrhe, pristup i resursi, sprovođenje i odgovornost. Ukoliko se javi neusaglašenost između smernica u ovim smernicama za privatnost i principa štita privatnosti, principi štita privatnosti će biti merodavni. Da biste saznali više o programu Štit privatnosti i da biste prikazali našu stranicu certifikacije, posetite lokaciju www.privacyshield.govlokacija koja nije HP-ova.


  U saglasnosti sa principima Štita privatnosti između EU i SAD, HP se obavezuje da će rešavati žalbe u vezi sa privatnošću i prikupljanjem ili korišćenjem vaših ličnih informacija. Pojedinci iz Evropske unije sa upitima ili žalbama u vezi sa ovim smernicama za privatnost prvo bi trebalo da se obrate na HP PRIVACY OFFICE


  Kompanija HP se dodatno obavezala da prosleđuje nerešene žalbe u vezi sa privatnošću u okviru principa Štita privatnosti između EU i SAD kompaniji BBB EU PRIVACY SHIELD, neprofitnom dobavljaču za alternativno rešavanje sporova koji se nalazi u Sjedinjenim Državama i kojim upravlja Biro za bolje poslovanje. Ako potvrdu o žalbi ne dobijete na vreme ili vaša žalba nije rešena na zadovoljavajući način, posetite lokaciju www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/lokacija koja nije HP-ova za više informacija i za ulaganje žalbe.


  Ako vaša žalba ne bude rešena putem gorepomenutih kanala, u određenim okolnostima moći ćete da pokrenete arbitražu pred odborom štita privatnosti.


  HP podleže nadležnostima istrage i sprovođenja Federalne trgovinske komisije SAD ili bilo kog drugog ovlašćenog zakonskog tela u SAD.

  *Određene HP kompanije sa sedištem u SAD koje učestvuju u Štitu privatnosti između EU i SAD obuhvataju: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLinelokacija koja nije HP-ova


  OBAVEZUJUĆA KORPORATIVNA PRAVILA

  HP obavezujuća korporativna pravila („BCR“) obezbeđuju da će lični podaci preneti iz Evropskog ekonomskog prostora („EEA“) biti adekvatno zaštićeni prilikom obrade od strane bilo kojeg HP globalnog entiteta. HP prenosi lične podatke iz EU u skladu sa sledećim odobrenim BCR pravilima.

  • HP BCR za kontrolora („BCR-C“) – odobren od strane većine regulatora za zaštitu podataka u EEA i Švajcarskoj, na snazi od 2011. HP BCR-C obuhvata prenose ličnih podataka o postojećim i budućim HP korisnicima iz kategorije potrošača, kao i o HP zaposlenima i kandidatima za zaposlenje. Više informacija o našim BCR-C pravilima možete naći ovde (na engleskom).
  • HP BCR za obrađivača (“BCR-P”) – odobren od strane većine regulatora za zaštitu podataka u EEA-u i Švajcarskoj, na snazi od 2018. HP BCR-P dostupan je velikim poslovnim korisnicima kompanije HP radi olakšavanja prenosa njihovih ličnih podatka iz EEA-a. Više informacija o našim BCR-P pravilima možete naći ovde (na engleskom).
  APEC PREKOGRANIČNA PRAVILA ZA PRIVATNOST

  Prakse privatnosti kompanije HP opisane u ovoj izjavi usaglašene su sa APEC prekograničnim sistemom pravila za privatnost („CBPR“), uključujući transparentnost, odgovornost i izbor u vezi sa prikupljanjem i upotrebom ličnih informacija. CBPR certifikacija ne obuhvata informacije koje se mogu prikupiti putem softvera koji se može preuzeti na platformama nezavisnih proizvođača.

  Ako imate nerazrešeno pitanje o privatnosti ili upotrebi podataka u vezi sa HP APEC certifikacijom, na koje nismo odgovorili na zadovoljavajući način, kontaktirajte TRUSTArc (besplatno).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Kako koristimo podatke

   

  Prikupljamo i koristimo lične podatke radi upravljanja vašim odnosom s kompanijom HP i pružanja kvalitetnije usluge putem personalizacije i poboljšanja vašeg doživljaja korišćenja HP usluga. Primeri načina na koje koristimo vaše podatke obuhvataju sledeće:


  KORISNIČKO ISKUSTVO

  Pružanje besprekornog korisničkog iskustva održavanjem tačnih podataka za kontakt i o registraciji, pružanje sveobuhvatne korisničke podrške, pružanje proizvoda, usluga, pretplata i funkcija koje vam mogu biti zanimljive i omogućavanje učešća u takmičenjima i anketama. Takođe koristimo vaše podatke radi pružanja prilagođenog iskustva, personalizovanja HP usluga i komunikacija koje dobijete i kreiranja preporuka na osnovu vašeg korišćenja HP usluga.


  PODRŠKA ZA TRANSAKCIJE

  Pomažemo vam u dovršavanju transakcija i poručivanja naših proizvoda i usluga, administriranju vašeg naloga, obradi plaćanja, organizovanju pošiljki i isporuka i omogućavanju popravki i povraćaja.


  PODRŠKA ZA PROIZVODE I POBOLJŠANJA PROIZVODA

  Poboljšavamo performanse i rad naših proizvoda, rešenja, usluga i podrške, uključujući podršku garancije i blagovremena ažuriranja firmvera i softvera i obaveštenja radi obezbeđivanja neprekidnog rada uređaja ili usluge. Više informacija potražite u odeljku o Podacima koji se automatski prikupljaju o načinu vašeg korišćenja HP usluga.


  ADMINISTRATIVNA KOMUNIKACIJA

  Komunikacija sa vama o HP uslugama. Primeri administrativne komunikacije mogu da obuhvataju odgovore na vaše upite ili zahteve, dovršavanje usluga ili komunikacija koje se odnose na garancije, obaveštenja o povraćaju iz bezbednosnih razloga, komunikaciju koju zahteva zakon ili primenjiva korporativna ažuriranja koja se odnose na spajanja, nabavke ili prodaju.


  BEZBEDNOST

  Održavanje integriteta i bezbednosti naših veb lokacija, proizvoda, funkcija i usluga i sprečavanje i otkrivanje bezbednosnih pretnji, prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti koje mogu da ugroze vaše informacije. Kada ste u interakciji sa nama, pre odobravanja pristupa vašim podacima, preduzećemo osnovane korake da potvrdimo vaš identitet kao što je zahtevanje lozinke i ID-a korisnika. Možemo preduzeti i dodatne bezbednosne mere, kao što je CCTV, da bismo obezbedili naše fizičke lokacije.


  POSLOVNE OPERACIJE

  Sprovođenje uobičajenih poslovnih operacija, provera identiteta, donošenje odluka o kreditiranju ukoliko aplicirate za kredit, sprovođenje poslovnih istraživanja i analitike, korporativno izveštavanje i upravljanje, obuka osoblja i svrhe obezbeđivanja kvaliteta (što može obuhvatiti nadgledanje ili snimanje poziva upućenih korisničkoj podršci) i doseg.


  ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

  Osmišljavanje novih proizvoda, funkcija i usluga pomoću alatki za istraživanje i razvoj i uključivanje aktivnosti za analizu podataka.  OGLAŠAVANJE

  Pružanje personalizovanih promotivnih ponuda (u skladu sa Željenim opcijama privatnosti) na veb lokaciji HP usluge i drugim izabranim partnerskim veb lokacijama (na primer, možete na lokaciji partnera videti reklamu za proizvod koji ste nedavno pregledali na HP lokaciji). Neke vaše informacije možemo deliti i sa dobavljačima marketinških usluga i mrežama za digitalni marketing da bismo vam predstavili reklame koje vas mogu interesovati. Da biste saznali više, pročitajte Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka.


  USAGLAŠENOST SA ZAKONOM

  Usaglašenost sa važećim zakonima, propisima, sudskim nalozima, državnim zahtevima i zahtevima organa reda u cilju adekvatnog rada naših usluga i proizvoda i zaštite naše kompanije, naših korisnika i klijenata i rešavanja svih korisničkih sporova.


  Pogledajte našu matricu prikupljanja i korišćenja podataka za kratak referentni vodič o tome kako koristimo podatke koje prikupljamo i pravnoj osnovi za obradu tih podataka.

 •  

  Podaci koje prikupljamo

   

  Lični podaci su sve informacije koje vas lično identifikuju ili iz kojih možete direktno ili indirektno biti identifikovani. Možemo prikupljati vaše lične podatke prilikom vašeg korišćenja HP usluga ili tokom interakcija sa HP predstavnicima.


  Lični podaci koje prikupljamo od vas zavise od vaše interakcije sa nama ili od HP usluga koje koristite, ali mogu da obuhvataju sledeće:


  INFORMACIJE KOJE DIREKTNO NAVODITE

  • Kontakt podaci – Možemo da prikupljamo lične i/ili poslovne kontakt podatke uključujući vaše ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona, broj faksa, e-adresu i druge slične kontakt informacije.
  • Podaci o plaćanjima – Prikupljamo podatke koji su neophodni za obradu plaćanja i sprečavanje prevara, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, brojeve bezbednosnih kodova i druge informacije koje se odnose na plaćanje.
  • Podaci o nalozima – prikupljamo podatke kao što su način vaše kupovine ili registrovanja za HP usluge, vašu istoriju transakcija, plaćanja i podrške, HP usluge koje koristite i svega ostalog što se odnosi na nalog koji napravite.
  • Podaci o lokaciji – Prikupljamo podatke o geografskoj lokaciji kada omogućite usluge zasnovane na lokaciji ili kada odaberete da pružate informacije koje se odnose na lokaciju tokom registracije proizvoda ili prilikom vršenja interakcije sa našom veb lokacijom.
  • Podaci o bezbednosnim akreditivima– Prikupljamo ID-ove korisnika, lozinke, podsetnike za lozinke i slične bezbednosne informacije neophodne za potvrdu identiteta i pristup HP nalozima.
  • Demografski podaci – Prikupljamo ili od trećih strana pribavljamo određene demografske podatke, kao što su npr. podaci o državi, polu, uzrastu, željenom jeziku i opštim interesovanjima.
  • Željene postavke – Prikupljamo informacije o vašim željenim opcijama i interesovanjima koji se odnose na HP usluge (bilo da nam ih saopštite ili da mi zaključimo iz onoga što znamo o vama) i kako želite da dobijate poruke od nas.
  • Podaci o društvenim medijima – Možemo obezbediti funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju da delite informacije sa društvenim mrežama i vršite interakciju sa nama na raznim lokacijama društvenih medija. Vaša upotreba ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama, u zavisnosti od funkcije. Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost i postavke na lokacijama društvenih medija koje koristite da biste se uverili da razumete koje informacije te lokacije mogu da prikupljaju, koriste i dele.
  • Ostale jedinstvene informacije koje vas identifikuju – Primeri ostalih jedinstvenih informacija koje možemo prikupljati od vas obuhvataju serijske brojeve proizvoda, informacije koje navodite prilikom lične interakcije, na mreži, telefonom ili poštom sa našim servisnim centrima, službama pomoći ili drugim kanalima za podršku korisnika, vaše odgovore na korisničke ankete ili takmičenja ili dodatne informacije koje nam navedete da biste olakšali isporuku HP usluga i da bismo vam lakše odgovorili na upite. Ukoliko aplicirate za trenutni kredit, možemo zatražiti od vas da navedete dodatne lične podatke kao što je plata, JMBG, bankarske/finansijske informacije o računu i druge informacije (na primer od kreditnih službi) u cilju potvrde identiteta i provere kreditne sposobnosti.

  INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU O VAŠEM KORIŠĆENJU HP USLUGA

  • Podaci o korišćenju proizvoda – Prikupljamo podatke o korišćenju proizvoda kao što su odštampane stranice, režim štampanja, korišćeni medijumi, brend mastila ili tonera, tip odštampane datoteke (.pdf, .jpg itd.), aplikacija korišćena za štampanje (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), veličina datoteke, vremenska oznaka i korišćenje i status ostalog pribora za štampanje. Ne skeniramo niti prikupljamo sadržaj bilo koje datoteke ili informacije koje neka aplikacija možda prikaže.
  • Podaci o uređaju – Prikupljamo informacije o računaru, štampaču i/ili uređaju kao što je operativni sistem, firmver, količina memorije, region, jezik, vremenska zona, broj modela, datum prvog pokretanja, starost uređaja, datum proizvodnje uređaja, verzija pregledača, proizvođač uređaja, port veze, status garancije, jedinstveni identifikatori uređaja, identifikatori reklamiranja i dodatne tehničke informacije koje se razlikuju po proizvodu.
  • Podaci o aplikaciji – Prikupljamo informacije povezane sa HP aplikacijama kao što su lokacija, jezik, verzije softvera, izbori deljenja podataka i detalji ažuriranja. U slučajevima kada uključujemo tehnologije trećih strana, ta treća strana i HP mogu da dele podatke, a odgovarajuće obaveštenje o tome će biti istaknuto na nivou aplikacije.
  • Podaci o performansama – Prikupljamo informacije vezane za performanse pojedinih hardverskih komponenti uređaja, firmver, softver i aplikacije. Primeri podataka koje prikupljamo obuhvataju informacije u vezi sa performansama memorije i procesora, uslove okoline i sistemske kvarove, događaje vezane za štampanje, funkcije i upozorenja kao što je upozorenje niskom nivou mastila, upotrebu foto-kartica, faksa, skeniranja i ugrađenog veb servera, kao i dodatne tehničke informacije koje variraju od uređaja do uređaja.
  • Podaci o pregledanju veb lokacije – Prikupljamo podatke o posetama i aktivnostima na HP veb lokacijama, aplikacijama ili veb lokacijama koje obezbeđuju druge kompanije u naše ime uključujući sadržaj (i sve reklame) koje pregledate i sa kojima imate interakciju, adresu veb lokacije sa koje ste došli i ostala ponašanja u vezi sa putanjom biranja (kao što su stranice koje ste posetili, veze na koje ste kliknuli ili stavke koje ste dodali u kliknete ili stavke koje dodate u korpu za kupovinu). Neke od informacija se prikupljaju pomoću alatki za automatsko prikupljanje podataka koje obuhvataju kolačiće, veb monitore i ugrađene veb veze. Da biste saznali više, pročitajte Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka.
  • Anonimni ili prikupljeni podaci – Možemo prikupljati anonimne odgovore na ankete ili anonimne i prikupljene informacije o načinu na koji se koriste naše HP usluge. U toku našeg poslovanja možemo primeniti i proces uklanjanja identifikacionih podataka ili pseudonimizacije za vaše podatke kako bismo otežali identifikovanje putem upotrebe tih podataka sa dostupnom tehnologijom.

  INFORMACIJE IZ NEZAVISNIH IZVORA

  Prikupljamo podatke od sledećih trećih strana:

  • Brokeri podacima, društvene medijske mreže i reklamne mreže – komercijalno dostupni podaci kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, preference, interesovanja i određeni demografski podaci. Na primer, lični podaci se mogu prikupljati kada pristupite našim aplikacijama putem prijavljivanja na društvene medije (npr. prijavljivanje u aplikacije putem usluge Facebook ili akreditiva drugih društvenih medija). Osnovni detalji koje dobijemo mogu da zavise od postavki privatnosti naloga društvene mreže.
  • HP partneri – Ako kupite HP usluge od HP partnera, možemo dobiti određene informacije o vašoj kupovini od tog partnera.
  • Agencije za sprečavanje zloupotrebe ili za kreditna izveštavanja – podaci prikupljeni radi sprečavanja zloupotreba i u vezi s odlukama koje se odnose na kreditiranje.
  • Veliki poslovni korisnici kompanije HP – U cilju pružanja određenih HP usluga na nivou velikog preduzeća, određeni entitet u okviru vašeg preduzeća ili organizacije (npr. član IT odseka) može pružiti kompaniji HP vaše poslovne kontakt podatke.
  • Dobavljači analitičkih usluga – Takođe dobijamo podatke koje nisu lični, kao što su prikupljeni ili deidentifikovani demografski/profilni podaci iz nezavisnih izvora kao što su kompanije koje su specijalizovane u pružanju podataka velikih preduzeća, analitike i softvera kao usluge.

  U cilju pružanja određenih HP usluga na nivou velikog preduzeća, određeni entitet u okviru vašeg preduzeća ili organizacije (npr. član IT odseka) može pružiti kompaniji HP vaše poslovne kontakt podatke. Ukoliko je neophodno, možemo da koristimo i informacije koje obezbedite vi ili vaš poslodavac, zajedno sa informacijama sa javno dostupnih i drugih izvora na mreži ili van nje, za sprovođenje dubinske analize poslovnih kontakata kao deo programa zaštite od korupcije.


  Takođe dobijamo podatke koje nisu lični, kao što su prikupljeni ili deidentifikovani demografski/profilni podaci iz nezavisnih izvora kao što su kompanije koje su specijalizovane u pružanju podataka velikih preduzeća, analitike i softvera kao usluge.


  Da bismo obezbedili tačnost podataka i pružili vrhunsko korisničko iskustvo pružanjem boljih personalizovanih usluga, sadržaja, marketinga i reklama, u nekim slučajevima možemo povezati ili kombinovati informacije koje prikupljamo iz različitih izvora navedenih iznad s informacijama dobijenim direktno od vas. Na primer, možemo uporediti geografske podatke dobijene iz komercijalnih izvora sa IP adresom prikupljenom pomoću alatki za automatsko prikupljanje podataka da bismo saznali vašu širu geografsku oblast. Informacije mogu biti povezane preko jedinstvenog identifikatora kao što je kolačić ili broj naloga.

  Kada je to neophodno, prikupljamo informacije potrebne za proveru pouzdanosti poslovnih kontakata u sklopu našeg programa usklađenosti s borbom protiv korupcije i u skladu s našim zakonskim obavezama.

  AKO ODABERETE DA NE PRUŽITE PODATKE

  Niste u obavezi da delite lične podatke koje zahtevamo, međutim, ukoliko odaberete da ne delite informacije, u nekim slučajevima nećemo moći da vam pružimo HP usluge, određene specijalizovane funkcije ili da efikasno odgovorimo na vaše upite.

 •  

  Privatnost dece

   

  HP svesno ne prikuplja informacije od dece kao što je određeno lokalnim zakonom, i ne usmerava svoje veb lokacije ili aplikacije za mobilne uređaje ka deci.

 •  

  Kako čuvamo vaše podatke sigurnim bezbednim

   

  Da bismo sprečili gubitak, neovlašćeni pristup, korišćenje ili otkrivanje i da bismo obezbedili odgovarajuće korišćenje informacija, koristimo razumne i odgovarajuće fizičke, tehničke i administrativne procedure za obezbeđivanje informacija koje prikupljamo i obrađujemo. HP zadržava podatke u skladu sa zakonom dok podaci i dalje imaju legitimnu poslovnu svrhu.


  Kada prikupljamo, prenosimo ili čuvamo osetljive informacije kao što su finansijske informacije, koristimo mnoštvo dodatnih tehnologija i postupaka bezbednosti da bismo zaštiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Kada prenosimo veoma poverljive informacije (kao što su broj kreditne kartice ili lozinka) preko interneta, štitimo ih pomoću šifrovanja, na primer najnovije verzije protokola Transport Layer Security („TLS“).


  Kao deo obrade plaćanja u realnom vremenu vršimo pretplatu na usluge za upravljanje prevarama. Ova usluga nam pruža dodatni nivo bezbednosti u cilju zaštite od prevara koje se odnose na kreditne kartice i za zaštitu vaših finansijskih podataka u skladu sa industrijskim standardima.


  Zapise održavamo u skladu sa zakonom i svojim smernicama za zadržavanje zapisa. Prema ovim smernicama, svi zapisi koji nisu poslovni obično se brišu ili uništavaju u roku od jedne do dve godine od datuma pravljenja. Vezano za poslovne zapise kompanije HP, periodi zadržavanja se razlikuju u zavisnosti od tipa zapisa.


  Zapisi koji se odnose na zaposlenje, naknadu, pogodnosti i plate održavaju se dok su aktivni, a nakon toga još najviše 10 godina. Poslovni zapisi, uključujući zapise koji se odnose na transakcije sa klijentima i dobavljačima, održavaju se dok su aktivni, a nakon toga još najviše 15 godina.


  Nakon isteka perioda zadržavanja, elektronski zapisi se trajno brišu da bi se onemogućilo njihovo vraćanje, a fizički zapisi se uništavaju tako da ih nije moguće reprodukovati (npr. u mašini za uništavanje papira).

 •  

  Kako delimo podatke

   

  Delićemo vaše lične podatke samo u sledećim situacijama i, kada je primenjivo, samo uz odgovarajuće ugovorne obaveze:


  Deljenje sa HP kompanijama


  Možemo preneti vaše lične podatke drugim HP entitetima u SAD i širom sveta u svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti. Da bi obezbedili sigurnost vaših ličnih podataka i kao deo našeg učešća u APEC prekograničnim sistemom pravila za privatnost, obavezujućim korporativnim pravilima i programima Štita privatnosti, HP entiteti se ugovorno obavezuju na usaglašavanje sa našim zahtevima privatnosti. Pored toga, naše smernice za privatnost se šalju zaposlenima u kompaniji HP na godišnjoj osnovi kao deo obavezne obuke o integritetu u kompaniji HP:


  U slučajevima u kojima se gorenavedeni međunarodni programi zaštite privatnosti ne primenjuju, pristankom i prihvatanjem HP izjave o privatnosti prilikom registracije proizvoda ili registracije za uslugu, kreiranja naloga ili nekog drugog oblika davanja ličnih podataka, dajete pristanak na prenos vaših ličnih podataka kroz globalnu HP mrežu entiteta.


  DELJENJE SA DOBAVLJAČIMA USLUGA I PARTNERIMA


  Angažujemo dobavljače usluga ili partnere kako bi umesto nas upravljali ili podržavali određene aspekte naših poslovnih operacija. Ovi dobavljači usluga ili partneri mogu se nalaziti u SAD ili drugim lokacijama širom sveta i mogu pružati usluge kao što su obrada kreditnih kartica i usluge kontrolisanja prevara, korisnička podrška, prodajni napori u naše ime, ispunjavanje porudžbine, isporuka proizvoda, personalizacija sadržaja, reklamne i marketinške aktivnosti (uključujući digitalno i personalizovano reklamiranje), IT usluge, dobavljači usluga e-pošte, hosting podataka, pomoć uživo, naplata dugovanja i upravljanje ili podrška za HP veb lokacije. Naši dobavljači usluga i partneri obavezuju se ugovorom da će čuvati lične podatke koje dobiju od nas i zabranjeno je korišćenje ličnih podataka u bilo koje druge svrhe osim vršenja usluga po nalogu kompanije HP. Preduzimamo i korake za pružanje adekvatne zaštite prilikom svih prenosa vaših ličnih podataka u skladu s primenjivim zakonima, poput potpisivanja ugovornih klauzula standardnih za EU s dobavljačem usluga ili partnerom, oslanjanja na njihovu certifikaciju u sistemu zaštite privatnosti, druge odobrene kodekse ponašanja ili mehanizme certifikacije, ili obavezujućih i obaveza na snazi koje preuzima dobavljač usluga. Ako biste želeli da dobijate više informacija o odgovarajućim zaštitnim merama, obratite se HP Privacy Office.


  DELJENJE DRUGIH INFORMACIJA SA OGLAŠIVAČIMA


  Informacije o vama možemo da prenesemo partnerima za reklamiranje (uključujući mreže reklama, kompanije za oglašavanje i druge dobavljače usluga koje oni možda koriste), tako da oni mogu da prepoznaju vaše uređaje i pruže vam sadržaj i reklame zasnovane na interesovanju. Te informacije mogu da uključe vaše ime, poštansku adresu, e-adresu, ID uređaja i druge identifikacione podatke u šifrovanom obrascu. Dobavljači mogu da obrade informacije u heširanoj ili deidentifikacionoj formi. Ovi dobavljači mogu da prikupljaju dodatne informacije od vas, kao što su IP adresa i informacije o pregledaču ili operativnom sistemu; mogu da kombinuju informacije o vama sa informacijama od drugih kompanija u saradnjama deljenja podataka u kojima učestvujemo.


  DELJENJE SA DRUGIM NEZAVISNIM PROIZVOĐAČIMA


  Vaše lične podatke možemo deliti sa: (i) kreditnim biroima i agencijama za sprečavanja prevara; (ii) agencijama za naplatu dugovanja (za neizmireni dug prema nama); Ili (iii) dobavljačima osiguranja ako ste kupili polisu osiguranja preko nas (npr. Care paketi). Ako odaberete da pružite lične podatke drugim kompanijama, ti lični podaci će biti korišćeni u skladu sa smernicama za privatnost tih kompanija, koje se mogu razlikovati od HP smernica i praksi


  KORPORATIVNE TRANSAKCIJE


  Može doći do situacije u kojoj, bilo iz strateških ili drugih poslovnih razloga, HP odluči da proda, kupi, objedini ili na neki drugi način reorganizuje preduzeća. U takvim transakcijama možemo otkriti ili preneti vaše lične podatke potencijalnim ili stvarnim kupcima ili dobiti lične podatke od prodavaca. Naša praksa je da tražimo odgovarajuću zaštitu za vaše lične podatke u ovakvim tipovima transakcija.


  USAGLAŠENOST SA ZAKONOM


  Vaše lične podatke možemo deliti kada u najboljoj nameri smatramo da imamo obavezu da uradimo sledeće: (i) odgovorimo na adekvatno ovlašćene zahteve za informacijama agencija za sprovođenje zakona, regulatornih tela, sudova i drugih državnih organa, uključujući ispunjavanje zahteva nacionalne bezbednosti ili drugih zahteva za sprovođenje zakona; (ii) usaglasimo se sa bilo kojim zakonom, propisom, sudskim pozivom ili nalogom; (iii) istražimo i sprečimo bezbednosne pretnje, prevaru ili drugu kriminalnu ili zlonamernu aktivnost; (iv) nametnemo/zaštitimo prava i imovinu kompanije HP ili njenih podružnica; ili (v) zaštitimo prava ili ličnu bezbednost kompanije HP, naših zaposlenih i nezavisnih proizvođača ili korišćenje HP imovine kada je dozvoljeno i u skladu sa zahtevima važećeg zakona.


  Pogledajte našu matricu prikupljanja i korišćenja podataka za više detalja o tome kako delimo podatke i sa kojim entitetima.

 •  

  Kako koristimo alatke za automatsko prikupljanje podataka

   

  Mi koristimo i dozvoljavamo drugim kompanijama da koriste kolačiće, praćenje nizova klikova, piksele, veb monitore, obrasce za prikupljanje sa veba i druge slične tehnologije (zajednički naziv „Alatke za automatsko prikupljanje podataka“) u našim HP uslugama. Ovo radimo da bismo razumeli kako koristite naše HP usluge; da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo i omogućili personalizovane funkcije i sadržaj; da bismo optimizovali naše reklame i marketing; i da bismo omogućili nezavisnim reklamnim kompanijama da nam pomognu u prikazivanju reklama karakterističnih za vaša interesovanja na internetu.


  Više informacija o alatkama za automatsko prikupljanje podataka možete da nađete na adresi: www.allaboutcookies.org.


  ALATKE ZA AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MREŽI


  Kada posetite neku HP veb lokaciju, ona može da skladišti ili preuzima informacije o vašem pregledaču, većinom u obliku kolačića koji su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija. Ove informacije mogu da budu o vama, vašim omiljenim postavkama ili uređaju i uglavnom se koriste kako bi lokacija radila na očekivani način. Informacije vas obično ne identifikuju direktno, ali mogu da vam pruže personalizovanije iskustvo.


  HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka iz sledećih razloga:

  • Izrazito neophodne alatke: Neophodne su da bi veb lokacija funkcionisala i ne mogu se isključiti. Bez njih ne bi bilo moguće staviti vam na raspolaganje traženu veb lokaciju ili uslugu jer ne bi bilo moguće ponuditi odgovarajući sadržaj na osnovu vrste uređaja koji koristite.

  • Alatke za performanse i analitiku: Ove alatke sakupljaju prikupljene, anonimne informacije statističkog tipa koje kompaniji HP omogućavaju merenje, optimizaciju i poboljšavanje sadržaja, kvaliteta i performansi sopstvenih veb lokacija.

   Koristimo sopstvene alatke za automatsko prikupljanje podataka, kao i takve alatke trećih strana, da bismo videli kako koristite naše veb lokacije i usluge u cilju poboljšanja njihovog učinka i razvoja u skladu sa željenim opcijama klijenata i posetilaca. Na primer, alatke za automatsko prikupljanje podataka mogu se koristiti za: testiranje različitih dizajna i radi obezbeđivanja usaglašenog izgleda i doživljaja na našim veb lokacijama; praćenje i pružanje analize trenda o tome kako naši korisnici vrše interakciju sa našim veb lokacijama i komunikacijama; praćenje grešaka i merenje efikasnosti naših promotivnih kampanja. Koristimo Adobe Analytics i Google Analytics, kojim upravlja Google Inc., na primer, za praćenje korišćenja veb lokacije i aktivnosti na njoj.

   Prikupljeni podaci će biti objedinjeni radi pružanja šablona trendova i korišćenja za poslovnu analizu, poboljšanje lokacije/platforme i metriku učinka. Naše alatke za automatsko prikupljanje podataka ili dobijene analize možemo deliti sa svojim poslovnim partnerima. Tip informacija koje prikupljamo obuhvataju broj posetilaca koje posete naše veb lokacije, broj korisnika koji se prijavi, vreme posete, trajanje posete i posećene oblasti naših veb lokacija i usluga, ali se generalno ne koriste da bi vas pojedinačno identifikovale. Takođe možemo dobiti slične informacije o posetiocima na partnerskim veb lokacijama.

  • Alatke za personalizaciju: Ove alatke nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje vršite na našim veb lokacijama (kao što je željeni jezik ili region u kojem se nalazite) i obezbedimo poboljšane, personalizovanije funkcije. One mogu da se koriste i da bismo zapamtili promene koje ste napravili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima veb stranica koje možete da prilagodite. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili kao što je gledanje video zapisa ili komentarisanje na blogu. Iz informacija koje ove alatke prikupljaju mogu biti uklonjeni identifikacioni podaci i oni ne mogu da prate vašu aktivnost pregledanja na drugim veb lokacijama.

   Takođe koristimo alatke za automatsko prikupljanje podataka da bismo promenili način na koji se ponašaju ili izgledaju naše veb lokacije kako bismo personalizovali vaše iskustvo iz informacija koje dobijemo iz vašeg ponašanja na veb lokacijama ili iz informacija koje već znamo o vama zato što ste, recimo, registrovani korisnik. Ove alatke se mogu koristiti za prilagođavanje usluga koje dobijate od nas ili sadržaja, izgleda i doživljaja koji vam pružamo u narednim sesijama na našim veb lokacijama. Na primer, ako personalizujete veb stranice ili se registrujete za proizvode ili usluge, alatke za automatsko prikupljanje podataka pomažu serveru veb stranice da vrati određene informacije. Kada sledeći put posetite naše veb lokacije, mogu biti preuzete informacije koje ste prethodno naveli, tako da možete lako da koristite funkcije veb lokacije koje ste prethodno odabrali. Ako redovno koristite više uređaja ili računara, možemo objediniti alatke za automatsko prikupljanje podataka tako da i dalje dobijate personalizovano iskustvo na mreži. Takođe možemo da personalizujemo informacije koje vidite na osnovu onoga što već znamo o vama, tako da trošite manje vremena tražeći stvari. Uz korišćenje alatki za automatsko prikupljanje podataka svaki posetilac naše lokacije može da stekne jedinstveno veb iskustvo.

  • Alatke za ciljanje: Postavljaju ih HP i treće strane (poput odabranih partnera u maloprodaji ili oglašavanju), a koriste se za izgradnju profila koji omogućava pružanje ciljanih oglasa na HP i drugim veb lokacijama koje će vam biti relevantnije i korisnije. One mogu da odražavaju deidentifikovane demografske ili druge podatke povezane sa podacima koje ste nam dobrovoljno dali (npr. vašu e-adresu).

   Omogućavaju nam i prikupljanje podataka povezanih sa HP veb lokacijom i stranicom koju ste posetili, kao i vašim aktivnostima na HP veb lokaciji. Na primer, ako ste posetili stranicu jednog od naših proizvoda, upotrebom kolačića možemo vas ponovo ciljati na partnerskim veb lokacije na kojima se tokom određenog razdoblja nude posebne ponude i promocije.

   Više o našim partnerima za reklamiranje na osnovu interesovanja možete naći ako posetite ove veb lokacije:

   Imajte u vidu da ovo iznad nije konačna lista i da je možemo ažurirati s vremena na vreme.

   Ako ste registrovani korisnik, informacije prikupljene sa naših veb lokacija nisu anonimne i možemo ih koristiti zajedno sa drugim informacijama koje imamo ili koje izvedemo o vama uključujući vaše željene opcije radi prilagođavanja sadržaja, usluga, reklama i ponuda za vas.

  Alatke za automatsko prikupljanje podataka koje su striktno neophodne ili se koriste za performanse i analitiku ili personalizaciju postavljeni su tako da isteknu nakon 364 dana. Alatke za automatsko prikupljanje podataka koje se koriste za ciljanje postavljene su tako da isteknu 90 dana nakon vaše zadnje posete.


  Kada delite informacije koristeći dugme za deljenje na društvenim mrežama na HP veb lokacijama, društvena mreža će zabeležiti da ste to uradili. Ove informacije mogu biti povezane sa aktivnostima ciljanja/reklamiranja. Tipovi alatki koje koriste ovi nezavisni proizvođači i način na koji ih generišu biće obuhvaćen smernicama za privatnost tih kompanija.

  OSTALE ALATKE ZA AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA

  Možemo koristiti alatke za automatsko prikupljanje podataka kao što su veb monitori, tipično prozirne slike (obično veličine 1 piksel x 1 piksel), za prikupljanje informacija o vašoj interakciji s e-poštom ili drugim oblicima komunikacije. Veb monitor može biti ugrađen u HP pretplatu ili marketinška obaveštenja da bismo utvrdili da li su poruke otvorene i je li preduzeta neka radnja povezana s njima i da li naše alatke za slanje pošte pravilno funkcionišu.

 •  

  Izbor željenih opcija privatnosti

   

  Možete do donesete ili promenite odluku o alatkama za automatsko prikupljanje podataka, kao i prijemu pretplate ili opštih obaveštenja u tački prikupljanja podataka ili pomoću drugih metoda koji su opisani u sledećim odeljcima. Ove opcije se ne odnose na obaveštenja koja su pre svega u svrhu dovršenja administriranja porudžbine, ugovora, podrške, upozorenja o bezbednosti proizvoda, ažuriranja upravljačkog programa ili drugih administrativnih i transakcionim obaveštenjima kojima primarna svrha nije promotivne prirode.


  MARKETINŠKA OBAVEŠTENJA I OBAVEŠTENJA ZA PRETPLATNIKE


  HP marketinška obaveštenja pružaju informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci i vi možete da izaberete kako će vam ova obaveštenja stizati – npr. putem pošte, e-pošte, telefonom, faksom ili na mobilni uređaj. Marketinška obaveštenja mogu da obuhvate informacije o novom proizvodu ili usluzi, posebne ponude, personalizovani sadržaj, ciljano reklamiranje ili pozive za učestvovanje u tržišnom istraživanju ili pregledima usaglašenosti. Obaveštenja u vezi sa pretplatom obuhvataju biltene e-pošte, ažuriranja softvera itd. koja ste izričito tražili ili ste pristali da ih dobijate.


  Možete odbiti saglasnost za prijem ovih opštih obaveštenja tako što ćete koristiti neki od sledećih metoda:


  • U e-poruci kliknite na vezu „Odbij saglasnost“ ili „Otkaži pretplatu“ ili pratite uputstva koja se nalaze u svakoj e-poruci koja se odnosi na pretplatu.
  • Da biste otkazali pretplatu za poruke koje stižu na mobilne uređaje, na poruku odgovorite rečima „STOP“ ili „END“.
  • Obratite se referentu za zaštitu podataka koristeći HP Privacy Office. Obavezno navedite ime, kontakt informacije i određene relevantne informacije o HP pretplatama ili marketinškim materijalima koje ne želite da primate.
  HP REKLAME I PONUDE NA VEB LOKACIJAMA NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA

  HP sklapa ugovore sa dobavljačima usluga radi postavljanja reklama na veb lokacijama koje pripadaju nezavisnim proizvođačima. Ponekad će ovo biti postignuto deljenjem nekih ličnih podataka kao što je opisano u odeljku Kolačići za reklamiranje nezavisnih proizvođača i kolačići društvenih medija.


  Pored toga, mi koristimo i možemo omogućiti da mreže i druge treće strane koriste kolačiće i druge nezavisne alatke za prikupljanje podataka da bi utvrdili kako ste u kontaktu sa našim veb-lokacijama, komunikacijama i uslugama i izabranim partnerskim Veb lokacijama i da biste identifikovali vaše interese Kreirajte profile i interesne segmente da biste obezbedili reklamu koja je najrelevantnije i korisna za vas. Za više informacija pogledajte Kako HP koristi automatizovane alatke za prikupljanje podataka.


  ALATKE ZA AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA – NA MREŽI

  Kada posetite HP lokacije, imate opciju da prihvatite ili prilagodite koje kolačiće dozvoljavate da postavimo u vaš pregledač putem centra za omiljene postavke privatnosti. Uvek možete da izmenite ove postavke tako što ćete posetiti Postavke kolačića.

  Postavke kolačića


  Ukoliko uopšte ne želite da dozvolite kolačiće, pogledajte postavke pregledača. Imajte u vidu da ukoliko onemoguće određene kategorije kolačića možda nećete moći da pristupite nekim funkcijama na našim lokacijama ili vam određeni sadržaj ili funkcija možda neće biti dostupni. Određeni pregledači vam omogućavaju da posećujete veb lokacije u inkognito ili privatnom režimu. Kada se sesija pregledača zatvori, obično se svi kolačići prikupljeni tokom sesije automatski uništavaju.


  Da biste odbili saglasnost da vas usluga Google Analytics prati na našim veb lokacijama, posetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Čak i ako se izuzmete iz praćenja i ciljanja na bazi performansi i analitike, možda ćete nastaviti da preko naših partnera dobijate nepersonalizovane reklame kompanije HP. Na primer, možda posetite veb lokaciju koja sadrži poređenja karakteristika personalnih računara. Na osnovu vašeg interesovanja naši partneri će vam možda ponuditi reklame za HP proizvode.


  Ako ste u EU i želite da odbijete saglasnost za kolačiće nezavisnih proizvođača koji se odnose na reklamiranje zasnovano na interesovanjima, idite na lokaciju www.youronlinechoices.eu.


  U SAD i Kanadi usaglašeni smo sa Digital Advertising Alliance industrijskim standardima u odnosu na reklamiranje zasnovano na interesovanjima. Da biste saznali više o izborima reklamiranja ukoliko se nalazite u SAD, kliknite ovde ili ako ste u Kanadi kliknite ovde. U SAD, Network Advertising Initiative takođe pruža opciju da odbijete saglasnost za veliki broj kolačića za reklamiranje. Posetite lokaciju www.networkadvertising.org da biste saznali više. Imajte u vidu da odbijanje saglasnosti ne znači da više nećete dobijati reklame na mreži. To znači da kompanija ili kompanije za koje ste odbili saglasnost više neće slati reklame prilagođene vašim željenim veb opcijama i šablonima korišćenja.


  Neki noviji veb pregledači obuhvataju i funkcije „Ne prati“. Trenutno ne postoji nijedan industrijski standard za rukovanje zahtevima „Ne prati“, stoga u ovom trenutku naše veb lokacije možda neće odgovoriti na zahteve „Ne prati“ ili zaglavlja iz ovih pregledača.


  ALATKE ZA AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA – HP OBAVEŠTENJA

  Možete da onemogućite alatke za automatsko prikupljanje podataka kao što su veb monitori u e-porukama tako što nećete preuzimati slike koje se nalaze u porukama koje dobijate (ova funkcija se razlikuje u zavisnosti od softvera e-pošte koji koristite na personalnom računaru). Ipak, ova radnja neće uvek onemogućiti alatke za automatsko prikupljanje podataka u e-porukama zbog određenih mogućnosti softvera e-pošte. Više informacija o ovome potražite u podacima koje ste dobili uz softver e-pošte ili od dobavljača usluga.

 •  

  Ostvarivanje vaših prava i obraćanje nama

   

  Imate pravo da zatražite kopiju svih ličnih podataka koje smo dobili od vas ili ih sami održavamo, kao i objašnjenje o njihovoj obradi. Pored toga, imate pravo da povučete svaki pristanak koji ste prethodno dali ili da zahtevate ispravku, dopunu, ograničenje, anonimizaciju ili brisanje ličnih podataka; kao i da lične podatke koje ste dali svojim pristankom ili u vezi s nekim ugovorom dobijete u strukturiranom, mašinski čitljivom obliku i da zatražite da ih prenesemo nekom drugom kontroloru podataka.


  Imate i pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka u nekim okolnostima, posebno kada te podatke koristimo za direktni marketing ili kreiranje marketinškog profila. Za uputstva o načinima korišćenja vaših prava u vezi s marketingom pogledajte Izbor željenih postavki za privatnost.


  U određenim slučajevima ta prava mogu biti ograničena, npr. ako bi ispunjavanje vašeg zahteva razotkrilo lične podatke o nekoj drugoj osobi ili ako zatražite da izbrišemo informacije koje smo zakonski obavezni da čuvamo, ili one za čije čuvanje imamo uverljive i legitimne interese.


  Da biste iskoristili svoja prava ili ako imate pitanja ili nedoumice koje se odnose na izjavu o privatnosti, naše prikupljanje i korišćenje vaših podataka ili moguću povredu lokalnih zakona o zaštiti privatnosti, možete se obratiti putem e-pošte na HP Privacy Office ili nam pisati na neku od dolenavedenih adresa:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEKSIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  OSTALE ZEMLJE
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Sva prepiska će ostati poverljiva. Nakon prijema vaše poruke, naš predstavnik će vam se obratiti u razumnom vremenskom roku kako bi odgovorio na vaša pitanja ili nedoumice. Cilj nam je da vas uverimo da će vaše nedoumice biti blagovremeno rešene na odgovarajući način.


  Ako ne možemo da rešimo vaše nedoumice, imate pravo da se obratite nadređenoj službi za privatnost podataka u državi u kojoj živite ili radite ili onde gde smatrate da je došlo do povrede pravila o zaštiti podataka, kao i da potražite pravni lek putem suda. U vezi pitanja, nedoumica ili prigovora koji se odnose na naše učešće u Štitu privatnosti između EU i SAD, APEC CBPR-ovima ili primeni HP BCR pravila pročitajte više o tome u odeljku Prenos podataka među državama.

 •  

  Izmene izjave o privatnosti

   

  Ako izmenimo izjavu o privatnosti, objavićemo izmenjenu izjavu ovde, sa datumom ažurirane revizije. Ukoliko izvršimo znatne promene u izjavi o privatnosti koje dovode do materijalnih promena naših praksi privatnosti, možemo vas obavestiti i drugim sredstvima, na primer slanjem e-poruke ili objavljivanjem obaveštenje na korporativnoj veb lokaciji i/ili stranicama društvenih medija pre nego što promene stupe na snagu. Ova izjava o privatnosti zadnji put je ažurirana u 25 maju 2018. Ova pravila stupaju na snagu 30 dana nakon objave, osim ako vam je HP izjava o privatnosti predstavljena pre tog datuma, u kojem slučaju stupa na snagu na taj raniji datum.


  Datum objavljivanja: 25 Maj 2018.

Srodne veze privatnosti :