HP 507X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original Funktioner
Dokument som imponerar – sida efter sida
Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter
Administrera dina utskrifter med tidsbesparande lösningar

[2]Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder och territorier över hela världen via HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och kartonger för stora volymer, gå till http://www.hp.com/recycle.

[5] Based on cartridge yields for HP 507A compared with HP 507X Original HP toner cartridges. For more information, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.